Recep Akakuş'un Köşe Yazısı

FEVZİYE KÖYÜ: Fevziye Köyü, Uludağ’ın kuzey eteklerinde ve İnegöl’ün güneyinde yer almıştır. Şehir merkezine olan uzaklığı, 17 kilometredir.1990 yılı genel nüfus sayımına göre toplam köy nüfusu, 117 kişidir.2000 yılı genel nüfus sayımına göre ise 59’u kadın ve 62’si erkek olmak üzere toplam köy nüfusu, 121 kişi olmuştur. Yakın çevresinde Elmaçayırı, Süle/ Suluköy, Gence/ Turgut Alp ve Gelene/ Kayapınar köyleri yer almıştır. Köy halkı, Kafkas kökenli muhacirlerdir. Alt kimlik olarak Gürcüdürler ve Gürcüce konuşmaktadırlar. Orman köyü statüsünde bulunduklarından geçimleri, büyük ölçüde ormana ve ormancılığa dayanır. Meyve ve sebze üretimi, azda olsa, vardır. Son zamanlarda çilek ekimine ağırlık verilmiştir. Yayla karakteri taşıyan bir arazi üzerine kurulduğu için havası, çok güzeldir. İnegöl Ovası’na inen bir çok dere, kaynağını bu yöreden alır. Bitki örtüsü de zengindir.

FINDIKLI KÖYÜ: Fındıklı Köyü, İnegöl’ün kuzey tarafında ve Ahî Dağı’nın batı yöresinde yer almıştır. İnegöl şehir merkezine uzaklığı 11 kilometredir. 1990 yılı genel nüfus sayımına göre, toplam köy nüfusu, 260 kişidir.2000 yılı genel nüfus sayımına göre ise 60’ı kadın ve 62’si erkek olmak üzere toplam köy nüfusu, 122 kişidir. Yakın çevresinde Dömez, Yeniyürük ve Kozluca köyleri yer almıştır. Kafkas kökenli bir muhacir köyüdür. Alt kimlik olarak Çerkezdirler. Tarım ve ziraat işiyle meşguldürler. Yöre, su kaynakları bakımından çok zengin olmadığı için kuru tarım yapılır. Az da olsa meyve ve sebze üretilir.

GEDİKPINAR KÖYÜ: Gedikpınar Köyü, İnegöl’ün doğusunda ve Ahî Dağı ile Domaniç Dağları’nın birbirine yaklaştığı coğrafyada ve Ahî Dağı bölümünde yer alan bir köydür. İnegöl şehir merkezine uzaklığı, 27 kilometredir. Yakın çevresinde, Sultaniye/Türkler Konağı, Osmaniye/Kanlı Ko nak ve Güney Kestane köyleri yer almaktadır. Gedikpınar Köyü, engebeli bir araziye sahiptir. Baltalık adı verilen orman örtüsüyle kaplıdır. Kuruluş yıllarında köy halkı, Balkan kökenli göçmenlerden oluştuğu halde daha sonraki yıllarda toplu göç vukû bulunca köy boşalmış ve yerlerine, Doğu Anadolu’dan guruplar halinde -Kürt alt kimliğine sahip vatandaşlar gelip yerleşmişlerdir. 1990 yılı genel nüfus sayımına göre toplam köy nüfusu, 152 kişidir. 2000 yılı genel nüfus sayımına göre ise 110 kadın ve 119’u erkek olmak üzere toplam köy nüfusu, 229 kişi olmuştur.

Gedikpınar Köyü, İnegöl şehir merkezine 27 km. uzakta bulunduğu için daha yakın mesafede bulunan Bilecik İli’ne bağlı Pazaryeri ve Bozüyük İlçeleri ile de ilişki kurmaktadırlar. Hüdavendigâr Livası Tahrir Defterleri adlı eserdeki kayda göre Gedikpınar Köyü, Güğümcük Yaylası’dır. Halk dilinde Gügümcük sözcüğü, Güvemcik şeklini almıştır.Etimolojik yapısı, tahlil edildiğinde kelimenin aslı olan terim, güğüm’dür. Hatırlanacağı üzere bu tabir, bakırdan yapılmış İbrik’ler için kullanılır. Burada bulunan pınar suyu, ancak güğüm denen ibrik ile taşınacak miktarda olduğu için yöreye bu isim, verilmiştir. Söz gelimi, “Ceviz” anlamına gelen koz kelimesi, pınar kelimesi ile birleşerek Koz Pınar halinde kullanılmıştır. Bu yörede Kuzpınar adıyla anılan bir diğer yerleşim alanı mevcuttur. Gedikpınar Köyü’nün eski adı Güvemcik/ Güğümcük’tür.

Gedik-pınar Köyü, bir dağ köyüdür. Geçimi, geniş ölçüde tarım, ziraat ve ormancılığa dayanır. Kısmen hayvancılık yapıldığı da gözlenmiştir. Kınık, Özlüce, Kocakonak köy yolundan gidildiği gibi Yeni Karacakaya, İhsaniye ve Sultaniye köyleri üzerinden de ulaşım sağlanmaktadır.