Güvenme malına mülküne, erir biter karın

Bugün güldüm diye aldanma ağlatır yarın

Cesaret vermesin can günahına Gençliğin

Bir bakmışın kara kışa dönmüş baharın

Kaç kere tevbe ettin bozdun tüm yeminin

Ahirette nedamet olur böyle yamuk kararın

Allah için olsun her zaman nefret ve sevgin

Mahşerde yakana yapışmasın yarim dediğin

Kerem olmasın şerefsiz ve asi gafil nefsin

Eşref-i Mahlûkatsın Allah çeksin nefesin

30.05.2022/TAHA KEREM

BULMAMIŞSA MEVLAYI

 

Bırak makam budalası oynasın maskarayı

Makamın gönüller olsun Can sür sen sefayı

Gününü gün edene bakıp özenme sakın

Gün olur devran döner yıkılır tahtı sarayı

Derdim yok diyene hayatta aldanma sakın

Nice vazgeçilmesin okundu duydum selayı

Def edemezsin fani dünyada mutlak cefayı

İman ve salih amelle  Ahirette bul vefayı

Para, mevki, makam ve kadına taptı nicesi

Tükettiler ömrü, sermayeyi buldular belayı

Ey Kerem güzele güzel demez Arif olanlar

Güzel dediğin çirkindir bilmezse Mevlayı

Taha Sultan