Herkese merhaba, bugün ödenmeyen kira alacakları nedeniyle kiracının tahliye olma durumunu ele alıp inceleyeceğiz hemen başlayalım.

Kiraya veren kişi bir kiracı ile anlaşıp bir taşınmazını kiraya verdikten sonra kiracının her ay düzenli olarak ödemeyi yapmaması halinde burada kiraya veren açısından çeşitli tahliye nedenleri ve haklar doğmaktadır. 

Öncelikle bu konuda kiracı anlaşılan bedeli her ay düzenli olarak ve gününde kiraya verenin kira sözleşmesinde belirttiği banka hesabına yatırmaması halinde, kiraya veren kişi hem bu alacağı tahsil etmek hem de kiracıyı tahliye etmek için icra takibi başlatabilmektedir. 

Buna uygulamada kiralanan taşınmazın tahliyesine ilişkin takip yolu ile tahliye denilmektedir. Bu kapsamda bu kiralanan taşınmazın ödemesi yapılmadığı için hem bu ödemenin yapılması hem de ödenmeyen kira bedellerinin tahsili için başlatılan icra takibine kiracı 30 günlük sürede ödeme yapmaz veya 7 günlük süre içerisinde itiraz etmez ise burada artık bu takip kesinleşir ve kiraya veren kişi itiraz edilmeyen bu takibe karşı İcra Hukuk Mahkemesinden tahliye kararını isteyebilecektir. 

Bunun yanında itiraz var ve ödeme de yapılmamış ise bu itirazın kaldırılması için yine kiraya verenin dava açıp tahliye kararını mahkemeden istemesi gerekmektedir.

Dolayısı ile kiraya verenin elinde bir tahliye taahhütnamesi bulunmuyor ise burada en pratik yol icra takibi yolu ile kiralanan yerin tahliyesini talep etmek olacaktır. 

Özellikle kira sözleşmesine dayalı olarak açılmış olunan bu icra takibine borçlunun hiç itiraz etmemesi ya da itirazını imza itirazı dışındaki nedenlere dayandırması halinde İcra Hukuk Mahkemesinden tüm işlemler tamamlanmış ise ilk duruşmada tahliye kararı verilebilmektedir. 

Ancak eğer borçlunun kira sözleşmesindeki imzaya itirazı söz konusu ise işte bu defa süreç daha da Uzamakta ve Kiraya verenin davayı genel mahkemelerde açması gerekmektedir. Genel mahkemede açılan dava ise çok daha uzun sürmekte olduğunu belirtebiliriz.