Din İşleri Yüksek Kurulu açıkladı

Kurban Bayramı yaklaşırken, kurbanlık hayvanların nitelikleri ve kusurları hakkında pek çok soru gündeme geliyor. Din İşleri Yüksek Kurulu, bu konuda merak edilenlere açıklık getirdi. İşte kurbanlık hayvanların seçimi ve kesimiyle ilgili önemli bilgiler:

Türkiye'de Bir İlk Dijital Kurban Pazarı Kuruldu

Kesimden sonra hasta olduğu anlaşılan hayvanlar kurban olur mu?

Kurbanlık hayvanın hasta olduğu, kesildikten sonra ortaya çıkmış ve sağlık sebebiyle etinin imha edilmesi gerekmişse bu durumda kurban ibadeti yerine getirilmiş olur. Din İşleri Yüksek Kurulu bu konuda şu açıklamayı yapıyor:

"Satın alınırken kurbana engel bir kusuru olan hayvan kurban olarak kesilemez. Hayvan kusursuz olarak satın alındıktan sonra alıcının elinde iken kurban olmaya engel bir kusuru ortaya çıkarsa bu durumda kişi zenginse yeni bir hayvan alıp keser. Yoksulsa yeni bir hayvan alıp kesmesine gerek yoktur."
"Kurban kesiminden sonra satıcıya rücu edilip kurban bedelinin geri alınması hâlinde, alınan bedel tasadduk edilir. Şâyet kurban bedeli satıcıdan geri alınamamışsa, kişinin yeniden bir kurban kesmesi gerekmez."

Gemlik'te Kurban Pazarlarına Düzenleme Gencgazete

Kurbanlık hayvanların yaş sınırı var mı?

Kurbanlık hayvanların yaş sınırı, Hz. Peygamber’in (s.a.s.) sünneti ile belirlenmiştir. Buna göre devede 5; sığır ve mandada 2; koyun ve keçide ise 1 yaşını doldurma şartı aranır. Bunun yanında, 6 ayını tamamlayan koyun, bir yaşını doldurmuş gibi gösterişli olması hâlinde kurban edilebilir.

Din İşleri Yüksek Kurulu bu konuda şu açıklamayı da yapıyor: "Deve, sığır ve keçinin, koyuna kıyaslanarak besili olması hâlinde söz konusu yaşları doldurmadan kurban olabileceği söylenemez. Nitekim bir yaşına varmamış ama yetişkin olan oğlağını kurban etmek isteyen bir kimseye Hz. Peygamber (s.a.s.), “Sen onu kurban et! Fakat senden başkası için yeterli olmaz.” buyurmuştur. (Buhârî, Edâhî, 8 )

Genc Gazete Kurban Kurbanlik Koc Koyun Inek Dana (11)

Boynuzları kırık veya köreltilmiş hayvanlar kurban olur mu?

Doğuştan boynuzsuz hayvanların kurban olarak kesilmesi caiz olduğu gibi, küçükken yapılan müdahale ile boynuzları kesilerek, elektrik veya kimyasal yolla boynuzu yakılarak ya da benzeri işlemlere tabi tutularak boynuzsuzlaştırılan hayvanların kurban olarak kesilmesinde de bir sakınca yoktur.

Kurbana engel olan ayıplar, hayvanın emsali arasında kıymetini azaltan kusurlardır.

Genc Gazete Kurban Kurbanlik Koc Koyun Inek Dana (10)

İki Yaşını bitirmeyen sığırlar kurban edilebilir mi?

Sığır cinsi büyükbaş hayvanların kurban edilebilmesi için en az iki kamerî yıla göre yaşlarını bitirmeleri gerekir. Ancak doğumu kesin olarak bilinmeyen sığır cinsi büyükbaş hayvanlar için kapak atma denilen iki ön dişin çıkması, o hayvanın kurban edilebilmesi için bir ölçü olarak kabul edilebilir.

İki yaşını bitirdikleri kesin olarak bilinen sığır cinsi büyükbaş hayvanların dişlerinin kapak atıp atmamasına bakılmaz.

Zilhicce Ayının Faziletleri Nedir? Zilhicce Ayında Neler Yapabiliriz? Zilhicce Orucu Ne Zaman Tutulur? Zilhicce Ayının Faziletleri Nedir? Zilhicce Ayında Neler Yapabiliriz? Zilhicce Orucu Ne Zaman Tutulur?

Genc Gazete Kurban Kurbanlik Koc Koyun Inek Dana (8)

Kısırlaştırılmış Hayvanlardan kurban olur mu?

Çeşitli amaçlarla kısırlaştırılmış veya hadım hâle getirilmiş hayvanlar, kurban olarak kesilebilir. Bu durum kurban açısından herhangi bir eksiklik oluşturmaz.

Genc Gazete Kurban Kurbanlik Koc Koyun Inek Dana (7)

Gebe Hayvanlar kurban edilebilir mi?

Gebe hayvanların kurban olarak da etlik olarak da kesilmesi uygun değildir. Ancak bilmeden kesilmesi durumunda da kurban ibadeti yerine gelmiş olur.

Kurbanlık hayvanın kurban edilmeden önce doğurması durumunda yavrunun kendisi ya da değeri fakirlere sadaka olarak verilir.

Kurbanlık olarak belirlenen hayvanın kesilmeden önce gebe olduğu anlaşılırsa bu hayvan kurban edilmeyip yerine aynı değerde başka bir hayvanın kesilmesi daha uygun olur.

Genc Gazete Kurban Kurbanlik Koc Koyun Inek Dana (6)

Kulağı kesik veya kulağı delinmiş hayvanlar kurban olur mu?

Kulağının yarıdan fazlası kesik olan hayvan, kurban olmaya elverişli değildir. Hayvanın bir kulağının delik veya yırtılmış olması durumunda; eğer delikler ve yırtıklar kulağın yarıdan fazlasını teşkil ediyorsa, böyle bir hayvan kurban edilemez.

Din İşleri Yüksek Kurulu bu konuda şu açıklamayı da yapmıştır: "Bir hayvanın kurban edilebilmesi için o hayvanda insanlar arasında kusur sayılan ayıplardan birinin bulunmaması gerekir. Hz. Peygamber (s.a.s.), kurbanlıkların göz ve kulaklarının sağlam olmasına dikkat edilmesini istemiştir."

Genc Gazete Kurban Kurbanlik Koc Koyun Inek Dana (5)

Kuyruksuz Koyunlar kurban olur mu?

Doğuştan kuyruksuz olan veya besili olması için küçük yaşta kuyrukları boğulmak suretiyle düşürülen koyunların kurban edilmelerinde bir sakınca yoktur. Ancak bir kaza ile değerini azaltacak şekilde kuyruğunun tamamı veya yarısından çoğu kopan hayvanın kurban edilmesi caiz değildir.

Genc Gazete Kurban Kurbanlik Koc Koyun Inek Dana (4)

Kaynak: Din İşleri Yüksek Kurulu