Herkese merhaba bugün çek sahibi tarafından kesilmiş bir çekin banka tarafından karşılığının olmaması yani toplum nazarında bilinen ismi ile çekin yazılmasının ne demek olduğunu inceleyeceğiz, hemen başlayalım.

Son zamanlarda bir çok firmanın çekinin karşılıksız çıktığını yani döndüğünü görmekteyiz peki çek yazılınca acaba ne gibi sonuçlar söz konusu oluyor, diye baktığımızda;

Öncelikle çekin yazılması için ilk şart eğer çekin ödeneceği yer ile çekin düzenlendiği yer aynı şehirde ise 10 gün farklı şehirlerde ise 30 günlük süre içerisinde çekin bankaya ibraz edilmesi gerekir. Eğer çek bu süre içerisinde bankaya ibraz edilmez ise artık bu çek yazılamaz. Ve çek bankaya ibraz edilmediği ve yazılmadığı için de birazdan anlatacağımız icrai ve cezai süreç başlamayacaktır. Çünkü bu süreçlerin başlaması için ilk şart çekin bankaya ibraz edilmesi ve yazılmasıdır. 

Eğer bu süreler içerisinde çek bankaya ibraz olunur ve banka da çekin karşılığı çıkmaz ise bu sefer banka ödemesi gereken yaprak bedelini denilen cüz’i bir miktarı öder ve kalan kısım için karşılıksızdır şerhini çekin arkasına yazıp çeki elinde bulundurana verir.  

Bunun üzerine bu kişi çeki hem icraya koyabilir hem de icra ceza mahkemelerinde suç duyurusunda bulunabilir. 

Bu yönüyle çeki düzenleyen kişi ve çekin arkasına ciro atan cirantalara karşı icra takibi başlatılabilecektir. 

Aynı zamanda çeki düzen düzenleyen kişi bankada çek bedelini bulundurmadığından, çeki elinde bulunduran kişi, karşılıksız çek keşide etme suçundan dolayı suç duyurusunda bulunulacaktır. Bunun sonucu olarak icra ceza mahkemesinde yapılan suç duyurusunun sonucu olarak çek bedeli kadar adli para cezası verilir. 

Daha sonraki süreçlerde bu para cezasının ödenmemesi halinde verilen para cezası hapse çevrilir ve ceza açık ceza infaz kurumunda yerine getirilir.

Ancak ceza verilmiş olsa bile çeki düzenleyen kişinin ödeme yapması ve şikayetçinin şikayetini geri alması durumunda verilmiş olunan adli para cezası hapse çevrilmiş olsa bile mahkemenin verdiği ceza kaldırılabilecektir. Dolayısıyla önemli olan tekrar alacaklı ile görüşüp ödemesini yapmak ve şikayetini geri aldırmaktır. Bu şekilde verilmiş bir ceza olmuş olsa bile hatta infazına bile başlanmış olsa icraya veya alacaklıya ödenen borcun sonucu olarak şikayet geri alındığında bu ceza tamamen ortadan kalkacaktır. 

Çekin karşılıksız çıkmasının bir diğer sonucu da, bankaya ibraz edildiğinde karşılığı olmayan çekin düzenleyeni için çek düzenleme yasağının mahkemece verilmesidir. Bu suretle çek düzenleyeni bir daha çek koçanı alıp çek düzenleyemeyecektir.