NAMAZIN FARZLARINA UYGUN ÇOCUK YETİŞTİRMEK (3 DEVAM)

İki haftadan beridir “Namazın Farzlarına Uygun Çocuk Yetiştirmek” konusunu işliyoruz.Geçen haftalarda namazın dışındaki şartlara (farzlara) uygun çocuk yetiştirme

konusunu işlemiştik.Bu hafta ise namazın içindeki şartlara

(farzlara) uygun çocuk yetiştirme konusunu işlemeye çalışacağız inşallah.

1-İFTİTAH TEKBİRİ:Namaz için “İftitah Tekbiri” demek

namaza başlarken “Allahu Ekber” demektir.Çocuklarımızı

yetiştirirken “Allahu Ekber” şuuruyla yetiştirmemiz gerekir.

Yani “Allah En Büyüktür” diğer bir değişle “Allah Tek Büyüktür”.

 Yüce Rabbimiz bizden Allah’a şirk (ortak) koşmamamızı istemektedir.Çünkü en büyük günah Allah’a şirk koşmaktır.O nedenle şirk en büyük zülümdür.Bu konu ile ilgili

Kur’an’da bir çok ayet vardır.Bazıları şunlardır:

-“ Allah’a ibadet edin, hiçbir şeyi O’na ortak koşmayın…”(-

Nisa,36).

-“ Şüphesiz ki Allah, kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz Bunun (şirk) dışında kalanları dilediği kimse için bağışlar. Kim de Allah’a şirk koşarsa, hiç şüphesiz büyük bir

günahla iftirada bulunmuş olur”. (Nisâ 48).

-“Sadece Rabbinin büyüklüğünü dile getir.”(Müddessir,3).

2-KIYAM:Namaz için “Kıyam” demek ayakta durmak

demektir.Çocuklarımıza dik durmayı ancak dikleşmemeyi

öğretmemiz gerekir.Müslümanın en önemli özelliklerinden

birisi de haksızlık, zulüm ve küfür karşısında dik durmaktır.

Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor:” O, Allah’ın elçisi Muhammed’dir. Onunla beraber olanlar da kâfirlere karşı sert, kendi aralarında merhametlidirler…”(Fetih,29).

3-KIRAAT: Namaz için “Kıraat” demek ayakta okumak

demektir.Çocuklarımızı Kur’an’ı okuyabilen ve anlayan

olarak yetiştirmemiz lazımdır.Kıraat ,anlayarak okumak

demektir.Kur’an’ı okumalı,anlamalı ve hayatımıza uygulamalıyız.

 Kur’an’ın ilk inen ayeti “OKU” ayetidir.Yüce Rabbimiz

,Kur’an’ı anlamamızı bize hatırlatmaktadır.” Kur’an’ı okuyup

düşünmezler mi? Yoksa kalpler üzerinde kilitleri mi var?”(-

Muhammed,24).

4-RUKU’: Namaz için “Ruku’ ” demek eğilmek demektir.

Günlük hayat için düşünürsek Allah’tan başkasının önünde

eğilmemek demektir.Sadece Allah’ın önünde eğilen çocuklar yetiştirmemiz gerekir.Ve Ruku’ edenlerle beraber ruku’

etmeliyiz.” Namazı kılın, zekâtı verin, rüku’ edenlerle beraber

rüku’ edin.”(Bakara,43).

5-SUCUD: Namaz için “Sucud’” demek Allah için secdeye

kapanmak demektir.Hayatımızda Allah ile aramıza aracı

koymamak demektir. Çocuklarımıza bu şuuru vermemiz

gerekir.Secde Allah ile aramıza aracı koymamanın sembolüdür.” Onlar; günahlarına tevbe eden, ibâdetle meşgul olan,

hamd eden, oruç tutan, rükû eden, secde eden, iyilik ve güzellikleri teşvik edip yayan, her türlü kötülük ve çirkinliğin

önünü almaya çalışan ve Allah’ın koyduğu sınırları gözetenlerdir. Rasûlüm! Sen böyle gerçek mü'minleri müjdele!”(Tevbe,112).

6-KADEİ AHİRE: Namaz için “Kadei Ahire’” demek son

oturuş demektir. Hayatımızda ki anlamı ise bu Dünyanın

bir gün son bulacağı mesajıdır.Ahiretin varlığına inanmak

demektir.Çocuklarımıza bu Dünyanın bir gün son bulacağını ve yeni bir hayatın başlayacağını öğretmemiz gerekir.”

Yer üzerinde bulunan her canlı fanidir (yok olacaktır)”(Rahman,26).

Mü’minlerin en önemli özelliklerinden biriside ahirete

şeksiz ve şüphesiz iman ederler.” Sana indirilen ve senden

önce indirilen (Kitaplara) iman eder, Ahiret Günü'ne yakinen

inanırlar”(Bakara,4).

Abdulvasih DURAN