Kuran'da müjdelenen 10 gece

Zilhicce ayı, Hicri takvime göre yılın son ayıdır ve fazileti oldukça yüksektir. Hac ayıdır. Hacı adaylarının hacı olduğu aydır. Kurban bayramının bulunduğu, kurban ibadetinin yerine getirildiği aydır.

Fecr Suresi'nin 2. ayetinde geçen "on gece" Zilhicce'nin ilk on gecesini işaret eder. Peygamber Efendimiz (s.a.s.), bu on gün içinde yapılan salih amellerin Allah katında en sevimli ameller olduğunu belirtmiştir. Sahabeler, cihat ile kıyaslayarak sorduklarında, "Evet, Allah yolunda cihat etmekten de sevimlidir. Ancak malını ve canını tehlikeye atarak cihada çıkan, şehit olup dönmeyen kimsenin cihadı başka" buyurmuştur.

Genc Gazete Hac Umre Kabe Mekke Hacilar (5)

İbadetlerin zirve yaptığı ay

Zilhicce ayının bu on gününde hac ibadeti yapılır ve Kurban Bayramı da bu döneme denk gelir. Özellikle Kurban Bayramı'nın arefe günü tutulan oruç, faziletli bir ibadet olarak kabul edilir.

Zilhicce ayı, hac, oruç ve kurban ibadetleri gibi çok kıymetli ibadetleri barındırır.

Genc Gazete Hac Umre Kabe Mekke Hacilar (4)

Hz. Musa’ya verilen 9 ayetin ne olduğunu biliyor musunuz? Hz. Musa’ya verilen 9 ayetin ne olduğunu biliyor musunuz?

Zilhicce Ayı Ne Zaman Başlayacak?

Zilhicce ayı bu yıl 07 Haziran 2024 Cuma günü başladı.

Genc Gazete Hac Umre Kabe Mekke Hacilar (3)

Zilhicce Ne Demektir?

Arapça’da Zilhicce kelimesinin anlamı; “Hac Sahibi” ve “Hac Ayı”dır.

Genc Gazete Hac Umre Kabe Mekke Hacilar (2)

Kurban Ayı: Zilhicce

Kurban kesmek, Zilhicce ayında Kurban Bayram günlerinde yapılan önemli bir ibadettir. Maddi durumu elverişli olanların bu ibadeti yerine getirmeleri, büyük günahlardan arınmalarına vesile olur. Ayrıca, bu dönemde oruç tutmak da önemli bir ibadettir. Peygamber Efendimiz (s.a.s.), bu on gün içinde oruç tutmanın bir yıllık oruç tutmaya denk olduğunu belirtmiştir.

Genc Gazete Hac Umre Kabe Mekke Hacilar (1)

Hadislerle Zilhicce Ayının Faziletleri

Zilhicce ayı ile ilgili birçok hadis mevcuttur. Örneğin, Peygamber Efendimiz (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:

"Zilhiccenin ilk onunda tutulan orucun bir günü; bir senenin orucuna bedeldir. Her bir gecenin kıyamı da; Kadir gecesinin kıyamına eşittir."

Ebüd Derda (r.a.): "Bu ayda oruca devam edin. Tövbe, dua ve sadakayı gözetmeden yapın. Zira ben Allah resulünün 'Zihicce ayının faziletinden mahrum olanların vay haline.' sözlerini işittim."

Hz. Aişe (r.a): "Allah Resulü şöyle buyurdu; 'Her kim bu ayı ibadetle geçirirse, bir senelik hac ve umre yapanların sevabıyla aynı sevabı alırlar.'"

Ebüd Derda da bu ayın faziletine dikkat çekerek, Zilhicce ayında oruca, tövbe etmeye ve sadaka vermeye teşvik etmiştir. Hz. Aişe ise, bu ayda ibadet edenlerin bir senelik hac ve umre yapanların sevabına nail olacağını belirtmiştir.

Genc Gazete Hac Umre Mekke Medine Kabe (10)

Zilhicce Ayı ile ilgili önemli rivayetler

1-Zilhiccenin ilk günlerinde tutulan oruç, bir yıl oruç tutmaya bedeldir. Bir gecesini ihya etmek de Kadir Gecesi’ni ihya etmek gibidir.) [İbni Mace]

2-Zilhiccenin ilk on gecesinde yapılan amel için, 700 misli sevab verilir.) [Beyhekî]

3-Terviye günü [Arefe’den önceki gün] oruç tutup, günah söz söylemeyen Müslüman Cennete girer.) [Ramuz]

4-Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutan, her günü için yüz köle azat etmiş veya cihad edenlere yüz at vermiş yahut Kâbe’ye kurban için yüz deve göndermiş gibi sevab alır.) [R. Nasıhin]

5-Bu on günün hayrından mahrum olana yazıklar olsun! Bilhassa dokuzuncu [Arefe] günü oruçla geçirmelidir! Onda o kadar çok hayır vardır ki, saymakla bitmez.) [T. Gafilin]

6-Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutana, her günü için bir yıllık oruç sevabı verilir.) [Ebul Berekat]

7-Zilhiccenin ilk on günü, fazilette bin güne, Arefe günü ise on bin güne eşittir.) [Beyhekî]

8-Zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur.) [Taberani]

9-Allah indinde zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur. Bugünlerde tesbihi, tahmidi, tehlili ve tekbiri çok söyleyin!) [Taberani]

10-Rahmet kapıları dört gece açılır. O gecelerde yapılan dua, tevbe reddolmaz. Ramazan ve Kurban Bayramı'nın birinci geceleri, Berat Gecesi ve Arefe Gecesi.) [İsfehani]

11-İbni Abbas hazretlerinin rivayet ettiği bir hadîs-i şerifte, Zilhicce ayının onuna kadar olan günler de, Ramazan-ı şerifin günleri gibi ayrı ayrı fazilet ve kıymetleriyle bildirilmiş ve onuncu gün için de şöyle buyurulmuştur: "Zilhiccenin onuncu günü Kurban bayramı günüdür. Her kim, o gün bayram namazından gelip kurbanını boğazlayıncaya kadar bir şey yemeyip, kurbanının böbreklerini yerse ve iki rekat namaz kılsa, o kimsenin kurbanının kanı yere düşmeden, kendi günahı ve ana-babasının günahları, ailesinin ve akrabalarının günahları sevaba çevrilir."

Genc Gazete Hac Umre Mekke Medine Kabe (5)

Zilhicce Ayında Yapılacak İbadetler

Bu ay içerisinde birçok ibadeti yapma fırsatı var. Ancak asıl önemli olan haram işlerden uzak durmaktır. Zina, kumar,  alkol vb Allah'ın haram ettiği her şeyden uzak durmak gerekiyor. Bu mübarek ay insanların Allah'a daha çok yaklaştığı aylardan birisidir. 

Bu ayda yapılacak ibadetler arasında bol bol sadaka vermek, Kur'an okumak, namaz kılmak, tesbih çekmek, hac yapmak, kurban kesmek ve oruç tutmak yer alır. Özellikle bu ayda tesbih çekmek ve nafile namazlar kılmak, kişilerin Allah'a daha da yakınlaşmasını sağlar.

Genc Gazete Hac Umre Mekke Medine Kabe (3)

Zilhicce Ayı Namazı ve Orucu

Allah Resulü, Zilhicce ayını namazla geçirenleri cennetle müjdelemiş ve hac ve umre sevabına kavuşacaklarını belirtmiştir. Bu ayda gece namazı kılmak daha da önem kazanmaktadır.

Kurban bayram gününe kadar, bu ayın orucunu tutanlar için de büyük mükafatlar vaat edilmiştir. Hz. Aişe'nin belirttiği üzere, bu ayın orucunu tutanlar, yılın geri kalanında Allah'a ibadet etmiş gibi olur.

Genc Gazete Hac Umre Mekke Medine Kabe (2)

Zilhicce Ayında Yapılacak Zikirler ve Diğer İbadetler

Zilhicce ayında yapılacak zikirler arasında Allahu Ekber, Elhamdulillah, Estağfurullah, Subhanallah, Fatiha Suresi, Ayetel Kürsi, İnşirah Suresi ve La İlahe İllallah bulunur. Bu zikirleri düzenli olarak yapmak, kişilerin Allah'a yakınlaşmalarını sağlar.

Genc Gazete Hac Umre Mekke Medine Kabe (1)

Bu ayda şu zikirleri ve ibadetleri bol bol yapalım:

1- Günde en az 33 defa Allahu Ekber diyelim

2- Günde en az 33 defa Elhamdulillah diyelim

3- Günde en az 33 defa Estağfurullah diyelim

4-Günde en az 33 defa Subhanallah diyelim

5-Fatiha Suresi okuyalım

6-Ayetel Kürsi okuyalım

7-İnşirah Suresi okuyalım

8- Günde en az 33 defa La İlahe İllallah diyelim

9- İhlas Suresi okuyalım

10-Felak Suresi ve Nas Suresi okuyalım

11- Bol bol salavat getirelim

12- Bol bol tevbe istiğfar çekelim

13- Ölümü hatırlayıp kabir ziyareti yapalım

14- Büyükleri, hastaları ziyaret edip dualarını alalım

15- Bu ayda zekatımızı ve sadakamızı verebiliriz.

16- Bu ayda Kuran-ı Kerim'i hatmedebiliriz.

17- Özellike Arefe günü, hacıların Arafat'a çıktığı gün boy abdesti alıp tevbe edebiliriz.

18- Hac ibadetini nasib etmesi için Allah'a dua edebiliriz.

19- 5 vakit namaza başlayalım, cemaatle namaz kılalım, gece namazına kalkalım.

Hazırlayan: Ayhan Talha Bayraktar

Kaynak: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü