Merhaba İnegöl'ün güzel insanları! 
İnegöl'ün tarih ve kültürüne dair yazılarımıza devam ediyoruz.

Bahariye ve Bayramşah köyleri, İnegöl'ün önemli tarihi ve kültürel miraslarından olan yerleşim yerlerindendir. Bu köyler, geçmişten günümüze kadar uzanan tarihi olayları ve demografik değişimleri ile dikkat çekmektedir. İşte bu iki köyün detaylı bir incelemesi.

Bahariye Köyü

Bahariye, Domaniç Dağları'nın kuzey eteklerinde yer alan bir göçmen köyüdür. Yakın çevresinde Hayriye, Saâdet ve Hilmiye köyleri bulunmaktadır. 1990 yılı genel nüfus sayımında 167 kişi olan köy nüfusu, 2000 yılına gelindiğinde 72'si kadın ve 84'ü erkek olmak üzere 156 kişiye düşmüştür. Köyden dışarıya göçlerin devam etmesi, nüfusun azalmasında etkili olmuştur.

Orman köyü statüsündeki Bahariye Köyü, Balkan kökenli Bulgaristan göçmenlerinden oluşmaktadır. İnegöl'ün güneydoğusunda, şehir merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan köy, tarihî açıdan önemli noktalara sahiptir. Bu bölgede yer alan Kazmıt Deresi ve Kazmıt Yaylası, "Ölüm Vâdisi" olarak bilinmektedir.

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin oğlu Pazarlu Bey ve İnegöl fatihi Turgut Alp'in oğlu İlyas Bey'in bu yörede dirlik sahibi oldukları, vakfiye ve tahrir defter kayıtlarından anlaşılmaktadır. Tarihi kayıtlarda geçen Bula Melek Karyesi, muhtemelen Bahariye Köyü'nün eski adıdır. Günümüzde, küçük ve dar bir yerleşim alanına sahip olan köy, ülke içine ve dışına göç vermektedir. Köy halkı, geçimini tarım ve ormancılıkla sağlamaktadır. Eğitim ve öğretim ise taşımalı sistemle gerçekleştirilmektedir.

Bayramşah Köyü

Bayramşah, İnegöl'ün doğusunda, Ahî Dağı'nın orta bölümünde yer alan bir Yörük köyüdür. İnegöl şehir merkezine 15 kilometre uzaklıktadır. Uzun yıllar göçebe hayatı sürdüren köy halkı, 1876-1877 Türk-Rus Savaşı'ndan sonra yerleşik düzene geçmiştir. 1990 yılı genel nüfus sayımında 174 kişi olan köy nüfusu, 2000 yılına gelindiğinde 71'i kadın ve 58'i erkek olmak üzere 129 kişiye düşmüştür. Bu durum, köy nüfusunda bir azalma olduğunu göstermektedir.

Yakın çevresinde Tekke, Olukman, Sülüklügöl ve Dömez köyleri bulunmaktadır. Köy halkı, susuz ziraat ve tarımla geçimini sağlamaktadır. Akarsu kaynaklarının yetersizliği nedeniyle kuru tarım ve hayvancılığa ağırlık verilmiştir. Eğitim ve öğretim, taşımalı sistemle sürdürülmektedir.

Bahariye ve Bayramşah köyleri, tarihî ve kültürel zenginlikleri ile dikkat çekmektedir. Göçler, nüfus azalmaları ve tarım ile hayvancılığa dayalı geçim kaynakları, bu köylerin ortak özelliklerindendir. Eğitim sisteminin taşımalı olarak devam ettiği bu köylerde, tarihî miras ve doğa güzellikleri öne çıkmaktadır.
Sıradaki yazımızda görüşmek üzere! Yaşam sevinciniz eksik olmasın!