Recep Akakuş'un Köşe Yazısı

Karagölet Köyü, İnegöl’ün kuzeybatısında ve Ahî Dağı’nın batı kısmında bulunur. Engebeli bir araziye sahiptir. Uludağ ile Ahî Dağı’nın arasında yer alan ve Kazancı-Eşiği adı verilen engebeli arazi üzerinde kurulmuştur.

 İnegöl şehir merkezine uzaklığı 16 kilometredir. 1990 yılı genel nüfus sayımına göre köy nüfusu, 263 kişidir. 2000 yılı genel sayımına göre ise 150’si kadın ve 113’ü erkek olmak üzere toplam köy nüfusu, 263 kişidir.

Karagölet Köyü, yürük asıllıdır. Bir diğer ifade ile uzun yıllar yörede göçebe yaşadıktan sonra 93 Muharebesi sonrasında yöreye, göçmen köylerinin konuşlandırılması esnasında yerleşik düzene geçen Türk oymaklarındandır.

Geçimleri, kuru tarıma dayanır. Çünkü yörede debisi yüksek bir akarsu yoktur. Az miktarda meyve ve sebze üretilmekle birlikte büyük ölçüde buğday ve benzeri tarım ürünlerini yetiştirmektedirler.

Adını yakınlarında bulunan bataklıktan almıştır.

Yakın çevresinde, Halalca, Çavuşköy ve Sungur Paşa köyleri yer alır. İnegöl ile bağlantısı, Akhisar-Karalar ve Çavuşköy üzerinden sağlanır.

KARAHASANLAR KÖYÜ

Bu köyün tahrir defterlerindeki adı, Gökbağ veya Yürük Cemaatleri’dir. İnegöl’ün doğusunda ve Ahî Dağı’nın zirve kısmına yakın bir yerde bulunur. Dağlık ve meşe ağaçları ile kaplı bir yöredir.

Ahî Dağı’nın diğer yörelerinde olduğu gibi burada da akarsu yoktur. Pazaryeri İlçesi’ni Yenişehir’e bağlayan ve tarihî Karatekin Kalesi’nden geçen yol üzerindedir. Coğrafî bakımdan stratejik bir konuma sahiptir.

İstiklal Savaşı sırasında Gâzî Mustafa Kemal Paşa’nın uğradığı ve gölgesinde bir müddet istirahat eylediği söylenen ulu yabânî elma ağacı’nın kökü ve çeşme, hâlâ ayaktadır.

Yakın çevresinde, Sülüklügöl, Babaoluk köyleri ile Bilecik ili’ne bağlı İkizce ve Bahçecik köyleri yer almıştır.

İnegöl şehir merkezine uzaklığı, 26 kilometredir.1990 yılı genel nüfus sayımına göre köy nüfusu, 179 kişidir. 2000 yılı genel nüfus sayımına göre ise 40’ı kadın ve 40’ı erkek olmak üzere toplam köy nüfusu, 80 kişidir.

Yaptığım inceleme gezisi esnasında terk edilmeye hazırlanan garip bir köy manzarası ile karşılaştım. Köye hâkim bir tepeye su deposu yapılmış, ancak henüz devreye sokulmamıştı. Ümit ederim -şimdilerde-bu depo işletmeye açılmıştır.

Köyün, susuz camii ise son derece bakımsız , asırlık ıhlamur ağaçlarının altında, tıpk karşısındaki susuz çeşme gibi garip ve melûl bir manzara arzediyordu.

İshak Paşa’nın vakfiyesinde Gökbağ ve Yörük Cemaatleri olarak tescil olunan Karahasanlar Köyü’ne mutlaka  himmet eli uzanmalıdır.

İnegöl ile bağlantısı, Şıbalı, Dömez, Tekke, İskâniye ve Sülüklügöl köyleri üzerinden sağlanmaktadır.