Celal Can Kara'nın Köşe Yazısı

Günümüzün küreselleşen ekonomisinde, markalar her zamankinden daha önemlidir. Şirketlerin kendilerini rakiplerinden ayırmalarına, müşterileri çekmelerine ve yüksek fiyatlara hakim olmalarına yardımcı olabilirler. Türkiye için markalar, dünya sahnesinde güçlü bir itibar ve mevcudiyet oluşturmak için de gereklidir.

Turquality işte burada devreye giriyor. Turquality, Türk şirketlerinin markalarını uluslararası alanda geliştirmelerine ve tanıtmalarına yardımcı olan, devlet destekli bir programdır. 2005 yılında Ekonomi Bakanlığı tarafından başlatılmıştır ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yönetilmektedir.

Program, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli destek hizmetleri sunmaktadır:

Pazarlama ve marka danışmanlığı

finansal asistan

Eğitim ve kapasite geliştirme

Uluslararası ağlara erişim

Turquality, kurulduğu 2005 yılından bu yana 1.000'den fazla Türk şirketinin küresel pazarda daha rekabetçi hale gelmesine yardımcı oldu. Programın başarı öykülerinden bazıları şunlardır:

Arçelik: Avrupa'nın en popüler markalarından biri haline gelen lider beyaz eşya üreticisi.

Beko: Faaliyetlerini 100'den fazla ülkeye yayan beyaz eşya markası.

Mavi: Artık dünya çapında moda lideri olan bir denim markası.

Turquality, her sektörden dünya markası olma potansiyeline sahip firmalara açıktır. Programa hak kazanabilmek için şirketlerin güçlü bir finansal performansa sahip olmak, net bir marka stratejisi ve uluslararasılaşma taahhüdü gibi belirli kriterleri karşılaması gerekiyor.

Turquality sadece bireysel şirketlere yardımcı olmaktan ibaret değildir. Aynı zamanda bir bütün olarak Türkiye için daha güçlü bir marka oluşturmakla da ilgili. Turquality, Türk şirketlerinin daha rekabetçi olmalarını destekleyerek, gelecekte daha müreffeh ve saygın bir Türkiye yaratmaya yardımcı oluyor.

Turquality sağladığı finansal ve teknik desteğin yanı sıra Türk markalarının dünya çapında bilinirliğini artırmasında da önemli bir rol oynuyor. Program, Türk markalarını tanıtmak için ticaret fuarları, roadshow'lar (bir ülke veya kıtada farklı bölgelerde birkaç günden oluşan ticari gezi) ve pazarlama kampanyaları dahil olmak üzere çeşitli etkinlik ve faaliyetler düzenlemektedir. Turquality, Türk markalarının olumlu bir şekilde yer alması için medya kuruluşları ve etkileyicilerle de çalışır.

Turquality'nin çabalarının bir sonucu olarak, Türk markaları dünya çapında giderek daha görünür ve saygın hale geliyor. Bu, yatırım çekmeye, ihracatı artırmaya ve istihdam yaratmaya yardımcı olabileceğinden, Türkiye ekonomisi için iyi bir haber. Türk tüketiciler için de iyi bir haber, çünkü onlara daha geniş bir yüksek kaliteli ürün ve hizmet yelpazesine erişim sağlıyor.

İşte Turquality ile ilgili bazı ek ayrıntılar:

* Program Marka ve Turquality olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Değerlendirme sürecinde 100 üzerinden 50 ile 80 arasında puan alan firmalar Marka aşamasına alınır. 80 ve üzeri puan alan firmalar Turquality aşamasına alınır.

* Marka aşamasındaki şirketler, pazarlama ve marka danışmanlığı, finansal yardım, eğitim gibi destek hizmetleri alırlar. Turquality aşamasındaki şirketler, Marka aşamasında sunulan tüm hizmetlerin yanı sıra uluslararası ağlara erişim gibi ek desteklerden yararlanır.

* Turquality programı, Türk hükümeti ve özel sektör tarafından finanse edilmektedir. Finansmanın %70'ini devlet, %30'unu özel sektör sağlıyor.

* Turquality programı tüm sektörlerden firmalara açıktır ancak üretim, turizm ve hizmetler gibi öncelikli sektörler vardır.

* Turquality programı rekabetçi bir programdır. 2022 yılında programa sadece 150 firma kabul edilmiştir.

Turquality programı, faaliyetlerini küresel pazara genişletmek isteyen Türk şirketleri için değerli bir kaynaktır. Program, şirketlere daha rekabetçi ve başarılı olmaları için ihtiyaç duydukları desteği sağlıyor.