Merhaba İnegöl'ün güzel insanları! 
İnegöl'ün tarih ve kültürüne dair yazılarımıza devam ediyoruz.

İnegöl’ün kuzeyinde konumlanan Alanyurt, 1990 yılına kadar bir köy olarak bilinirken, günümüzde İnegöl ile bütünleşerek şehir statüsüne geçmiştir. Tarihi dokusuyla dikkat çeken bu yerleşim birimi, köklerini Osmanlı dönemine kadar uzanan zengin bir geçmişe sahiptir.

Hüdavendigâr Livası Tahrir Defterleri’nde adı Adabini Karyesi olarak geçen bu köy, halk arasında Adı-Bin veya Adı-Binli olarak da anılmaktadır. Etimolojik olarak, bu ismin Farsça "görünen" anlamına gelen "bîn" kelimesi ile "ada" kelimesinin birleşiminden oluştuğu düşünülmektedir. Bu isim, köyün ada gibi görünen coğrafi yapısına atıfta bulunmaktadır. Çünkü köy, yassı bir tepe üzerinde yer almakta olup, doğusundan Kocadere, batısından ise Karadere geçmektedir. Bu akarsular, Delikli Kaya mevkiinde birleşerek Yenişehir Ovası’na doğru akmakta ve Sakarya Nehri’ne bağlanmaktadır. Köyün güneyinde bulunan göl ve bataklık alanlar, köyün uzaktan bakıldığında ada gibi görünmesini sağlamaktadır.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde, bu köy Sığırtmaçlı Karyesi olarak adlandırılmıştır. Vakıf kayıtlarına göre, köyün ilk dönemlerdeki nüfusunun büyük kısmı gayrimüslimlerden oluşuyordu. Çelebi Sultan Mehmet, bu köyün vergi gelirlerini Bursa Yeşil Camii ve medresesine vakfetmiştir. Bu nedenle, Ada Bîn Köyü, Çelebi Sultan Mehmet vakfı olarak kayıtlara geçmiştir. Köyün düz arazisinde uzun yıllar pirinç ekimi yapılmış ve büyükbaş hayvancılıkta özellikle karasığırı yetiştirilmiştir. Bu nedenlerle köy, Sığırtmaçlı Karyesi olarak da bilinmiştir.

1989 yılında Esentepe bölgesi toplu konut alanı ilan edilerek yapılaşma hızla gelişmiş ve bölge bir uydu kente dönüşmüştür. 1990 genel nüfus sayımında köy nüfusu 2138 kişi iken, 2000 yılı genel nüfus sayımında nüfus 13.751 kişiye ulaşmıştır. Günümüzde eski köy merkezinde yaşayanların bir kısmı hala çiftçilikle uğraşsa da, nüfusun büyük çoğunluğu İnegöl Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışmaktadır. Köy, yerli halktan oluşan ve ilk yerleşik düzene geçen Türkler olarak bilinen “manav” nüfusuna sahiptir.

İnegöl Belediye Meclisi, 2006 yılında Alanyurt’un altı mahallesi ile birlikte İnegöl merkezine dâhil edilmesine karar vermiştir. 2009 yerel seçimlerine kadar belde statüsünde olan Alanyurt’un İnegöl’e bağlanmasıyla, burada bulunan Yeni, Cumhuriyet, Yunusemre, Üçevler, Esentepe ve Fatih Mahalleleri İnegöl’ün mahalleleri haline gelmiştir.

Alanyurt, tarih boyunca geçirdiği evrimle hem kültürel hem de ekonomik açıdan önemli bir yerleşim yeri olmuştur. İnegöl ile bütünleşen bu bölge, hızla gelişen sanayisi ve artan nüfusuyla dikkat çekmektedir.
Sıradaki yazımızda görüşmek üzere! Yaşam sevinciniz eksik olmasın!