Emin Yıldız'ın Genç Gazete'de yayımlanan köşe yazısı.

Sarsıldı alem, kavurdu elem
Çalındı kap, ölümdü gelen

Şehirler harap, duygular girdap
Çullandı birden zifiri mehtap

Çaresiz haller, kelamsız diller
Artık bin yerinden kırık gönüller

Ruhlar yolunda sonsuz alemin
Sağlar kolunda bitmez elemin

Bahçeler gülsüz, güller bülbülsüz
Geceler kâbus, canlar uykusuz

Kanıyor yare, var mı ki çare?
Bin derde rağmen gülsün biçare

Lokmalar acı, herkes davacı
Çaresizlik midir kulun ilacı?

Söndü ocaklar, bomboş kucaklar
O günden sonra, karadır aklar.

Çadırdan şehir, gözyaşı nehir
Acılar büyük, acılar zehir

Gönüller ezik, moraller bozuk
Mecburi rızık, katıksız azık

İç içe duruyor hayat ve kabir
Sabır gerekiyor, her şeye sabır

Mademki Allah' tır yoktan yaradan
Bilmeli ki kullar her şey Mevla' dan

17 Ağustos 1999

Emin YILDZ