Recep Akakuş'un Köşe Yazısı

İclâliye Köyü, İnegöl’ün güneyinde ve Uludağ’ın kuzey eteklerinde kurulmuş Kafkas Kökenli bir göçmen köyüdür. Köy arazisi ve yakın çevresindeki yerler, çok engebelidir.

Güney-kuzey istikametinde uzayan derin vâdiler ile parça parça bölünmüştür. Bitki örtüsü çok zengindir. Açma alanları dışında kalan bütün arazi, orman ile kaplıdır. İnegöl Ovası’na inen bir çok akarsu, kaynağını bu yöreden almaktadır.

Orman köyü statüsündedir. Bundan dolayı, geçimleri de geniş ölçüde orman kaynaklıdır. Az da olsa tarım ve hayvancılık yapılmaktadır. İnegöl’e uzaklığı, 9 kilometredir.

1990 yılı genel nüfus sayımına göre köy nüfusu, 273 kişidir. 2000 yılı genel nüfus sayımına göre ise 71’i kadın ve 71’i erkek olmak üzere toplam köy nüfusu, 142 kişidir.

Nüfusu, Kafkas kökenli olmakla birlikte Ahiskalı oldukları için Gürcüce bilmezler. Sadece Türk Dilini kullanırlar.

Yakın çevresinde,Eski Köy-Çayyaka/Bedre-Hamidiye/ Gazelli-Kestanealanı ve Lütfiye köyleri yer alır. İnegöl ile irtibatı, İsaören, Karakadı ve Kestanealan köyleri üzerinden sağlanır.

Köyde İnegöl Orman Müdürlüğü tesislerine de yer verilmiştir. Köyün eski adı, Erikli’dir. Yakın civarında meşhur Mindos kayalları vardır.

 İstiklal Savaşı sırasında Yunanlılar tarafından İnegöl işgal edildiğinde bir çok İnegöl’lü, bu köye ve yakın çevresine sığınmışlardır.

İNÂYET KÖYÜ

İnayet Köyü, İnegöl’ün güneyinde ve Uludağ’ın kuzey eteklerindedir. Konuşlandığı yer ve yakın çevresi, ormanlar ile kaplıdır.

Ancak açma tabir edilen ormandan kazanılmış tarım arazileri vardır. Bunlar da çok sınırlıdır. Bundan dolayı geçimleri, ormanla bağlantılıdır. Az da olsa tarım ve ziraat yapılır. Meyve ve sebze yetiştirilir.

Bosna- Hersek kökenli bir muhacir köyüdür. Alt kimlik yönünden, Boşnak’tırlar. Halk arasında 93 muharebesi olarak bilinen 1876 -1877 Türk- Rus Savaşı’ndan sonra Anadolu’ya göç etmişler ve devlet tarafından bu yöreye yerleştirilmişlerdir. Boşnakça konuşurlar. Köyün eski adı, Tuzla’dır.

 Yakın çevresinde Elmaçayırı- Gülbahçe-Çaylıca/ Mürüvvet ve Lütfiye köyleri vardır. Bu köylerin hepsi, göçmen köyüdür ve de İnegöl’ün Uludağ’da yer alan ve şehre en uzak uç köyleridir.

İnegöl şehir merkezine uzaklığı 14 kilometredir. 1990 yılı genel nüfus sayımına göre, köy nüfusu 1015 kişidir. 2000 yılı genel nüfus sayımına göre ise 107’si kadın ve 117’si erkek olmak üzere toplam köy nüfusu, 224 kişiye düşmüştür. İnegöl ile bağlantısı, Çeltikçi- Hoca

Köy ve Gülbahçe üzerinden olduğu gibi Cerrah, Suluköy, Elmaçayır ve Çaylıca/ Mürüvvet köyleri üzerinden de sağlanır.