İNEGÖL’ DE KAMUYA İLİŞKİN VAKIFLAR

1- SOSYAL YARDIMLAŞAMA VE DAYANIŞMA

VAKFI: Bu vakıf, 3294 Sayılı Yasa ile 1986 Yılında

kurulmuştur. Adı; “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma

Vakfı” dır ki bu vakfın genel merkezi, Ankara’dadır.

Yasa gereği bu vakfın şube başkanları, illerde valiler,

ilçelerde ise kaymakamlardır.

İl ve ilçe müftüleri de bu vakıf şubesinin tabii üyeleri arasında yer almıştır. Kurulduğu tarihten itibaren

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İnegöl Şubesi’nce halka çok yararlı hizmetler sunulmuştur.

Söz gelimi, ilçe kaymakamı Hüseyin Atak Bey’in

başkanlığında etkin faâliyet gösteren İnegöl Sosyal

Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Şubesi, 1986-1991

yılları arasında fakir ve yoksullara iki milyarın üzerinde aynî ve nakdî yardım sağlamıştır.

2- TÜRKİYE DİYANET VAKFI: Diyânî hizmetlerin

daha rasynel ve daha verimli bir şekilde yapabilmek

için 1975 Yılında, merkezi Ankara olmak üzere, Türkiye Diyanet Vakfı kurulmuştur. Vakfın tabiî başkanı

Diyanet İşleri Başkanı veya onun görevlendirdiği

başkan yardımcısıdır. Her il ve ilçe müftüsü de vakfın

şube başkanı pozisyonundadır.

1991 Yılı baz alındığında Türkiye Diyanet Vakfı’nın

İnegöl şube başaknı İlçe müftüsü, Mehmet Özkan

yardımcısı ise İnegöl’ün tanınmış imam-hatiplerinden

Hamidiye Camii imam-hatibi, Merhûm Hafız Ahmet

Çayırlı’dir.

3- İNEGÖL KÜLTÜR SANAT VE YARDIMLAŞMA

VAKFI: İnegöl Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

Hizmet Binası’nda faâliyete geçirilen bu vakıf, 1991

Yılında İnegöl Kaymakamı Hüseyin Atak Bey’in önerisi

doğrultusunda kurulmuştur.

Kuruluş esnasındaki mal varlığı, o günkü TL.

üzerinden, 33. 000. 000. TL’dir. Bunun, 55. 000. 000

TL’si, nakıt; 209. 000. 000 TL’si, bonaddır Çalışmalarımızda kaynak olarak kullandığımız “Geçmişten Günümüze İnegöl” isimli kitap, kaymakam Hüseyin Bey’in

sağladığı dökümanter verilere göre İnegöl İshakpaşa

Halk Kütüphanesi müdürü genç kardeşim Kenan

Kahraman tarafından kitaplaştırılmıştır.

Kenan Kahraman tarafından kaleme alınan iş bu

eser, İnegöl Orta Okulu tarih ve coğrafya öğretmenlerinden Merhum Turgut Canmamaş Hocamızı’n ,

1940-1947 yılları arasında İnegöl-Halk Evi’nde yapmış

olduğu seri seminerlerin kitaplaşmış şekli olan ve

İnegöl -Halk Evi’nce 1947 Yılında bastırılmış olan

“İnegöl” isimli kitaptan sonra İnegöl’lülere sunulan en

ön-emli bir telif çalışmasıdır.

Kanâatimce genç dostum, Kenan Kahraman

yapmış olduğu bu telif çalışması ile İnegöl’ün kültürel

hayatına ışık tutmuş ve bu konuda yeni bir çığır

açmıştır. Kitapta veri olarak kullanılan bilgiler, kısmen

ham bilgiler olsa da- zaman içinde yapılacak araştırmalar ile bu ham bilgiler, inşâallah olgunlaştırılarak,

gerçek tabanına oturtulacaktır. Kendisine ve de ona

veri tabanı hazırlayan kaymakam Hüseyin Atak Bey’e

sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Söz konusu kitabın hazırlanmasına katkıda

bulunan ve basımını finanse eden İnegöl Kültür Sanat

ve Yardımlaşma Vakfı kurucularını da hayırla yâd

ediyor ve gelecek kuşaklara örnek olmaları amacıyla

teberrüken isimlerini yazıma alıyorum:

Hüseyin Atak (kaymakam)- Cemal arık (Belediye

başkanı) – Metin Anıl (Tic. ve san. Odası Başkanı)- Ufuk

İnanç ve Gülçin Kavaklı (Belediye meclis üyesi)- Tevfik

Bayraktaroğlu (Belediye Avukatı) – İhsan Varışlısoy

(Esnaf) – Erol Eruğur ( Org. San. Böl. Müdürü) - Zekeriya Başaran (Belediye Başkan Yardımcısı) -Recep

Akyıldız (Fen İş. Müdürü)-Münir İsimbay (Belediye

Halkla İlişkiler Müdürü)

RECEP AKAKUŞ HOCANIN ESERİNDEN

DÜZENLEYİP YAYINA HAZIRLAYAN

AYHAN BAYRAKTAR