Abdülvasih Duran'ın 23 Şubat 2023 tarihinde Genç Gazete'de yayımlanan köşe yazısı.

            Depremin üzerinden günler geçtikçe yeni yeni duygu yüklü görüntüler,hatıralar ortaya çıkıyor.Hatay’da depremden önce çekilen bir videoda çiçek satan çocuk video çeken kişinin önüne çıkıp “Abi çiçek alırmısın?” diyor.Video çeken kişi belki o anda zamanı olmadığı veya çiçeği taşıyacak durumu olmadığı için almıyor ve yoluna devam ediyor.

           İşte deprem olup her şey yıkılıp kimin sağ, kimin vefat ettiğini bilemediğimiz bu duygu yüklü zamanda video çeken kişi de o günü hatırlıyor ve “Keşke o çocuktan o çiçeği alsaydım” diyor .Elbette ki üzülerek dile getiriyor.

           Bu olayın bize verdiği mesaj hayatımızda bir çok “KEŞKE”ler vardır.İşte bu keşkelere üzülmemek için elimize geçen güzel fırsatları iyi değerlendirmemiz gerekir.Çünkü “Hayatın silgisi yoktur” derler.Yani geçen zamanı ve kaçan fırsatları tekrar geri getirme imkanımız yoktur.

           Hayatımızda ki “KEŞKE”ler elbette ki yapmamız gereken ancak yapmadığımız görevlerden dolayı duyduğumuz pişmanlıklardır. Bir İran atasözünde anlatılmak istendiği gibi “Eğer”le “meğer” evlenmişler, “keşke” isimli bir çocukları olmuş." Hep deriz ya “Eğer” şöyle yapsaydım bunlar olmazdı.Veya “Meğer” şu işi şöyle yapmam gerekiyordu, onun için olmadı.Ve neticeler “Keşke”  ile sonuçlanıyor.

          Bazen gayemize ulaşamayınca zamana sitem ediyoruz .Tıpkı  "Kays’ın (Mecnun) Leyla'ya söylediği gibi "Leyla'yı henüz küçükken sevdim. İkimiz de çocuktuk. Beraber kuzuları otlatıyorduk. Keşke ne biz büyüseydik ne de kuzular.”        

        Bu keşkeler sadece Dünya’da duyduğumuz pişmanlıklarla sınırlı değildir.Ahirette de görevini yapmayanların “KEŞKE”leri olacaktır.

        Kur’an’ı Kerim de bu “Keşke”lerin bazıları şöyle hatırlatılmaktadır:

-“Yazıklar olsun bana, keşke falanı dost edinmeseydim!”(Furkan,28).

-“Keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaydım” der.”(Fecr,24).

-“Yüzlerinin ateşte bir yandan bir yana döndürüleceği gün, “Keşke Allah’a ve Resûl’e itaat edeydik” diyecekler.”(Ahzap,66).

-“Kitabı kendisine sol tarafından verilen ise şöyle der: “Keşke kitabım bana verilmeseydi.”(Hakka,25).

-“Ateşin üstünde durdurulduklarında onları bir görsen; derler ki: "Keşke (dünyaya bir daha) geri çevrilseydik de Rabbimiz'in ayetlerini yalanlamasaydık ve mü'minlerden olsaydık."(En’am,27)

-“Gerçekten Biz sizi yakın bir azab ile uyardık. Kişinin kendi ellerinin önceden takdim ettiklerine bakacağı gün, kafir olan da: "Ah, keşke ben bir toprak oluverseydim" diyecek.”(Nebe,40).

         Hem Dünyada hem de Ahirette “Keşke” dememek için kötülüklerde uzak durmalı ve Allah’ın razı olacağı güzel ve faydalı işler yapmalıyız.

         Bildiğiniz gibi sürat her zaman zarar getirir.Ancak Kur’an’da Rabbimiz iki yerde süratli (acele) hareket etmemizi emretmektedir.

         Birincisi istiğfar edip Cennete girmek için acele etmemiz istenmektedir:”Rabbinizin bağışına ve genişliği göklerle yer arası kadar olan, Allah'tan gereği gibi korkanlar için hazırlanmış bulunan cennete koşun (süratli hareket edin).”(Ali İmran,133)

         İkincisi de hayır işinde acele etmek: “İşte bunlar hayır işlerine koşuşurlar (süratli hareket ederler) ve o uğurda öne geçerler.”(Mü’minun ,61)

UNUTMAYIN:İyilik yapmanın 2 bölümü vardır.

1-İyiliğin kendisi,

2-İyiliği zamanında yapmak.(Hasta öldükten sonra ilacın işe yaramadığı gibi).

                                                               Abdulvasih  DURAN