En güzel rehber: Hz. Peygamber (s.a.v)

En güzel hayat rehberi olan Hz. Peygamber (s.a.v.), Müslümanlara yemek yeme ve içme adabını da öğretmiştir. Sağ elle yemek ve içmek sünnettir. Bu sünnete uyanlar ayrıca sevap kazanmış olurlar.

Yeme-içme konusunda ana ölçüleri ortaya koyan Hz. Peygamber (s.a.s.), sol elle yeme-içmeyi hoş karşılamamıştır. 

Genc Gazete Sol Elle Yemek Yemek Günah (10)

Hz. Peygamber'in Tavsiyeleri

Hz. Peygamber (s.a.s.), sağ elle yemek yeme konusunda ümmetini sıkı bir şekilde teşvik etmiştir. Şeytanların, kötü cinlerin sol elle yiyip içtiklerini belirterek, bu alışkanlıktan Müslümanların kaçınmasını öğütlemiştir.

Buhârî ve Müslim hadislerinde yer alan, "Şeytanların sol elle yiyip içtiklerini" ifadesi, sağ elle yemenin sadece bir adet olmadığını, aynı zamanda bir ibadet şeklini de barındırdığını göstermektedir.
Genc Gazete Sol Elle Yemek Yemek Günah (2)
Hz. Peygember (s.a.v) sol elle yemek yiyenleri uyarmıştır. Çocukların bile sağ elle yemek yemeleri için nasihatlerde bulunmuştur.

Genc Gazete Sol Elle Yemek Yemek Günah (8)

Ailede Eğitimin Önemi 

Hz. Peygamber'in sağ elle yemek yeme tavsiyesi, Müslüman aileler arasında çocuklara öğretilen temel yemek adabıdır. Anne ve babalar, bu adeti çocuklarına aktarmakla yükümlüdür, böylece gelecek nesiller de bu geleneği sürdürmeye devam eder.

Sağ elle yemenin sünnet olduğunu bildiği halde sol elle yemek yiyenler, eğer bunu bilinçli yapıyorlarsa günaha girerler. Çünkü sol elle yemek yemek haram olmasa da en azından mekruhtur. 

Genc Gazete Sol Elle Yemek Yemek Günah (1)

Sağ Elin Enerjisi Özel

Sol el temizlik ve taharet elidir.

Sol elde silme temizleme enerjisi vardır. Sol elin enerjisi negatiftir.

Sağ elde yapma, onarma, üretme, besleme, şifa enerjisi vardır. Sağ elin enerjisi pozitiftir.

Genc Gazete Sol Elle Yemek Yemek Günah (9)

Sol el konusunda İstisnai Durumlar 

Her kuralın istisnaları vardır ve İslam, fiziksel engelleri olan bireylerin durumunu dikkate alarak, sol elle yemek yemenin bu kişiler için caiz olduğunu belirtir. Doğuştan solak olanlar, sağ elini sağlıklı kullanamayanlar sol elle yemek yiyebilir.

"Fizikî bir engel sebebiyle sağ eliyle yiyemeyen kimselerin sol elle yeme içmesinde ise bir sakınca yoktur." 

Genc Gazete Sol Elle Yemek Yemek Günah (7)

Sol elle yemek yemez, kul hakkı yer!

Son olarak da şunu söyleyelim: Kul hakkı yememek, yetim hakkı yememek, haram yememek gibi konular sol elle yemek yemek konusundan daha önemlidir. Resulullah Efendimiz (s.a.v) herşeyden çok kul ve kamu hakkı üzerinde durmuş ve uyarılarda bulunmuştur.

Çocuklarımıza yeme ve içme adabını öğrettiğimiz gibi kul hakkının ne kadar önemli olduğunu öğretmeliyiz. Biz de haklar konusunda çok hassas olmalıyız.

Genc Gazete Sol Elle Yemek Yemek Günah (5)

Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) yeme içme adabı

1-Yemekten önce ve sonra ellerini yıkardı.

2-Yemeği bir sofra bezi /yaygı üzerinde yerdi

3- Ayakta yemek yemezdi.

4- Yemeği dizleri üzerine çökerek veya iki ayağı üzerinde bağdaş kurarak yahut bir ayağını bükerek sol ayağı üzerine oturarak yerdi.

5-Sağ eliyle yer, sol eliyle yiyenleri uyarırdı.

Yeme Içme Adabi Afis Genc Gazete (4)

6-Kendi tabağından yiyorsa tabağını tamamen sıyırırdı. Anadolu kültüründe bu davranışa "Tabağı sünnetleme" diyoruz.

7-Lokmaları ağzında iyice çiğnedikten sonra yutardı.

8-Yemeğe besmele ile başlardı.

9-Sofrada kendisinden büyük biri varsa önce onun yemeye başlamasını beklerdi.

10-Yemeği her zaman önünden ve önündeki tabaktan yerdi.

Yeme Içme Adabi Afis Genc Gazete (3)

11-Yiyebileceği kadar yemek alır, yemeğin israf edilmesini asla uygun bulmazdı.

12-Yemeği çok sıcak yemez, soğumasını beklerdi.

13-Yemeğin üflenerek soğutulmasını uygun bulmazdı.

14-Yemeği hızlı yemezdi. Lokmaları iyice çiğnerdi.

15-Az ve öz yerdi. Fazla yemenin zararlı olduğunu ifade ederdi.

Yeme Içme Adabi Afis Genc Gazete (2)

16-Sofradan doymadan kalkardı.

17-Suyu üç yudumda içerdi. 

18-Sofra sahibi kendisiyse herkes kalkmadan sofradan kalmazdı.

19-Yemeğin sonunda kısa bir dua eder ve "Elhamdülillah" derdi.

20- Acıkmadan yemek yemez, doymadan kalkardı.

21- Yemekte de neşeli ve muhabbet sahibi olurdu.

Genc Gazete Sol Elle Yemek Yemek Günah (3)

Kaynak: Haber Merkezi