KeremSultan'ın köşe yazısı

KENDİNE KEREM EYLEDİN

 

Bir tebessümünle beni mesud eyledin

Mesud olasın daim gönlüm esir eyledin

Benim idi gönlüm yaşım erinceye kırka

Gönlüm senin artık, beni işgal eyledin

Aklımı başımdan alan sen güzelin yüzü

Şirin’in Ferhat’ı, Aslı’nın Kerem’i eyledin

Ateş ile korkutmaya beni kalbim ateştir

Gözüm seni gördü göreli içimi od eyledin

Aldanırsa sana aldansın nefsim teslimdir

Gönlüm seni sevdi ya ağyarını def eyledin

İster sev ister öldür yoktur sana teklifim

Ne akıl kaldı ne baş, kendine Kerem eyledin

17.09.2020

Kerem Sultan

 

AŞKA KAPILMA

Söz ile gönül derdine derman arama

Laftan anlamaz gönül, boşa yorulma

 

Nice yaş dökersin gönül derdinden,

Gözyaşıyla gül yetişmez boşa sulama

Gül yoksa bülbül neye yarar bu şiirde?

Dikeninden çekiniyorsan gülü koklama

Yakub’un Yusuf’a hasreti gibidir aşk,

Yakub’un sabrı yoksa sen de, aşık olma

Züleyha gibi göze almalısın rezil olmayı

Kınanmaktan korkuyorsan aşka kapılma

Gözün yardan gayrisini görse yalancısın

Gördüğün yar değilse bize gazel okuma

Bir dert ki aşk, dermanı Kaf Dağından öte

Kerem, fani aşklar yalandır sakın kanma