Babasultan Köyü nerededir?

Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Babasultan Köyü, Geyikli Baba'nın kurduğu bir köydür.

Genc Gazete Inegol Bursa Babasultan Geyiklibaba (41)

Baba Sultan Köyü, İnegöl’ün batısında ve Uludağ’ın kuzeydoğu yamaçlarında kurulmuş büyükçe bir köydür.

Genc Gazete Inegol Bursa Babasultan Geyiklibaba (37)

Babasultan Köyü kaç kilometre uzağımızda?

Babasultan Köyü Kestel ilçe merkezine 17 kilometre mesafe uzaklıktadır. Bursa şehir merkezine yaklaşık 28 kilometre uzaklıktadır.

Genc Gazete Inegol Bursa Babasultan Geyiklibaba (36)

İnegöl şehir merkezine çok yakın, takriben 12 kilometre uzakta bulunmasına rağmen Bursa-Kestel İlçesi’ne bağlıdır.

Genc Gazete Inegol Bursa Babasultan Geyiklibaba (13)

Babasultan Köyüne nasıl gidilir?

Babasultan Köyü'ne ulaşmak için Bursa şehir merkezinden Kestel ilçesine doğru gitmelisiniz. Kestel'e ulaştıktan sonra İnegöl’e doğru devam ederseniz, Ümitalan bayırından indikten sonra köye ulaşabilirsiniz.

Genc Gazete Inegol Bursa Babasultan Geyiklibaba (38)

Babasultan Köyü'ne ulaşmak için Eskişehir tarafından gelenler, İnegöl şehir merkezini geçtikten sonra, Mobilyum, Sultansu ve Şehitler köyü girişini geçtikten sonra Babasultan Köyü girişine dönüş yapabilirler.

Genc Gazete Inegol Bursa Babasultan Geyiklibaba (24)

Babasultan Türbesi ve Camisi

Babasultan Köyü'nde Geyikli Baba'nın türbesi ve Camisi bulunmaktadır. Bu türbe, ziyaretçiler için önemli bir dini ve kültürel mekan olarak kabul edilir.

Genc Gazete Inegol Bursa Babasultan Geyiklibaba (34)

Orhan Gâzî, Baba Sultan/Geyikli Baba adına burada bir Tekke Mescid inşa ettirmiştir. Bu mescit, İnegöl yöresinde Osmanlı mimarisi adına yapılan ilk mabeddir.

Genc Gazete Inegol Bursa Babasultan Geyiklibaba (39)

Baba Sultan’ın/ Geyikli Baba’nın vefatından sonra yine Orhan Gâzî tarafından söz konusu Tekke Camii’nin sol tarafına -mescidle uyumlu olacak tarzda- bir türbe inşa edilmiştir. Aralarında irtibat pencereleri bulunmakla birlikte hem türbenin ve hem de Tekke Mescid’in, kuzeye açılan -ayrı ayrı- giriş kapıları vardır.

Genc Gazete Inegol Bursa Babasultan Geyiklibaba (33)

Sultan II. Abdülhamid zamanında bu külliye, hem tamir edilmiş ve hem de Tekke Mescid’in sağ tarafına ve aynı eb’atlarda yeni bir mescid daha ilave olunmuştur ki bu yeni ilavenin üzeri ahşap çatı ve de kiremit ile örtülmüştür.

Genc Gazete Inegol Bursa Babasultan Geyiklibaba (19)

Baba Sultan Külliyesi, tarihi boyunca, hem devlet adamları tarafından ve hem de halk tarafından yakın ilgi görmüştür.

Genc Gazete Inegol Bursa Babasultan Geyiklibaba (32)

Babasultan Köyü, tarih ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlamaktadır. Eğer yolunuz düşerse, bu köyü keşfetmeyi düşünebilirsiniz!

Genc Gazete Inegol Bursa Babasultan Geyiklibaba (25)

Babasultan kimdir?

Geyikli Baba da denilen Babasultan, Osmanlı Sultanı Orhan Gazi döneminde Anadolu'da faaliyet göstermiş bir evliyadır.

Genc Gazete Inegol Bursa Babasultan Geyiklibaba (30)

 İran'ın Hoy şehrinde doğdu ve Şeyh Ebü'l-Vefâ'nın yolundan feyz aldı. Asıl adı Hasan olan Geyikli Baba, geyik postuyla dolaştığı için bu lakapla anılmıştır.

Genc Gazete Inegol Bursa Babasultan Geyiklibaba (20)

Menkıbeler onun, tıpkı kendisi gibi geyiklere binmiş müridleri eşliğinde Bursa’nın fethine katıldığını nakleder. Kaynaklarda anlatılan diğer menkıbeler Geyikli Baba’nın başka fetih hareketlerine de katıldığına işaret ediyor.

Genc Gazete Inegol Bursa Babasultan Geyiklibaba (27)

Bursa fethinden önce İnegöl coğrafyasına gelmiş olan Geyikli Baba, Turgut Alp ile birlikte Bursa’nın fethine bizzat iştirak eylemiştir.

Genc Gazete Inegol Bursa Babasultan Geyiklibaba (3)

Abdal Musa, Abdal Murad ve Doğlu Baba gibi o da, Bursa fethinin, manevî mîmarları arasında yer almıştır.

Genc Gazete Inegol Bursa Babasultan Geyiklibaba (15)

Geyikli Baba, Osmanlı hükümdarına yakınlığıyla tanınan İnegöl Fatihi Turgut Alp ile çok samimi görüşmektedir, hatta bu zat şeyhin müridi olmuştur. Turgut Alp Orhan Gazi’ye kendisinden bahsetmiş, menkıbelerini dinleyen hükümdar onu görmek üzere huzuruna davet ettiğinde Geyikli Baba önce bu davete itibar etmemiştir.

Ancak ısrarı üzerine Orhan Gazi ile görüşmeye razı olmuş, bu görüşmeden memnun kalan hükümdar kendisine İnegöl bölgesini bağışlamak istemiş, fakat Geyikli Baba yalnızca dervişleri için inşa edeceği bir zâviye yerinden fazlasını kabul etmemiştir.

Genc Gazete Inegol Bursa Babasultan Geyiklibaba (21)

Orhan Gazinin çağrısı üstüne Bursa’ya gelen Geyikli Baba, tekkenin yanından kırdığı bir ağaç dalını Bursa hükümdarı sarayının avlusuna dikti.

Genc Gazete Inegol Bursa Babasultan Geyiklibaba (1)

Orhan Gaziye bakarak; “Bu anımız burada kaldığı sürece alimlerin duası senin ve zürriyetinin üzerindedir. Senin kuşak ve mevkin bu ağaç gibi kök salacak, kökleri çok uzaklara ulaşacak, çoçukların dini İslamiyete çok   hizmette bulunacaklar” diye söyledi. Yetiştirdiği ağaç büyük bir çınar oldu. O ağacın şimdi Bursa’da Üftade’ye giden Kavaklı Caddesindeki çınar ağacı olduğu bilinmektedir.

Genc Gazete Inegol Bursa Babasultan Geyiklibaba (22)

Bursa'nın İnegöl ilçesi yakınlarında vefat etti. Türbesi, Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı Babasultan Köyü'ndeki külliye içinde yer almaktadır.

Genc Gazete Inegol Bursa Babasultan Geyiklibaba (2)

Aynı zamanda bu türbenin yanındaki caminin avlusunda bulunan ulu çınarın Bursa'daki sarayın kapısında mevcut çınarla aynı zamanda dikildiğine inanılır.

Genc Gazete Inegol Bursa Babasultan Geyiklibaba (28)

Baba Sultan Köyünün Tarihi

Babasultan Köyünün Kuruluş tarihi, Osmanlı Devleti’nin kuruluş günlerine kadar uzanır. Yerli köylerdendir. Köy 350 hane civarındadır.

Genc Gazete Inegol Bursa Babasultan Geyiklibaba (10)

Geyikli Baba lakabıyla anılmasına rağmen daha sonraki yıllarda Baba-Sultan lakabı ile şöhret bulmuştur.

Genc Gazete Inegol Bursa Babasultan Geyiklibaba (14)

Resmî kayıtlarda oturduğu köy; Babaylar veya Geyikli Baba Karyesi ismi ile anılırken daha sonraki yıllarda günümüzde olduğu gibi hem yaşadığı köy ve hem de kendisi, “Baba Sultan” adıyla anılmaya başlamıştır. 

Genc Gazete Inegol Bursa Babasultan Geyiklibaba (16)

Osmanlı geleneğinde siyasî ve idârî yetkileri, bütünüyle, elinde tutan hükümdarlar için “Sultan” kelimesi, isimlerinin başında kullanılmıştır. Söz gelimi, Sultan Orhan -Sultan Beyazıt- Sultan Fatih ve Sultan Süleyman gibi.

Genc Gazete Inegol Bursa Babasultan Geyiklibaba (12)

Diğer yandan insanlar üzerinde etkin manevî nüfûzu olan kişiler veya güzelliği ile insanları derinden etkileyen hanımlar için ise “Sultan” kelimesi, isimlerinin sonlarında kullanılmıştır. Söz gelimi, Baba Sultan, Balım Sultan, Hatice Sultan, Fatma Sultan ve Hürrem Sultan gibi…

Genc Gazete Inegol Bursa Babasultan Geyiklibaba (9)

Osmanlının ilk yıllarında siyasî otoriteyi temsil eden Turgut Alp’in İnegöl-şehir merkezinde oturmayıp Gence Köyü’nü tercih etmesi ve direkt olarak Orhan Gâzî ile temasta bulunması,  Baba Sultan köylülerini etkilemiş ve onların, İnegöl’e yakın bir köy olmalarına rağmen pâ-yi taht olan Bursa’ya yönelmelerine vesile olmuştur.

Genc Gazete Inegol Bursa Babasultan Geyiklibaba (11)

Tarihî belgelerde görüldüğü üzere Baba Sultan köylüleri, gümüş ve demir madenlerinin eritilmesinde kullanılacak odunları temin etmekle yükümlü tutuldukları için bu imtiyâzı/ayrıcalığı nedeniyle tekâlif-i divaniye veya tekâlif-i örfiye denen devlet vergilerinden muaf tutulmuşlardır.

Genc Gazete Inegol Bursa Babasultan Geyiklibaba (6)

Babasultan halkı için, Orhan Gâzî devrinde görülen avcılık, kestane ve ceviz toplayıcılığı, zaman içinde Bursa Darphanesi için odun-kömürü hazırlayıcılığı’na dönüşmüştür. Bu vesile ile de tekâlif-i divaniye adı verilen vergiden muaf tutulmuşlardır.

Genc Gazete Inegol Bursa Babasultan Geyiklibaba (40)

Baba Sultan Köyünün komşu köyleri

Babasultan köyünün yakın çevresinde, Ahûşenköprü/ Esenköy-Kadimî/Akıncılar-Aktarma/ Kozören ve İl Aslan/Doma/Şehidler gibi tarihî nitelikleri olan köyler vardır. Köy arazisi, engebeli ve dalgalıdır.

Genc Gazete Inegol Bursa Babasultan Geyiklibaba (5)

Yer yer derin vâdiler tarafından yekdiğerinden ayrılmıştır. Babasultan Bitki örtüsü yönünden çok zengindir. Her çeşit meyve ve sebze yetişir. Özellikle; kiraz ve çilek bol miktarda yetiştirilir.

Genc Gazete Inegol Bursa Babasultan Geyiklibaba (42)

25 yıl önce Babasultan Köyünün nüfusu

2000 yılı genel nüfus sayımına göre,552’si kadın ve 548’i erkek olmak üzere toplam köy nüfusu, 1100 kişidir.

Genc Gazete Inegol Bursa Babasultan Geyiklibaba (19)

Gönül dostlarının köyü Babasultan

Tarihî hüviyete sahip Baba Sultan Köyü, sinesinde barındırdığı Geyikli Baba sayesinde yılın her mevsiminde gönül dostları tarafından ziyaret edilmektedir.

Genc Gazete Inegol Bursa Babasultan Geyiklibaba (43)

Her yıl Temmuz ayında Babasultan adına köyde pilav verilmektedir.

Genc Gazete Inegol Bursa Babasultan Geyiklibaba (8)

Babasultan’a giderken Babasultan barajını ve göletini de göreceksiniz.

Genc Gazete Inegol Bursa Babasultan Geyiklibaba (18)

Uludağ’ın sırtlarına doğru yemyeşil bir doğada unutulmaz bir yolculuğa çıkacaksınız.

Genc Gazete Inegol Bursa Babasultan Geyiklibaba (35)

Babasultan yolculuğunuzda; soğuk ve şifalı sularından içecek, leziz meyvelerinden yiyecek, Babasultan halkının ikramlarından nasiplenecek, Babasultan çınarı altından geçecek, Babasultan camiinde dua edecek, Osmanlı’nın Bursa’ya doğru ilk geçtiği coğrafyayı temaşe edecek ve Babasultan türbesinde manevi havayı teneffüs edeceksiniz.

Genc Gazete Inegol Bursa Babasultan Geyiklibaba (7)

Manen şifa arayanlara tavsiye edilir...

Genc Gazete Inegol Bursa Babasultan Geyiklibaba (17)

Kaynak: Recep Akakuş, İnegöl