Hac İbadeti İçin Maddi Yeterlilik Şart

Hac ibadeti, İslam'ın beş şartından biri olup, Müslümanlar için büyük bir önem taşır. Ancak, hacca gitmek için gerekli olan maddi imkanlara sahip olmadan, borçlanarak bu ibadeti yerine getirmek doğru mudur? Din İşleri Yüksek Kurulu'nun verdiği fetvalar, bu konuda merak edilen sorulara ışık tutuyor.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Hac Kontenjanı Açıklaması

Sağlık ve Servet Yönünden Yeterlilik

Bir Müslümanın hac ibadetiyle yükümlü olması için sağlık ve servet yönünden haccetme imkânına sahip, hür, akıl sağlığı yerinde ve buluğ çağına erişmiş olması gerekir 

Bu konuda Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/140 isimli kaynakta fetva şöyledir: "Bir Müslümanın hac ibadetiyle yükümlü olması için sağlık ve servet yönünden haccetme imkânına sahip, hür, akıl sağlığı yerinde ve buluğ çağına erişmiş olması gerekir."

Bu itibarla maddi yönden haccetme imkânına sahip olmayan kişilerin borçlanarak hacca gitmeleri gerekmez. Hac bu durumda olanların üzerine farz değildir.

Hac Arafat Mekke (4)

Borçlanarak Hacca Gitmek Geçerli mi?

Maddi yönden haccetme imkânına sahip olmayan kişilerin, Borçlanarak hacca gitmeleri hâlinde, hac ibadeti geçerli olur ve kendilerinden hac sorumluluğu da düşer.

Kurbanlıkta Ortaklık Kuralları: Kurbanda Kimler, Nasıl ve Ne Kadar Pay Alabilir? Kurbanlıkta Ortaklık Kuralları: Kurbanda Kimler, Nasıl ve Ne Kadar Pay Alabilir?

hac kabe umre diyanet

Borçla Hacca Gitmek Uygun mu?

Haccın farz olması için gerekli şartları taşıdığı hâlde, hac mevsiminde hazır parası bulunmayan ve borç aldığı takdirde bunu daha sonra ödeme gücüne sahip olan kişilerin, bu görevi bir an önce ifa etmeleri için borç alarak hacca gitmeleri uygun olur. Bu durum, kişinin ödeme gücüne ve borcunu geri ödeme kabiliyetine bağlıdır.

hac umre

Vadeli Hesaptaki Para ile Hac Yapılır mı?

Helal Kazançla İbadet

İslâm dini kişilerin meşru işlerle uğraşmalarını ve geçimlerini helal yollardan elde etmelerini emreder. İbadetler de helal kazanç ile ifa edilmelidir. Özellikle de hac ibadetine; faiz, kumar gibi haram kazançlar ve kul hakkı gibi günahlar bulaştırılmamalıdır.

hac umre diyanet (6)

Vadeli Hesap Parası ile Hacca Gitmek

Bankada vadeli hesapta, maaş hesabında, emeklilik hesabında bekleyen paranın aslı helal olduğu için bu para ile hacca gidilebilir. Ancak faiz hesabı ve geliri karışan para ile hacca gitmemek gerekir.  Faiz ve kumar parası ile hac olmaz.

Paranın aslını tutup, vadeli hesap yoluyla elde edilen faiz gelirlerinin sevap beklemeksizin fakirlere veya hayır kurumlarına dağıtılması ve tövbe edilmesi gerekir (Din İşleri Yüksek Kurulu 12.07.2017)

hac (5)Hac paranıza şüphe bile karışmasın

Sonuç olarak, hac ibadeti için maddi yeterlilik şartı önemli bir faktördür. Borçlanarak hacca gitmek, kişinin ödeme gücüne ve niyetine bağlı olarak kabul edilebilir bir durumdur. Ancak, helal kazançla ibadet yapma prensibi her zaman öncelikli olmalıdır.

Kaynak: Din İşleri Yüksek Kurulu