İZ BIRAKAN İNEGÖLLÜLER

MÜSLİM SERBEST: Nuh Mehmet Küçükçalık Lisesi Kurucu Müdürü, eğitimci, cemiyet adamı. 01.06.1963 tarihi İnegöl doğumludur. İlk, orta ve lise eğitimini İnegöl’de yaptı. 1981-82 öğretim dönemi İnegöl İmam Hatip Lisesi mezunudur. Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 1987 yılı mezunudur. Aynı yıl Çorum Ticaret Meslek Lisesi’nde edebiyat öğretmeni olarak göreve başladı. 1992-96 yılları Bilecik-Gölpazarı Şehit Kemal Ay Çok Programlı Lisesi, 1996-97 yılları Bilecik İmam Hatip Lisesi’nde çalıştı. 1997-2004 yılları İnegöl Dörtçelik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi edebiyat öğretmenidir. Müdür olarak ilk görev yeri Alanyurt 75. Yıl İlköğretim Okulu’dur. 2005 yılında sonradan Anadolu Lisesi olan İnegöl Nuh Mehmet Küçükçalık Lisesi Kurucu Müdürüdür. Aynı okulda 2010 yılından itibaren de Asli Müdür olarak görev yapmıştır. Cemiyet hayatında da yer almaya özen gösteren Serbest İnegöl’de bulunduğu 1997 yılından itibaren İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği çalışmalarına katkı sunmaktadır. Kaynakça : 26.03.2017 tarihinde kendisi ile görüşüldü.

RAHMİ SERİN: İnegöl Müftüsü, 08.04.1932 Tokat-Pazar ilçesi doğumludur. 1949 yılında İstanbul’a geldi. Üçbeş Medresesi’nde muhtelif hocalardan ders aldı. 1955 yılında önce vaizlik sonra müftülük sınavını kazandı. Gönenli Mehmet Efendi’nin maddi ve manevi himayesinde kaldı. Müftü olarak ilk görev yeri Tokat-Almusta’dır. Muhtelif yerlerde çalıştı 1972-73 yılları İnegöl Müftüsüdür. 31.01.1974 İnegöl’den İstanbul-Şile’ye atandı. 02.10.1987 tarihine kadar aralıksız Şile Müftüsü idi. Emekliye ayrıldı çeviri yapmaya kitap yazmaya ağırlık verdi. Kitap : Bolu ve İlçelerindeki Türbeler Hayrettin Tokadi Hazretler (1995), İstanbul Evliyaları ve Sahabe Kabirleri (1998), İstanbul ve Anadolu Evliyaları (1999), Aziz Hocam Gönenli Mehmet Efendi (2002), Bizim Yunus Emre (2003), Eyüp Sultan (2006), Beşiktaşlı Yahya Efendi (2008), Sümbül Efendi ve Merkez Efendi (2008), Bandırmalı Tatlıcı Ali Efendi (2010), Kitap Çeviri : Ey Oğul-İmam Gazali, Rüya Tabirleri-Muhyiddin Arabi, Celvetiye Yolunda Allah Dostları (Silsilename-i Celvetiyye)-İsmail Hakkı Bursevi, Ruh-ül Arifin İlahi Aşk-Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi, Tarikat-ı NakşibendiyyePrensipleri-Şah-ı Nakşıbendi Muhammed Bahaeddin, Bostan-Gülistan-Şeyh Sadi, Altın Küpeler –Zemahşeri (Yakup Kenan ile), Ağaç Dikmenin Faziletleri-Ahmet Nazmi

ERKAN SEVER: Bankacı, 1970 İnegöl doğumludur. İlk ve ortaokulu İnegöl’de okudu. 1986-1987 öğrenim dönemi İnegöl Lisesi mezunudur. Yükseköğrenimini 1987-1991 yıllarında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye bölümünde tamamladı. 2001- 2003 yıllarında ABD’de University of Illinois at Urbana Champaign’de İşletme masterı yaptı. Mart 1992’den Aralık 2006’ya kadar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda Bankalar Yeminli Murakıplığı, Ocak 2007-Mayıs 2008 tarihleri arasında BDDK Denetim Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. Bundan sonra sırasıyla Mayıs 2008-Kasım 2010 arasında Turkish Bank A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcılığı, Kasım 2010-Mart 2014 tarihleri arasında ise Citibank A.Ş. Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyeliği yaptı. Mart 2014 tarihinden bu yana Rabobank A.Ş.’de İç Denetim, İç Kontrol ve Uyum ile Risk Yönetimi Bölümlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi olarak görevini sürdürmektedir. KAYNAK:1299’DAN GÜNÜMÜZE 1299 İNEGÖLLÜ-TURHAN ŞAHİN