Merhaba İnegöl'ün güzel insanları! 
İnegöl'ün tarih ve kültürüne dair yazılarımıza devam ediyoruz.
 

İnegöl Ovası'nın verimli topraklarında yer alan Bilal ve Boğaz köyleri, köklü geçmişleri ve zengin kültürel miraslarıyla dikkat çekmektedir. Her iki köy de tarihi, coğrafi ve sosyo-ekonomik özellikleriyle bölgenin önemli yerleşim alanları arasında yer almaktadır.

Bilal Köyü, İnegöl Ovası'nda yer alan ve yerleşik düzene ilk geçen Türkler tarafından kurulan köylerden biridir. "Manav" olarak bilinen bu topluluk, Farsça "Men" kelimesi ile Türkçe "Ev" kelimesinin birleşmesinden oluşan bir isimle anılmaktadır. Köy, Koca Dere'nin hemen yakınında yer aldığından dolayı sulu tarım yapılabilmektedir. Bu sayede sebzecilik dahil her çeşit tahıl ürünü yetiştirilmektedir. Şehir merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan köy, 1990 yılında 362 kişilik bir nüfusa sahipken, 2000 yılı sayımına göre nüfusu 449 kişiye yükselmiştir.

Köyün adı, geçmiş yıllarda Hamamlı-Çamlık Deresi'nin ana yatağının Bilal Köyü yakınlarından geçmesinden dolayı "su altında yaşayanlar" anlamında kullanılmıştır. Tahrir defterlerindeki kayıtlara göre Bilal Köyü, bir vakıf köyüdür ve yıllık vergi gelirleri Bursa-Hamza Bey Külliyesi'ne tahsis edilmiştir. Geçmişte pirinç ambarı olarak bilinen köy, bugün hala tarım faaliyetleriyle ön plana çıkmaktadır. Yakın çevresinde Kulaca, Hasan Paşa ve Alibey köyleri bulunan Bilal Köyü, Bursa-Ankara anayolunun yakınında yer aldığı için ulaşım açısından da avantajlı bir konuma sahiptir.

Boğaz Köy ise İnegöl'ün kuzeyinde, Kazancı Eşiği ile Yenişehir Eşiği arasında yer almaktadır. Osmanlı döneminde köy nüfusunun önemli bir bölümü gayr-i müslimlerden oluşurken, günümüzde ilk yerleşik düzene geçen Türkler olan Manavlar köyün nüfusunu oluşturmaktadır. 1990 yılında 690 kişilik bir nüfusa sahip olan köy, 2000 yılı sayımına göre 602 kişiye düşmüştür.

Boğaz Köyü, İnegöl-Yenişehir yolu üzerinde ve Yenişehir istikametine giderken yolun sol tarafında yer almaktadır. Verimli topraklara sahip olan köy, halkının zenginliği ile dikkat çekmektedir. İnegöl Ovası'nda yer alan bütün akarsular, Hamza Bey Boğazı'nda ve Delikli Kaya mevkiinde birleşerek Boğazköy civarında Göksu adını almakta ve Yenişehir Ovası'na geçmektedir.

Daha önce Yenişehir İlçesi'ne bağlı olan Boğazköy, ticarî ve iktisadî ilişkiler göz önünde bulundurularak son dönemde İnegöl İlçesi'ne bağlanmıştır. Yakın çevresinde Sungur Paşa, Çavuşköy ve Hamza Bey köyleri bulunmaktadır. Tarihi bir boyuta sahip olan Boğazköy, Çelebi Sultan Mehmet vakıflarına dahil bir köydür. Boğazköylüler her türlü tarım ürününü yetiştirebilmektedirler.

Bu iki köy, İnegöl Ovası'nın tarihî ve kültürel zenginliğini yansıtan önemli yerleşim alanlarıdır. Geçmişten günümüze kadar gelen bu zengin miras, köylerin bugünkü yaşamında da kendini göstermektedir.

Sıradaki yazımızda görüşmek üzere! Yaşam sevinciniz eksik olmasın!