Mescid-i Nebevi'nin İnşası ve Tarihçesi

Mescid-i Nebevi, Hz. Muhammed'in (sas) Medine'ye hicretinden sonra inşa edilmiştir. Resulullah, Medine'ye 12 Rebîülevvel (24 Eylül 622) Cuma günü ulaştığında, devesi Kasvâ’nın çöktüğü yere en yakın evde konaklayacağını söylemiş ve buraya en yakın evin sahibi Ebû Eyyûb el-Ensârî’ye misafir olmuştur.

70 kez af medine munafik (9)

Resulullah, sahâbîlerin yardımıyla mescidin temeline ilk taşı koymuş ve inşaat sürecinde aktif rol almıştır. Mescid-i Nebevi, Rebîülevvel ayında (Eylül 622) başlanan inşası, şevval ayında (Nisan 623) tamamlanmıştır. Mescidin doğu tarafına Allah Resulü’nün kalabileceği odalar yapılmış ve Müminlerin anneleri için de odalar eklenmiştir.

Genç Gazete Yemin Edilen 10 Gece Mübarek Geceler Kandil Cami Kabe Medine (10)

İlk Genişletme ve Yenileme Çalışmaları

Mescid-i Nebevi’nin ilk genişletilmesi, Hz. Peygamber'in (sas) zamanında olmuştur. Hz. Osman, kendi parasıyla çevresindeki bazı evleri satın alarak mescide bağışlamıştır. Hz. Ömer döneminde yapılan yenileme çalışmaları ise daha kapsamlıdır.

Genç Gazete Yemin Edilen 10 Gece Mübarek Geceler Kandil Cami Kabe Medine (11)

Emeviler ve Abbasiler Döneminde Genişletmeler

Emeviler döneminde Halife Velîd, Medine valisi Ömer b. Abdülazîz’e mescidin genişletilmesini emretmiş ve bu süreçte bazı yapılar yıkılarak mescide dahil edilmiştir. Abbasiler döneminde de mescidin tavanı yenilenmiş ve kabrin doğu duvarı mermerle kaplanmıştır.

Genc Gazete Medine Cennet Bahcesi Hacilar (1)

“Evliya Çelebi’nin naklettiği bir rivayete göre,  557’de (1162) papa tarafından Hz. Peygamber’in naaşını çalmak üzere gönderilen zâhid kılığında kişiler Mescid-i Nebevî yakınlarında bir ev tutmuş, gizlice yer altından bir dehliz kazarak kabre ulaşmak istemişlerdir. Resûl-i Ekrem (sas) tarafından rüyasında olaydan haberdar edilen ve çok kısa bir süre içinde Medine’ye gelen Nûreddin Mahmud Zengî bu kişileri yakalamış, böyle bir olayla bir daha karşılaşmamak için de kabrin etrafına kurşun döktürmüştür (Seyahatnâme, IX, 611, 621-627).”

Genç Gazete Yemin Edilen 10 Gece Mübarek Geceler Kandil Cami Kabe Medine (12)

Osmanlı ve Sonrası Dönemde Yenileme Çalışmaları

Osmanlı padişahları, Yavuz Sultan Selim’den itibaren Mescid-i Nebevi ve Hücre-i Saadet’in imarı ile yakından ilgilenmişlerdir. II. Mahmud döneminde mescidin çatlakları onarılmış ve günümüzde "Kubbetü’l-hadrâ" Yeşil Kubbe olarak bilinen kubbe yapılmıştır. Sultan Abdülmecid döneminde ise hücrenin dış duvarı çinilerle kaplanmış ve mescidin birçok kısmı yenilenmiştir.

medine kutsal emanetler fahrettin pasa (9)

Hâdimü’l-Haremeyn ne demektir?

Mekke ve Medine’nin hizmetkârı anlamına gelmektedir.

İslâmiyet’in iki mukaddes şehri olan ve bu sebeple Haremeyn diye anılan Mekke ve Medine’nin hizmetkârı anlamındaki bu unvanı ilk kullanan hükümdar Eyyûbî hânedanının kurucusu Selâhaddîn-i Eyyûbî’dir.

Osmanlılar’ın Suriye ve Mısır’ı ele geçirmesinden sonra hâdimü’l-Haremeyn unvanı Yavuz Sultan Selim’den itibaren Osmanlı padişahları için kullanılmaya başlanmıştır. Kendilerini “hâdimü’l-Haremeyn” olarak gören Osmanlı padişahları, Yavuz Sultan Selim’den itibaren Mescid-i Nebevî ve hücre-i saâdetin imarı ile yakından ilgilendilenmişlerdir.

70 kez af medine munafik (12)

Mescid-i Nebevi'nin Manevi Önemi

Resulullah (s.a.v), Mescid-i Nebevi’de kılınan namazın, Mescid-i Haram hariç diğer yerlerde kılınan namazdan bin kat daha faziletli olduğunu belirtmiştir. Bu hadis, Mescid-i Nebevi’nin faziletini ve Ravza-i Mutahhara'nın önemini vurgulamaktadır.

Genc Gazete Medine Ravza Hucrei Saadet (2)

Fazilet sıralamasında Mekke’deki Mescid-i Haram’dan sonra, Kudüs’teki Mescid-i Aksa’dan öncedir. 

Ravza-i Mutahhara, Hz. Peygamber’in (sas) kabri ile minberi arasındaki bölümdür ve “cennet bahçelerinden bir bahçe” olarak kabul edilir. Bu alanın güneyi, mihrabın hemen kıble tarafındaki demir korkuluk ve kitap raflarıyla sınırlıdır ve yaklaşık 330 m²’lik bir alanı kapsamaktadır.

70 kez af medine munafik (11)

Mescid-i Nebevi'deki Önemli Yapılar ve Alanlar

Mescid-i Nebevi'de dikkat çeken yapılar arasında minber, mihrap ve minareler bulunmaktadır. Allah Resulü başlangıçta bir hurma kütüğüne dayanarak hutbe okurken, daha sonra üç basamaklı bir minber yapılmıştır.

Genc Gazete Medine Ravza Hucrei Saadet (2)-1

Günümüzde, Osmanlı Sultanı III. Murad tarafından gönderilen mermer minber kullanılmaktadır. İlk mihrap Ömer b. Abdülaziz zamanında yapılmış ve tarih boyunca birçok kez yenilenmiştir. Peygamber Efendimiz zamanında minare yokken, ilk minareyi Ömer b. Abdülaziz yaptırmıştır ve zamanla mescidin minare sayısı artırılmıştır.

MEDİNE 2

Mescid-i Nebevi'de Namaz Kılmanın Fazileti

Mescid-i Nebevi’de kılınan namaz, diğer yerlerde kılınan namazdan bin kat daha faziletlidir. Bu fazilet, Ravza-i Mutahhara'nın manevi değerini artırmaktadır. İmam Mâlik ve bazı âlimler, bu hadisin zâhirî anlamını kabul etmektedir.

MEDİNE

Mescid-i Nebevi'nin Teknik Özellikleri

Mescid-i Nebevi’nin alanı yaklaşık 100.000 m² olup, çevresindeki alanla birlikte toplam 400.327 m²’dir. Kapalı kısımlarda 300.000, üst katta 90.000 ve çevresiyle birlikte 730.000 kişi kapasitelidir.

Kral Fehd döneminde yapılan genişletme ile 27 hareketli kubbe eklenmiştir. Mescidin yeni bölümünün altında 5.000 araç kapasiteli yer altı otoparkı bulunmaktadır.

Genc Gazete Medine Ravza Hucrei Saadet (3)-1

Ravza-i Mutahhara ve Hücre-i Saadet

Ravza-i Mutahhara, Hz. Peygamber’in (sas) kabri ile minberi arasındaki alanı kapsar. Ravza-i Mutahhara, sözlükte “tertemiz bahçe” anlamına gelmektedir.

Peygamberimiz (s.a.v) “Evimle minberim arası, cennet bahçelerinden  bir bahçedir. Minberim de (Kevser) Havuzunun üzerindedir.” buyurmuştur. (Buhârî, Mescid-ü Mekke II,57)

Genc Gazete Medine Ravza Hucrei Saadet (4)

Hücre-i Saadet ise Hz. Peygamber, Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer’in kabirlerinin bulunduğu yerdir. Hücre-i Saadet Arapça hücre (oda) ve saâdet (mutluluk) kelimelerinden oluşan bu terkiptir.

Allah Resûlü (sas), Hz. Âişe (ra) validemizin odasında Rabbine kavuştu ve orada defnedildi. Böylece burası Hücre-i Saadet adını aldı.

Genc Gazete Medine Ravza Hucrei Saadet (3)

Kaynak: Haber Merkezi