Hasan Hüseyin Yılmaz'ın köşe yazısı

ARIYORUM YANA YANA

Gökyüzünde ışık ışık yıldızların arasında
Gözlerini arıyorum gözlerini yana yana.
Muradına erememiş sevdaların karasında
İzlerini arıyorum izlerini yana yana.

Gözlerinde gözlerimin eridiği o anları
Gönlümdeki yangınları, başımdaki dumanları
Saçlarımda ellerinin gezindiği zamanları
Dizlerini arıyorum dizlerini yana yana.

Neden nasıllar içinde kaybettim kendimi kendim
Belki senin için çok geç, belki daha çok erkendim
Cevap bulmaz soruların yokuşlarında tükendim,
Düzlerini arıyorum düzlerini yana yana.

Kanatlanıp havalara bulutlarda gezmek için,
Senle mutluluğun somut bir resmini çizmek için,
Cevap bulmaz soruları birer birer çözmek için,
Gizlerini arıyorum gizlerini yana yana.

Hasan’a anlamı var mı olmadığın bir hayatın?
Senden başka manası yok gözümde bu kâinatın,
İki cihanda da sonu gelmeyecek bir vuslatın,
Tezlerini arıyorum tezlerini yana yana.