Beslenme ve yemek yeme kültürel bir alışkanlık olup toplumdan topluma, bölgeden bölgeye, şehirden şehre farklılıklar gösterir.

Bireyin beslenme alışkanlıkları ise aile ve çevresinin ekonomik sosyo kültürel yapısı ile yakından ilgilidir.

 Türk toplumun geçirdiği tarihsel evreler, kapsadığı geniş coğrafya çok zengin bir “Türk mutfağı” oluşması sonucunu doğurmuştur.

İlçemizdeki sosyo-kültürel yapı, ilçede önceden beri var olan geleneksel Anadolu Kültürünün yanı sıra göçlerle oluşan Rumeli ve Kafkasya kültürlerinin de kimliklerini muhafaza ederek yaşamalarını mümkün kılınca nitelikli bir İnegöl mutfağı oluşması da mümkün olmuştur.

İnegöl köfteciliği “İnegöl Köftesi” ismi ile ulusal ve uluslararası bir marka niteliğine ulaştı.

Aynı tarihlerden itibaren, aynı coşku ve heyecanla sürdürülen İnegöl sulu yemekçiliği ise aynı başarılı süreci yaşayamadı.

Sonrasında fast-food beslenme alışkanlığının etkisinde giderek zayıfladı. İnegöl Köfteciliği gibi İnegöl sulu yemekçiliğinin de lokomotifi Rumeli kökenli ustalar oldu.

Birçoğu da birkaç kuşaktır aşçılık mesleğini sürdüren ailelerdi. İçerik olarak daha geniş kapsamlı olmasına rağmen aşçılık sözcüğü ülkemizde de ilçemizde de sulu yemekçilik yerine kullanılmıştır.

Aşçı dükkanları da mutlaka bir ustanın ismi ile beraber anılmışlardır. Yetmişli yıllardan itibaren işyerinin isminin tek başına da kullanıldığı bir süreç yaşadık.

Aşçılar işyerlerini ilk açan esnaflardır, bununla beraber ellerindeki yemeği aynı gün bitirmeleri gerektiğinden, oldukça geç saatlere kadar bekledikleri de olurdu. İnegöl insanı güne çorbayla başlardı.

Öyle çok çeşit aranmazdı, mercimek, paça suyu, işkembe çorbaları çeşit olarak yeterliydi.

Aşçıların sabah ki ilk müşterileri çevre il ve ilçe pazarlarına giden pazarcı esnafı olurdu.

Aynı şekilde sabah namazından çıkanların önemli bir bölümü de çorbacılara uğrardı. Saat dokuz-ona kadar süren çorba yoğunluğu yerini öğle saatlerine kadar bir sessizliğe bırakırdı.

Öğle saatleri başlayınca evleri çarşıya uzak olan çarşı esnafı başta olmak üzere öğle paydosundaki memurlar, işleri gereği ilçe merkezindeki köylüler aşçı dükkanlarını doldururlardı. (YARIN DEVAM EDECEK)

FOTO : İsmet Ustanın Aşçı dükkanı, 1950'ler 1 (7)