DUYGULAR

Yürek denizinde dalga gibidir.

İçerden dışarı akar duygular

Uzaktan koyu bir gölge gibidir,

İçine düşersen, yakar duygular.

 

Bazan, üç harfli bir hecede kalır,

Bazan, tüm dünyayı içine alır.

Yaşarken, bir mutlu bir mutsuz olur.

Bizi haldan hale sokar duygular.

 

Sevdiği görünse bir an gözüne,

Bir panik, bir telaş düşer özüne.

Yürek kulak vermez, aklın sözüne.

El ayak dolaşır, sakar duygular.

 

Bazan öfke olur, sabrı bitirir.

Bazan kapris olur, cana yetirir.

Bazan hüzün olur, kalbe oturur.

Kuşatır sineyi efkâr duygular.

 

Duygular, insanı insan yapan şey.

Ta yüreğin ortasından kopan şey.

Hiç görmeden Yaradan'a tapan şey.

İmana bürünür, vakar duygular.

 

Kalbimiz, Mevla'nın kudret elinde,

Her daim, Allah'ı zikir halinde.

Aşkını görürse, Hüda kulunda,

Arş'ın zirvesine çıkar duygular.

 

Özel olmak idealin, ülkündür.

Zannedersin dünya senin mülkündür.

Sen kralsın, herkes senin halkındır.

Başına taçları takar duygular.

 

Hasret libasını kuşanır bazan,

Özlem duygusudur kalbinden sızan,

Hicran taktir eder ayrılık yazan,

Her gün uzaklara bakar duygular.

 

Dünyanın dertleri üstüne gelir.

İster tevekkül et, istersen delir.

Sevinçler tükenir, kederler kalır,

Bazan yaşamaktan bıkar duygular.

 

Emin'im saçların kardan da beyaz.

Ömründe kalmadı ne bahar, ne yaz.

Üşütür  sonbahar, dondurur ayaz.

Bedeni toprağa yıkar duygular.

 

03 Aralık 2021   

Emin Yıldız

Kaynak: gencgazete.net

 

DOĞRUDUR

Bildiğim insani tüm duygulara,

Şiirler yazdığım doğrudur benim.

Canı hedef alan tüm kaygılara,

Mezarlar kazdığım doğrudur benim.

Üç günden ibaret fani dünyada,

Izdırap bir yanda, zulüm bir yanda

Mazlumu perişan gördüğüm anda,

Zalime kızdığım, doğrudur benim.

İnsan, insanlara tepeden bakmaz.

Ezip, hakir görüp, gönüller yıkmaz.

Sırtına basarak, yükseğe çıkmaz.

Kibirden bezdiğim, doğrudur benim.

Vicdanım kan ağlar, düşsem arafa

Gönül adaletten, haktan tarafa

Uğrunda aklımı kaldırıp rafa,

Divane gezdiğim, doğrudur benim.

Doyamam, sevgiye, şefkate asla

İşim olmaz hırsla ve ihtirasla

Gönlümde tutuğum yalın ihlasla

Sevgiyi sezdiğim doğrudur benim.

Ben, dosttan beklerken sadakat, vefa.

Saygı, samimiyet, sevgi ve sefa.

Dost reva görürse cevr ile cefa.,

Üstünü çizdiğim doğrudur benim.

Nerde zulüm görsem, kan ağlar içim.

Yerle yeksan olur bütün sevincim.

Zulümden muzdarip insanlar için,

Kendimi üzdüğüm, doğrudur benim.

Eminim insanı anlamak zordur.

Hırs ve enaniyet, nefisde kordur.

Anlayabilirsem, bu bir rekordur.

Muamma çözdüğüm, doğrudur benim.

Emin Yıldız

28 Ekim 2020 İnegöl

Kaynak: gencgazete.net