Abdulvasih Duran'ın Köşe Yazısı

        Özellikle son zamanlarda Avrupa ülkelerinin bazılarında Kur’an yakma/yırtma neredeyse bir moda haline geldi.Hasseten medeni olduğunu ve  insan haklarına saygılı olduğunu her fırsatta söyleyen bu ülkelerde neden bu hareketler artmaya başladı?

        Kur’an yakma veya İslam’a saldırmaların temelinde bir çok neden vardır.

Bunlardan bazılarını sıralayalım.

-Öncelikle meşhur olup gündemde kalmak için:Müslümanlara yapılacak bir hakaretin çok geniş alanda tepkiye yol açacağını biliyorlar.O nedenle uzun süre bu sayede gündemde kalabiliyorlar.

      Ülkemizde de dikkat ederseniz unutulmaya yüz tutmuş,gündemden düşmüş bazı Proflar ve Sanatçılar ya baş örtüsüne laf söyleyerek yada İmam  Hatiplere hakaret ederek bir süreliğine gündemde kalmayı başarmışlardı.(Örneğin Profesör Üstün DÖKMEN,”Baş örtülü  psikolog olamaz” ve sanatçı Gülşen’in “İmam Hatiplilere sapık” demesi v.b.).

-Göründükleri kadar demokrat olmamaları:Batı dünyası her ne kadar fikir özgürlüğü,insan hakları gibi kavramları öne sürse de bazılarının fıtratlarında İslam’a ve Müslümanlara karşı bir ayırım vardır.Nitekim Suriye ve Irak’ta her gün insanlar ölürken Paris veya Londra’da meydana gelen bir patlama bütün Avrupa’da infiale yol açmaktadır.

      Ülkemizde de Sosyal Demokrat geçinen bazı zümrelerin 28 Şubat’ta gerçek yüzlerini gördük.Darbelere karşı olduklarını her fırsatta dile getiren bu kesim darbeler  Müslümanlara karşı yapılınca hemen destek veriyorlar.

-İslam’ı ve Müslümanları bir türlü sevememeleri:Küçük bir bölümü hariç başka dinden olanlar İslam’ı ve Müslümanları bir türlü sevemediler.Bu anlayış Kur’an’ın indiği dönemde bile vardı.Kur’an bu durumu şu ayetlerle bize bildirmektedir:

“O inkar edenler zikri (Kur'an'ı) duyduklarında neredeyse gözleriyle seni devireceklerdi. (Hala senin hakkında): "O bir delidir" diyorlar.”(Kalem,51).

“Kâfir olanlar, “Bu Kur’an’ı dinlemeyin; (okunurken) onunla ilgili gürültü yapın! Umulur ki galip gelirsiniz!” demişlerdi”(Fussilet,26).

-Onlar ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek istiyorlar. Hâlbuki kâfirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır.”(Saf,8)

-İslam düşüncesine (Kur’an’a ) fikir ile cevap verememek:Yani Cehalet ve cahillik.Bilgisine ve fikrine güvenenler hiçbir zaman şiddete baş vurmazlar.Günümüzde ki Hıristiyanlığın ve Yahudiliğin insanlığa fikir ve din anlamında bir mesaj verme gücü kalmamıştır.Çünkü akla,bilime ve mantığa aykırı bir hale getirilmiştir.Tevrat ve İncil’in tahrif edilmesi sonucu bu kitapların insanlığa yol gösterecek bir tarafı bulunmamaktadır.

-Müslümanları  tahrik etmek:Kur’an yakma/yırtma eylemlerinin en önemli sebeplerinden birisi de Müslümanları tahrik edip suç işlemeye teşvik etmektir.Oysa onlar iyi bilsin ki Müslümanlar elbette ki tepkilerini ortaya koyacak ve yapanları lanetleyeceklerdir.Ancak onların beklediği gibi bir Müslüman gidip Tevrat ve İncil yakmaz.Bugüne kadar da yaktığı/yırttığı görülmemiştir.

        Bir hocamızın şöyle güzel bir benzetmesi vardı.derdi ki “Bir köpek sizi ısırdığı zaman sizde aynı şekilde intikam almak için gidip köpeği ısırmazsınız”.

         Biz Müslümanlar olarak Avrupa’dan şu iki şeyi istiyoruz.

1-Geliniz , Voltaire’in şu sözüne kulak asın: “Düşüncelerine katılmıyorum. Ama senin düşüncelerini savunma hakkını sonuna kadar savunurum."

2-İnsanlara saldıran köpekleri zapt etme ve dizginleme görevi köpek sahibinin görevidir.

      Lütfen köpeklerinize sahip çıkın.