2024 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

2024'te Muharrem ayı, 7 Temmuz 2024 Pazar günü başlayacak. 

2024 yılında Aşure Günü, 17 Temmuz 2024 Çarşamba gününe denk geliyor.

Genc Gazete Hac Umre Mekke Medine Kabe (10)

MUHARREM NEDİR?

“Muharrem” hürmet edilen anlamındadır. Bu ay, Hz. Peygamber (sas) tarafından Allah’ın ayı diye nitelendirilmiştir (Müslim, Sıyâm, 202;).

Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir.

Sözlükte “haram kılınan, yasaklanan; kutsal olan, saygı duyulan” anlamlarındaki muharrem savaşmanın haram kabul edildiği dört aydan birinin adıdır.

CAMİ (1)

MUHARREM AYI KURAN-I KERİM'DE GEÇİYOR MU?

Kur’ân-ı Kerîm’de muharrem kelimesi ay ismi olarak geçmemekle birlikte saldırıya uğrama durumu hariç savaşın haram olduğu aylardan söz edilerek bu aylara saygı gösterilmesi emredilmiştir (el-Bakara 2/191, 194, 217; el-Mâide 5/2, 97; et-Tevbe 9/5, 36).

 Resûl-i Ekrem haram ayları zilkade, zilhicce, muharrem ve receb olarak açıklamıştır (Buhârî, “Megāzî”, 77).

MUHARREM AYI VE ÖNEMİ

Genc Gazete Hac Umre Mekke Medine Kabe (1)

Muharrem, Kurban Bayramı ve hac ibadetinin kendisinde gerçekleştiği Zilhicce’den sonra gelen kutlu bir aydır.

Allah Tealâ tarafından hürmete layık aylardan biri olarak belirtilen Muharrem ayını Peygamberimiz de (sas), “Allah’ın ayı” olarak nitelendirmiş ve Ramazan orucundan sonra en faziletli orucun bu ayda tutulan oruç olduğunu ifade etmiştir. (Müslim, Sıyâm, 202)

MUHARREM, HİCRİ YILIN DA İLK AYIDIR.

4-270

Hz. Ömer'in (r.a.) halifeliği döneminde, Hz. Ali (r.a) efendimizin teklifi ile İslam tarihi açısından bir milat ve insanlık açısından büyük manalar ihtiva eden hicret,  Hicri Takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Bu takvime göre Muharrem ayı ilk ay olarak belirlenmiştir.

Hicretin resmen takvim başlangıcı sayılması Hz. Ömer zamanında 17 (638) yılında gerçekleşmiştir.

KERBELA

MEDİNE 2

Muharrem ayının onuncu günü de tarihimizde ve hafızalarımızda derin bir hüzün ile yer eden Âşûrâ günüdür.

Bu elim günde, Sevgili Peygamberimizin torunu ve Hz. Ali ile Hz. Fatıma’nın gözünün nuru olan Hz. Hüseyin Efendimiz, yanında bulunan yetmişten fazla Müslüman ile birlikte Kerbelâ’da şehit edilmiştir.

CAMİ (4)

KERBELA'YI DOĞRU ANLAMALIYIZ

 Kerbelâ, Allah ve Resûlü’ne iman edip, Ehl-i Beyt sevgisini gönüllerine nakşedenlerin ortak acısı, yürek sancısıdır.

Bu menfur hadiseyi gerçekleştirenler, istisnasız bütün Müslümanların vicdanlarında mahkûm olmuşlardır. Kerbelâ’yı doğru okuyup anlamalı, ondan dersler çıkarmalıyız. Asla tarihin acılarından yeni acılar üretmemeli, hüzünleri yeni hazanlara dönüştürmemeliyiz.

MUHARREM ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

5-217

Aşure günü olarak bilinen Muharrem ayının onuncu gününde tek oruç tutulur mu?

Muharrem ayının 9-10-11. Günleri 2 gün oruç tutmak dünnettir.

bursa-ulu-camii-fotograf-somuncu-baba

Hz. Peygamber’in (sas) yahudilere muhalefet için ertesi sene âşûrâ orucunu Muharrem’in dokuzuncu günü de tutacağını söylemesi bu orucun Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu veya onuncu ve on birinci günlerinde tutulmasının daha doğru olacağına işaret etmektedir (Bkz. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 52; Abdürrezzâk, el-Musannef, IV, 287).

HİCRİ YILBAŞI NEDİR?

6-158

Müslümanlar için bir dönüm noktası olan hicret, tarihte yeni bir sayfa açmıştır. Hz. Ömer'in halifeliği döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali'nin teklifiyle hicrî takvimin başlangıcı sayılmıştır. O günden itibaren de İslam âleminde 1 Muharrem hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul görmüştür.

Müslümanlar için bir milat olan hicret; Allah'a ve O'nun Kutlu Elçisi Rahmet Peygamberine gönülden bağlılığın bir ifadesi; hakka, hakikate, ilme, irfana ve medeniyete yapılan yolculuktur.

bursa-emir-sultan-camii-tarihi-hakkinda-bilgi-nerede-mimari-ozellikleri-ici

Hicret, Allah rızası için; anadan, babadan, evlattan, yardan, diyardan, maldan, mülkten hatta candan vazgeçmenin ibretli ve meşakkatli bir öyküsü; Yüce dinimizin rahmet yüklü mesajlarını bütün insanlığa ulaştırmak için çıkılan kutlu yolculuğun adıdır.

Öyle ki tebliğ hicreti doğurmuş, hicret ise tebliği yoğurmuştur. Kısaca hicret Müslümanlar için bir milattır.

Hicret, Allah yolunda fedakârlığın, yardımlaşmanın kardeşliğin zirvesidir.

Genç Gazete Sayıların Tefsiri Deve Hz. Salih (8)

HİCRİ YILBAŞI UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAMIŞTIR?

Hz. Ömer’in halifeliği devrinde Hz. Ali’nin teklifiyle 17 (638) yılında Resûl-i Ekrem’in Mekke’den Medine’ye hicretinin resmî takvim başlangıcı olarak kabul edilmesiyle muharrem hicrî yılın ilk ayı olarak belirlenmiştir.

Hz. Ömer’in halifelik zamanında Peygamberimizin Medine’ye hicreti resmi takvimin başlangıç ve Muharrem ayı da hicri yılın ilk ayı kabul edilmiştir.

Genç Gazete Sayıların Tefsiri Deve Hz. Salih (6)

Kaynak: www.kurul.diyanet.gov.tr