Artık menziline yürünmez Hak'kın

Değişti yolcular, yollar değişti.

Sevaptan uzağız, günaha yakın.

Değişti muttaki haller değişti.

Çiçekler istekli açmıyor sanki

Mest eden kokular saçmıyor sanki

Bülbüller güllere uçmuyor sanki

Değişti gülistan, güller değişti

Söylenen sözlerin, bir çoğu yalan

Sözler zehir gibi, söyleyen yılan.

Ne hazin durum ki geriye kalan,

Değişti üsluplar, diller değişti.

İnsanlar tedirgin yürek eyvahta

En kutsal değerler hedefe tahta

Parmaklar tetikte, eller silahta

Değişti şefkatli eller değişti

Uzaklarda kaldı asrı saadet

Şekilden ibaret cümle ibadet

İlahi, lütfunla ulaştır medet

Değişti asırlar, kullar değişti.

Kasım 2001

Emin YILDIZ