Recep Akakuş'un köşe yazısı.

F- ZAVİYELİ TEKKE VE MAHALLE HALK MEKTEBİNE GEÇİŞ: Tarihî süreçte Tanzimat ve Meşrûtiyet devrine gelinince; Noktacı Kasım Efendi Zaviyeli Tekkesi, halk arasında “Cırgıt Hoca” lakabı ile şöhret bulan İshakpaşa Medresesi mezunlarından Hacı Hasan Efendi tarafından mescide ve halk mektebine çevrilmiştir.

Şöyleki: Önce, Kasım Efendi Zaviyeli Tekkesi’nin, “Tevhidhâne” bölümü, mahalle mescidi haline getirilmiştir. Ardından da tekkenin caddeye nâzır ön bahçesinde yer alan Noktacı Kasım Efendi’nin mezarı üzerine ahşap çatılı mütevazi bir türbe ve bir de cüzhane yapılarak halkın hizmetine sunulmuştur. Cırgıt Hoca Hacı Hasan Efendi, halkın katkıları ile türbenin cüzhane bölümünü, halk mektebi haline getirmiştir.

1924 Yılında Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkartılarak yörürlüğe konuncaya kadar “Cırgıt Hoca Halk Mektebi”, eğitim ve öğretimini sürdürmüştür. Vefat ettiğinde de Cırgıt Hoca Hacı Hasan Efendi, Noktacı Kasım Efendi’nin türbesine defnedilmiştir. Günümüzde söz konusu Noktacı sım Efendi Türbesi’nde; türbe girişine göre, ilk mezar, Cırgıt Hoca Hacı Hasan Efendi’ye; ikinci mezar ise Noktacı Kasım Efendi’ye âittir.

 “CEVÂHİRÜ’L- AHBÂR” VE “CEVÂHİRÜ’L-AHKÂM”: İshak Paşa medresesi mezularından “Cırgıt Hca” diye şöhret bulan Hacı hasan Efendi, Noktacı Kasım Efendi Türbesi’nin antresini oluşturan “Cüzhane” bölümünde mahalle çocuklarına Kur’an-ı Kerîm okutmuştur .

İnegöl ilçe müftüsü olan ve halk arasında “Koca Müftü” lakabı ile anılan Hasan Fehmi Aslan da Noktacı Kasım Efendi’ nin 1496 Yılında Antakya’ da Arapça olarak kaleme almış olduğu “Cevâhirü’lAhbâr ” isimli kitabından esinlenmiştir. Koca üftü lakabı ile şöhret bulmuş olan Hasan Fehmi Efendi de İnegöl’lüleri, din konusunda aydınlatmak üzere ; “Cevâhirü’l- Ahkâm “adını verdiği bir ilmihal kitabı hazırlamıştır.

Bu ilmihal kitabı, İnegöl’ün eşrafından Manifaturacı Hacı Nezir Dürüst Efendi tarafından bastırtılmış ve İnegöl’lülere bir armağan olarak dağıtılmıştır. Noktacı Kasım Efendi Camii’nin devamlı cemaati arasında yer alan Merhum Hacı Ali Kılıç Bey de kendisine hediye edilen bu ilmihal kitabını, hususi kütüphaneme hediye eylemiştir.

Refik Tabakoğlu’nun pederi doksan yaşını aşmış Merhum Tevfik Tabakoğlu ile yaptığım bir mülâkat sonrasında; öğremdim ki Tevfik Tabak- oğlu, Cırgıt Hoca’nın oğlu Hafız Mehmed Emin Efendi’den Kur’an-ı Kerîm dersi almıştır. Zira Noktacı Kasım Efendi Zaviyeli Mescidi’nin işletme giderleri, uzun yıllar Hamza Bey’in oğulları ve torunları tarafından karşılanmıştır.

Ancak Kulaca ve Hamzabey köylerinde Mercidabık şehidi Mehmed Bey tarafından yaptırıılan cami ve medreseler, halkın hizmetine açılınca -bu kerre – Noktacı Kasım Efendi Tekke Camii’nin işletme giderleri, bir müddet, yörede sakin Tabakzâdeler tarafından karşılanmıştır.

Daha sonra-muhtemelen-CırgıtHoca’nın devreye girmesiyle, bu kerre, Demircizâdeler, devreye girmiş ve Demircizâde Ali Rıza Efendi, Noktacı Kasım Efendi Camii’nde imamet ve hitabet hizmetini yapan din görevlisinin ücretini karşılamak üzere; “evladiyet sistemine ” göre bir vakıf tesis eylemiştir.

Bozçaarmutlu Hanı ile altındaki bir kısım dükkân bu vakfa dahildir. 1940’lı yıllarda İstanbul’da Nuruosmaniye Camii imam-hatibi olan Hasan Akkuş Hoca’nın yetiştirdiği Madenli Merhum Hafız İbrahim Çuluk, 1950’li yıllarda Noktacı Kasım Efendi Camii’nde hem mihrap hizmeti yapmış ve hem de hafız yetiştirmiştir

RECEP AKAKUŞ HOCANIN ESERİNDEN

DÜZENLEYİP YAYINA HAZIRLAYAN

AYHAN BAYRAKTAR