Geleneksel yorumlara göre, rüyada görülen cilt durumu, kişinin mal mülkü, sağlığı ve ruhsal durumu hakkında önemli ipuçları sunar. 

İhya'ya göre rüyada cilt görmek

"Rüyada cilt görmek; İnsanın cilt ve derisi örtüsüne, geride bırakacağı mal ve dünyalığa; güçlüklere sabır göstermeye, metanet ve dayanıklılığa, cesaret ve güce, işaret eder."

Genç Gazete Rüyada Insan Cildi Görmek, Rüyada Cilt Hastalıkları (2)

İhya'ya göre, rüyada cilt, kişinin dünyevi varlıklarını ve ruhsal direncini temsil eder. Hastalık durumunda ölümü, sağlıklı bir bireyde ise maddi ve manevi değişimleri simgeleyebilir.

Hipnoz nedir? Hipnoz gerçekten var mı? Bizi hipnoz edebilirler mi? Hipnoz nedir? Hipnoz gerçekten var mı? Bizi hipnoz edebilirler mi?

Rüyada Hastanın derisinin yüzülmesi vefat etmesine, sağlıklı ise yoksullaşmaya, cildinin pürüzsüz ve vücudunun sağlam ve şişman olduğunu görmek din ve iman gücüne, teninin kırmızı olduğunu görmek üzüntüden kurutulmaya, kırmızı-beyaz olması şeref ve itibara, sarı olması hastalığa; bütün hayvanların derisi mal ve dünyalğa işaret eder.

Genç Gazete Rüyada Insan Cildi Görmek, Rüyada Cilt Hastalıkları (7)

Molla Cami'ye göre rüyada cilt görmek

Molla Cami, rüyada görülen cilt durumunun kişinin hayatta bırakacağı mirasla ilişkili olduğunu belirtir.

İnsanın rüyada gördüğü cilt ve derişi insanın örtüşü ölümünden ve sağlığından geri bıraktığı maldır. Derisinin yüzüldügünü gören kimse hasta ise ölür, Sıhhatli ise fakirleşir ve rezil olur.

Ölen kimsenin rüyada cildinin güzel olarak görülmesi, o ölü kimsenin cennet nimetlerine nail olduğuna işaret eder. Derisinin kalın veya siyah olduğunun görülmesi ise ölünün azapta olmasına işaret eder.

Genç Gazete Rüyada Insan Cildi Görmek, Rüyada Cilt Hastalıkları (6)

Diyanet'e göre rüyada cilt görmek

Diyanet ise, rüyada cildin durumu üzerinden kişinin dinî inancının gücünü ve sağlık durumunu yorumlar. Örneğin, cildin güzel görünmesi dinî ve ruhsal sağlamlığa, kötü durumda olması ise cehennem azabına işaret edebilir.

Bir kimsenin rüyasında derisinin güzel olduğunu görmesi; o kimsenin hayra nail olacağına ve hastalıklardan kurtulacağına delalet eder. Ölmüş bir kimsenin cildinin bir başkası tarafından rüyada güzel olduğunun görülmesi; o ölü olan kimsenin cennet nimetlerine mazhar olduğuna delalet eder. Ölü kimsenin derisinin kalın veya siyah olduğunun görülmesi ise; o ölünün azap çekmekte olduğuna yorumlanır.

Genç Gazete Rüyada Insan Cildi Görmek, Rüyada Cilt Hastalıkları (8)

Seyyid Süleyman'a göre rüyada cilt hastalıkları görmek

Seyyid Süleyman'a göre, rüyada cilt hastalıkları görmek, sosyal statüdeki düşüşü ve toplumdaki itibar kaybını simgeler.

Özellikle, çiçek hastalığı itibar kaybının derecesini gösterirken, kızamık utanç verici eylemlere işaret eder ve şifayı bulmak kişinin itibarını yeniden kazanmasını temsil eder.

Genç Gazete Rüyada Insan Cildi Görmek, Rüyada Cilt Hastalıkları (5)

Rüyada çiçeğin deride iz bırakması; kötü şöhretin kalıcı olacağına, izlerin kaybolması ise; rüya sahibinin şerefine tekrar kavuşacağına delalettir.

Rüyada kızamık çıkarmak; kötü bir işe yönelip utanmaya işarettir. Bu hastalıktan şifa bulduğunu gören, fena hallerini bırakır. Halk arasında durumunu düzeltip, itibara kavuşur. Kızıl da böyle yorumlanır.

Rüyada egzama ile diğer cilt hastalıkları haram malla tevil olunur.

Genç Gazete Rüyada Insan Cildi Görmek, Rüyada Cilt Hastalıkları (3)

Kaynak: Nablusi Rüya tabirleri