At Eti Tenzihen Mekruh

Kur'an ve Sünnet, at etinin yenilmesi konusunda kesin bir hüküm içermemektedir. Ancak İslami hukuk okullarının yorumları ve tarih boyunca gelişen fikirler, bu konuda çeşitlilik göstermektedir.

At Eti Yenir Mi At Eti Yemek Horse At Tay Beygir (7)

Hanefî mezhebi ve Mâlikîler arasında at etinin yenilmesi konusunda "tenzihen mekruh" olarak değerlendirilen görüşler bulunmaktadır. Bu görüş, at etinin helale yakın fakat tercih edilmeyen bir durum olduğunu ifade eder.

At Eti Yenir Mi At Eti Yemek Horse At Tay Beygir (1)

At Eti Konusunda İmam Ebû Hanîfe ve Mâlikî Görüşü

İmam Ebû Hanîfe ve bazı Mâlikî âlimlerine göre at eti, tenzihen mekruh kategorisinde yer almaktadır. Bu, dinen caiz fakat daha iyi alternatiflerin tercih edilmesi gerektiği anlamına gelir. 

At Eti Yenir Mi At Eti Yemek Horse At Tay Beygir (8)

İmam Ebû Hanîfe’den rivâyet edilip tercih edilen görüş ile Mâlikîlerden gelen bir görüşe göre at etinin yenilmesi tenzihen mekruhtur.

At Eti Yenir Mi At Eti Yemek Horse At Tay Beygir (3)

At Eti Konusunda Şâfiî ve Hanbelî Mezheplerinin Yaklaşımı

Diğer yandan, Şâfiî ve Hanbelî mezhepleri ile Mâlikîlerin diğer bir kısmı at etinin yenilmesini mubah kabul eder. Yani at etinin yenilmesi, dinen hiçbir sakıncası olmayan bir eylemdir. Bu mezhepler, at etinin tüketiminde dinî bir engel olmadığını savunurlar.

At Eti Yenir Mi At Eti Yemek Horse At Tay Beygir (2)

Günümüz Türkiye'sinde At Etine Bakış

At eti yemenin mekruh, hatta haram olduğunu söyleyen âlimler de olmuştur. (Karâfî, ez-Zehîra, 4/101)

At etinin mekruh ya da haram olduğu görüşünde, o dönemlerde atın gerek askeri gerekse sivil hizmetlerde yoğun bir şekilde kullanılan bir hayvan olması etkili olmuştur. 

At Eti Yenir Mi At Eti Yemek Horse At Tay Beygir (5)

Anadolu'da At Eti

Anadolu coğrafyasında, tarihsel ve kültürel nedenlerle at etinin yenilmesi konusunda mesafeli bir tutum sergilenmektedir. Atın geçmişte hem sivil hem de askeri amaçlarla yoğun olarak kullanılması, bu durumun şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır.

At Eti Yenir Mi At Eti Yemek Horse At Tay Beygir (6)

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun 2017 tarihli açıklamalarına göre örf ve adetlere de uygunsa at eti yenilebilir. 

Kaynak: www.kurul.diyanet.gov.tr