Recep Akakuş'un Köşe Yazısı

Kara Kadı Köyü, İnegöl’ün güneyinde ve Uludağ’ın kuzeye bakan eteklerinde kurulmuş Kafkas kökenli bir muhacir köyüdür. Eski adı: Muradpınarı’dır.

Halk arasında 93 Muharebesi olarak bilinen 1876-1877 Türk-Rus Savaşı’ndan sonra Anadolu’ya gelen göçmenlerden bir bölümü, devletçe bu yöreye konuşlandırılmıştır. Alt kimlik olarak Gürcüdürler ve Gürcüce konuşmaktadırlar.

Yakın çevresinde, Dipsizgöl, Kestanealanı, Çay Yaka/Bedre köyleri yer alır. Geçimleri, tarım ve ziraata dayanır. Orman köyü statüsünde bulunduğu için orman ürünleri de geçimlerinde önemli bir role sahiptir. Ayrıca, azda olsa, meyve ve sebze de yetiştirilir. Kestane ve çilek gibi meyvelerde yetiştirilmektedir.

Ulaşım, İsaören Köyü üzerinden gerçekleştirilir.

İnegöl’e uzaklığı 15 kilometredir. Köy nüfusu, 1990 yılı genel nüfus sayımına göre 217 kişidir. 2000 yılı genel nüfus sayımına göre ise 78’si kadın ve 86’sı erkek olmak üzere toplam köy nüfusu, 182 kişiye düşmüştür.

Şehir merkezine göç, revaçtadır. Köyde kayıtlı görünen her hanenin, bir ayağı da İnegöl şehir merkezindedir.

Köye ismini veren ve Kara Kadı olarak ün yapan zatın, kültürel etkisinin,günümüze kadar devam etmesi, dikkat çekicidir.

KARALAR KÖYÜ

Karalar Köyü, İnegöl’ün kuzeybatısında ve Ahî Dağı’nın batı kesiminde Kazancı Eşiği adı verilen engebeli alanda ve kısmen de Kara Dere vâdisinde yer almaktadır. Geçimi, tahıl ve ziraata dayanmaktadır.

Yerli köylerdendir. Bir diğer ifade ile manav’dır. Diğer bölümlerde açıkladığımız üzere manav tabiri, ilk devirlerde yerleşik düzene geşmiş Türkler için kullanılmıştır.

Yakın çevresinde, Akhisar, Çavuş Köyü, Şehitler/Domaköy, Halalca, Hamza Bey köyleri ile Alanyurt Beldesi yer almaktadır.

İnegöl şehir merkezine uzaklığı 8 kilometredir. 1990 yılı genel nüfus sayımına göre köy nüfusu, 484 kişidir. 2000 yılı genel nüfus sayımına göre ise 168’i erkek, 157’si kadın olmak üzere toplam köy nüfusu, 325 kişiye düşmüştür.

Karalar sözcüğü,etimolojik yapısı bakımından incelendiğinde dil kaideleri açısından bir hazif işleminin yapıldığı görülür. Burada İbarenin aslı, Kara Bükler veya Karamıklar’dır. Gramer kaidelerinden hazif kaidesi uygulanarak bu sözcük, Karalar şeklini almıştır.

Karalar Köyü tarihî bir niteliğe sahiptir. Karalar Köyü civarında yer alan Domaköy/ İl, Aslan/ Şehitler Köyü, Çelebi Sultan Mehmed’in baş veziri Beyazıt Paşa tarafından Savcı Beyoğlu Selim Bey’den satın alınmış ve sonra da Bursa’da inşa ettirdiği medreseye vakfedilmiştir.Bir diğer ifadeyle Karalar Köyü, Beyazıt Paşa vakfıdır. Vergi geliri, Bursa’daki Beyazıt Paşa Medresesi’ne tahsis edilmiştir.