Herkese merhabalar, bugün bir kimsenin size karşı hiçbir neden bildirmeden icra takibi başlatıp başlatamayacağı konusunu ele alıp değerlendireceğiz. 

Bu soruya mevcut İcra ve İflas Kanunu kapsamında vereceğimiz cevap ne yazık ki bir kimseye karşı hiçbir gerekçe göstermeden bir kimse icra takibi başlatılabileceği yönünde olmaktadır. 

Bu çok eleştirilen bir konu olmakla birlikte burada gerçek bir alacağın olup olmadığını icra daireleri sorgulamadan doğrudan başlatılan icra takibi kapsamında dosyaya borçlu olarak eklenen kişiye ödeme emri düzenlenerek tebligat yapar ve bu tebligat karşı tarafa ulaştırılır. Akabinde ise 7 gün içerisinde itiraz etmesini ya da borçlu ise veya borcu kabul ediyor ise belirtilen icra dairesinin İban bilgisine ödeme yapması talep edilir.

Bu yönüyle bugün bir kimse başka bir kişiye karşı, hiç bir dayanak veya neden bildirmeksizin 1.000.000 TL alacağım var diyerek icra takibi başlatabilmektedir. Bu başlatılan icra takibi borçluya veya borçlunun olmadığı yerde şartları varsa ikametgah adresinin bulunduğu yerdeki muhtara tebligat kanunu kapsamında tebliğ edildiğinde ve 7 günlük itiraz süresi geçmesine rağmen itiraz edilmediği taktirde borçlu olarak dosyaya eklenen kişinin tüm mal varlıklarına haciz konulabilmektedir. Dolayısıyla burada yapılması gereken en önemli işlem bir tebligat tebliğ edildiği taktirde derhal borca itiraz etmek olacaktır. 

Eğer itiraz edilmezse bu defa alacaklı olduğunu iddia eden kişi, gerçek bir alacağı varmış gibi işlemlere devam edebilmektedir. 

Ancak eğer borçlu olarak gösterilen kişi tarafından itiraz edilecek olunursa bu defa başlatılmış olunan icra takibini durmasına karar verilecek ve alacaklının kendi alacağını ispatlaması için dava açması gerekecektir.

Dolayısıyla ikametgah adresinize veya iş yerinize bir tebligat geldiği zaman sizin yapmanız gereken ilk işlem derhal size tebligatı yapan icra dairesine veya size en yakın icra dairesine gidip, tebligatı göstermeniz ve bir dilekçeyle veya icra memuruna yazdırmak suretiyle bu borca itiraz etmeniz gerekmektedir. 

Yukarıda belirtildiği gibi siz bu borca bu şekilde itiraz ettikten sonra bu defa alacağı olduğunu iddia eden kişi bunun ispatını yapmaya çalışacaktır. Bu kapsamda açacağı dava da haklılığını ispat edebilirse ondan sonra icra takibi kaldığı yerden devam edecektir ancak eğer davası ispatlanamaz ise açılan davada reddedilecektir. Kaldı ki haksız yere icra takibi başlattığı aşikar olur ise bu defa da kötü niyet tazminatı adı altında başlatılan takip miktarının %20’si kadar tazminata mahkum edilecektir.