Hasan Hüseyin Yılmaz'ın Köşe Yazısı

Küllenen ateşi harlamak yersiz
Sönecek sönmeye bahane bulur!
Gidene dur demek, zorlamak yersiz
Dönecek dönmeye bahane bulur!

Dedikodu, yalan, gevşeklik, hizip
Bağlanmaz çözülmek derdindeki ip
Yol uzun ve çetin, menfaat cazip
İnecek inmeye bahane bulur!

Fitne fesat artık kana girince
Kutuplaşma falan sinir gerince
Her zaman böyledir; zoru görünce
Sinecek sinmeye bahane bulur!

Aklı zehirlenmiş, fikri solmuşa
Bütün ülküleri yalan olmuşa
Onun bunun lâfı ile dolmuşa
Binecek binmeye bahane bulur!

Var olmanın sırrı aşk imiş meğer
Aşk için her türlü çileye değer
Çelik gibi sağlam değilse eğer
Sünecek sünmeye bahane bulur!