Recep Akakuş'un Köşe Yazısı

Hayriye Köyü, İnegöl’ün güneydoğusunda ve Domaniç Dağları’nın kuzey eteklerinde yer almıştır. Engebeli bir arazi üzerine kurulmuştur. İnegöl’e 15 kilometre uzaklıktadır. 1990 yılı genel nüfus sayımına göre köy nüfusu, 718 kişidir. 2000 yılı genel nüfus sayımına göre ise 194’ü kadın ve 187’si erkek olmak üzere toplam köy nüfusu, 381 kişiye düşmüştür.

Orman köyü statüsündedir. Geçimleri, kısmen tarım ve kısmen orman ürünlerine dayanır. Başta kestane olmak üzere ceviz ve benzeri meyve de yetiştirilmektedir. Yakın çevresinde, Bahariye- Maden-Hamidiye-Konurlar ve Muradbey köyleri yer almıştır. Alt kimlik olarak Gürcüdürler. Kafkas kökenli göçmenlerdir. Halk arasında 93 Muharebesi olarak bilinen 1876-1877 Türk- Rus Savaşı’ndan sonra Anadolu’ya göç etmişler ve devlet tarafından bu yöreye yerleştirilmişlerdir.

İnegöl köyleri arasında okur-yazarı en fazla olan köy olarak tanınır. Köyden yurtdışına oldukça fazla göç olmuştur. Bununla birlikte köy, yeterli nüfusa sahiptir. Halen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Ali Nur Aktaş, bu köy nüfusuna kayıtlıdır. İnegöl ile bağlantısı, Muradbey, Orta Köy ve Alibeyköyü üzerinden sağlanır. Ayrıca, Orta Köy ve Deydinler köyü üzerinden de gidilir.

Yöre tarihî açıdan ele alındığında Hayriye yakınlarında Bizans dönemine ait İstavrinoz Karyesi kalıntılarına ve Osmanlı’nın ilk dönemleri ile ilgili olarak da Bula Melek kayıtlarına rastlanmaktadır.

HİLMİYE KÖYÜ

Hilmiye Köyü, Domaniç Dağları’nın kuzeyinde ve Oylat Kaplıca’sının yakın civarında yer alır. Konuşlandığı yer, Oylat Deresi’nin yatağıdır. İnegöl şehir merkezine uzaklığı, 20 kilometredir. 1990 yılı genel nüfus sayımına göre köy nüfusu, 463 kişidir. 2000 yılı genel nüfus sayımına göre ise 1027’si kadın ve 965’i erkek olmak üzere toplam köy nüfusu, 1992 kişi olmuştur.

Burada görülen aşırı nüfus artışı, Oylat Kaplıcalarında-geçici olarak ikamet eyleyen ve konaklayan kişilerin de sayıma dâhil edilmiş olmasından kaynaklanmıştır. Hilmiye, orman-köyü statüsünde bir köydür. Alt kimlik olarak Gürcüdürler. 93 Muharebesi olarak bilinen 1876 -1877 Türk- Rus Savaşı’ndan sonra Anadolu’ya göç etmişlerdir. Devlet tarafından eski bir mezraa olan bu yöreye yerleştirilmişlerdir. Eski adı Oylatdere’dir.

Yakın çevresinde, Gündüzlü/ Mızal, Hacıkara, Mesruriye, Ilıca/ Oylat, Bahariye ve Konurlar köyü yer almıştır. Geçimleri, tarım ve ziraata dayanır. Orman köyü statüsünde bulunduğundan geçimlerinin sağlanmasında ormanda önemli rol oynamaktadır.

Eski adı Ilıca, yeni adı ise Oylat olan kaplıcanın, Hilmiye Köyü ekonomisinde rolü, büyüktür. Hem yörede yetiştirilen ürünlerin, doğrudan, pazarlanması açısından hem ulaşım ve hem de pansiyonculuk açısından Hilmiye Köyü’ne geniş imkânlar sunmuştur. Günün her saatinde çevre ile irtibat kurmak mümkündür. Yine Türkiye’nin önemli mağaralarından biri olan Oylat Mağarası Hilmiye Köyü sınırları içerisindedir.

Tarihî açıdan konuya eğildiğimizde yörenin, yüzyıllardır kaplıca turizmine açık olduğuna şahit olmaktayız. Oylat Kaplıcaları, Romalılar ve Bizanslılar devrinden bu yana bilinmekte ve kullanılmaktadır. Çünkü bu yöre, hem jeolojik yapısı hem de morfolojik yapısı itibarı ile çok dikkat çekicidir. Bitki örtüsü de çok zengin ve çeşitlidir.