Kuran-ı Kerim’de geçen sayılardan biri de 40 sayısıdır. Bu yazımızda  40 sayısının geçtiği ayet-i kerimenin tefsirini paylaşacağız.

yahudiler (2)

İsrailoğulları’na 40 Yıl Yasağı

“Allah, «Öyleyse orası onlara kırk yıl yasaklanmıştır; bu müddet içinde yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacaklar. Artık sen, yoldan çıkmış toplum için üzülme» dedi.” (Maide 26)

israil-abd

Hz.Yakub’un Çocukları: İsrailoğulları:

Ayet-i kerimede 40 yıl yasağı getirildiği bildirilen kavim İsrailoğulları’dır. İsrailoğulları Peygamber soyundan gelen bir millet. Hz.İbrahim’in oğlu İshak (a.s.) Yahudilerin atasıdır.

İsrail, Hz.İshak Peygamberin oğlu Hz. Yakup Peygamberin (a.s) lakabıdır. Hz.Yakup’un çocuklarına İsrailoğulları denmiştir.

İsrâiloğullan’nın atası Hz. Yakub, oğlu Yûsuf’un daveti üzerine diğer oğullarıyla birlikte Mısır’a yerleşmeden önce Filistin’de Beytülmakdis’te yaşamıştı. Burası Arz-ı Mukaddes yani Kutsal ülke’dir. Hz.İbrahim, Hz.İshâk ve Hz. Yakûb’un vatanıdır.

Uzun süre Mısır’da yaşamış olan İsrâiloğullan, orada Firavun’un zulmüne mâruz kalmış, Hz. Musa’nın Peygamberliğinde Mısır’dan çıkıp ata yurduna doğru yola koyulmuşlardı.

İSRAİL-7

“Sen Ve Rabbin Birlikte Gidin Savaşın”

 Ayet-i kerimede bildirildiğine göre; ata yurtları, Filistin ve çevresi; Arz-ı Mukaddes’tir. Burası tekrar onlara vatan olarak yazılmış, ancak onlar Hz.Musa’ya isyan ederek bu topraklara girmek istememişlerdir.

İsrâil oğulları, Mûsâ ile (a.s) birlikte Mısır’dan çıkıp ata yurtlarına dönerlerken, Faran çölünde bulundukları bir sırada cihad emri gelmişti. Ancak onlar bu emre karşı geldiler ve Hz.Musa’ya dediler ki: “Sen ve Rabbin birlikte gidin savaşın, biz burada oturup bekleyeceğiz” Maide suresi 24

yahudiler (5)

Bu konuyla ilgili Resulullah Efendimiz’den (s.a.v) bir hatıra var onu da paylaşalım: Hz. Resulullah Efendimiz (s.a.v) Bedir savaşı öncesinde Kureyş müşrikleriyle savaşıp savaşmama konusunda ashabıyla istişare etmiştir. İstişare sırasında ensârdan Hz.Mikdâd b. Amr el-Kindî şöyle demişti: “Ey Allah’ın elçisi! Biz sana İsrâiloğullan’nın Musa’ya dediği gibi ‘Git, sen ve rabbin beraber savaşın, doğrusu biz burada oturacağız’ demeyiz. Fakat, biz de sizinle birlikte savaşacağız, deriz.”

israil hz.musa kudus filistin (7)

Nankör Kavim

İsrailoğulları, o bölgeye hakim olan ve güçlü devletleri olan Amalika kavminden korkuyorlardı. Çünkü Amalikalıların Şehri Eriha’ya yaptıkları istihbarat gezilerinde, o kavmin ne kadar güçlü olduğuna şahit olmuşlardı. Bu sebeple kaçıp kurtuldukları yere, Mısır’a geri dönmeyi istediler. Bu olay mevcut Muharref Tevrat’ın Sayılar Kitabı’nda da yer almaktadır.

Alkol içeren maddelerin temizlikte kullanılması Günah Olur mu? Alkol içeren maddelerin temizlikte kullanılması Günah Olur mu?

Hz. Musa kavminin nankörlüğüne o kadar üzüldü ki: «Rabbim! Ben kendimden ve kardeşimden başkasına hakim olamıyorum; bizimle, bu yoldan çıkmış toplumun arasını ayır» diye dua etti. Maide suresi 25

Hz.Musa’nın duasını kabul eden Allah (c.c.): “Orası onlara kırk yıl haram kılındı; yeryüzünde şaşkın, şaşkın dolaşacaklar. Sen, yoldan çıkmış millet için tasalanma” buyurdu. Maide suresi 26

israil hz.musa kudus filistin (6)

40 Yıllık Ceza

 Tarihî kaynaklara göre Hz.Musa’ya sürekli isyan eden İsrailoğulları, 40 yıl boyunca ceza olarak Tih çölünde kısılıp kalmış; kendileri ölüp yeni bir nesil yetişinceye kadar buradan kurtulamamışlardır.

Halbuki Filistin ile bulundukları yerin arası çok uzak değildir. Kırk yıl, altı millik mesafeye ulaşamadıkları gibi, bulundukları yerden de asla çıkamamışlardır.

Rivayet edildiğine göre İsrailoğulları bütün gece yürüyorlardı. Sabaha çıktıklarında kendilerini akşam yola çıktıkları yerde buluyorlardı.

yahudiler (8)

Bu yüzden Sînâ çölü “şaşkın vaziyette dolaşmak” anlamına gelen Tîh adıyla da anılmaktadır.Tarihi kaynaklara göre; O çölü ordusu ile iki kumandan geçebilmiştir. Biri, Makedonyalı İskender, diğeri Yavuz Sultan Selim...

İbni Abbas adına yapılan bir rivayet şöyledir: “Onlar, kırk sene çölde şaşkın şaşkın dolaştılar. Her gün sabahtan akşama kadar yürürlerdi. Bir yerde doğru dürüst durmazlardı. Sabahlayınca bakarlardı ki aynı noktaya gelmişler.

yahudiler (4)

Sonra Allah, Tih çölünde onların üzerinde bulutları gölgelik yaptı. Gökten, kudret helvasıyla bıldırcın eti gönderildi. Bu ikrama bile nankörlük ettiler. Sonra Hz. Harun vefat etti. Üç sene sonra da Hz. Musa vefat etti.

Rivayetlere göre bu nesilden sadece 2 kişi hayatta kalmıştır. Bu iki kişi de ayette korkaklara seslenen iki kişidir. Bu iki kişinin isimleri kaynaklarda Uşâ ve Kâlib olarak geçmektedir.

Hz. Musa ve Hz. Harun başta olmak üzere peygamberlerine çok eziyet edip nankörlük ettiler. Onca mucizeye rağmen Allah'a isyan ettiler. Hz. Zekeriyya ve Hz. Yahya başta olmak üzere bir çok peygamberlerini şehit ettiler. Resulullah Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) ve ümmetinin en büyük düşmanı oldular.

Dünyada fırsat buldukça fitne, fesat ve kavga çıkardılar.

israil hz.musa kudus filistin (3)

40 YILDA YENİ BİR NESİL

Aradan kırk yıl geçtikten sonra yeni yetişen nesle, oraya girmek nasip oldu. 40 yıl; bir neslin ıslahı için takdir edilen süre... 40 yıl; yeni bir neslin ortaya çıkması için Allah’ın koyduğu sınır… Toplumsal değişim ve kuşakların terbiyesi için 40 yıllık planlar yapmak gerekiyor demek ki.

40 yıl geçtikten sonra Hz. Yuşa (a.s) onları Tih’den çıkardı ve vadedilen topraklara götürdü. Kudüs’ü fethedip oraya yerleştiler. Ancak daha sonra İsrailoğulları, yine isyan ve zulümleri ile Arz-ı Mukaddese sahip olma vasıflarını kaybetmişlerdir.

israil hz.musa kudus filistin (2)

Mukaddes topraklara kim vâris olacak?

Mukaddes topraklara kimin vâris olacağını Enbiyâ sûresinde Allah (c.c.) şöyle bildirmektedir: “Andolsun ki Tevrat’tan sonra Zebûr’da da: «Arza iyi, salih, (lâyık) kullarım elbette vâris olacaktır» diye yazdık.” Enbiyâ sûresi 105

israil 17 (3)

TERÖRİST İSRAİL

 Allah yolundan çıkıp sapıtan İsrailoğulları, milâttan sonra 70 ve 135 yıllarında Romalılar tarafından Filistin’den atılmışlardır. İki bin yıl boyunca hep o topraklara dönme hayaliyle yaşamışlardır.

İşte Siyonizm denilen Yahudi davasının asıl hedefi; Yahudileri, tekrar vaad edilen bu topraklara kavuşturmaktır. Bu yolda her türlü hile ve zulmü hak bilmişlerdir.

Çıkardıkları Dünya savaşları sonucunda bu hedeflerine kısmi olarak ulaşmışlar ve Katil İsrail Devletini kurmuşlardır.

Katil İsrail devleti kurulduğu günden beri çevresinde tam bir terör estirmiş ve Filistin topraklarını işgal etmiştir. Hak ve hukuk dinlemeden, en çok da kadın ve çocukları katletmişlerdir. Hala da cinayetlerine devam etmektedirler.

Geçmişte Peygamber katili olarak kayda geçtiler. Şimdi de bebek katili olarak tescillendiler.

Günümüzde Ortadoğu ve çevresindeki tüm savaş ve karışıklılıkların temelinde İsrail Devleti’nin siyonizm hedefi yatmaktadır.

israil 17 (2)

Kaynak: Sayıların Tefsiri, Ayhan Talha Bayraktar, Ravza Yayınları

israil 17 (1)

WhatsApp’ta Genç Gazete kanalını takip edin:

https://whatsapp.com/channel/0029Va9sUvv7YSdBkk9nnX0G

KANALI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

NASIL TAKİP EDEBİLİRSİNİZ ?

Eğer bu yazıyı mobil web tarayıcıdan ya da uygulamadan okuyorsanız BURAYA tıklayarak abone olabilirsiniz.

Whatsapp İhbar Hattımıza haber göndermek için;

0532 696 30 57

gazze filistin israil gazeteci  (10)