Sağlıklı uyku için neler yapabilirim?

1-Erken yatmak,

2-Zamanında yatmak,

3-Sağlıklı ve sakin ortamlarda yatmak,

4-Dişleri temizlemek,

5- Uykuya yakın çay ve kahve içmemek

6-Uykuya yakın yemek yememek

7-İhtiyacını giderip yatmak sağlıklı uyku için çok önemli.

Genç Gazete Uyku Duası Var Mı, Uyumadan Önce Hangi Duayı Okuyabiliriz (7)

Uykunun huzuru ve bereketi için de şunlar tavsiye edilmektedir:

1- Uyumadan önce Abdest almak,

2-Uyumadan önce namazını kılmak,

3-Uyumadan önce Kuran-ı Kerim ve kitap okumak,

4-Uyumadan önce dua etmek,

5-Sevdiklerine iyi dileklerde bulunmak, dua etmek,

6-Besmele ile sağ tarafına yan dönüp yatmak.

Genç Gazete Uyku Duası Var Mı, Uyumadan Önce Hangi Duayı Okuyabiliriz (2)

Yatarken okunacak dua ve sureler

İşte, gece ve uyku  duasının okunuşu, anlamı ve yatmadan önce okunacak sureler...

Peygamber Efendimizin (s.a.v) sünnetini  uygulamak isteyenler için yatarken 3 ihlas, Felak ve Nas surelerinin okunması tavsiye edilmektedir.

Yine okuyabilenler Tebareke, Amenerresülu, Ayetelkürsi ve Fatiha okumaktadır.

Sübhaneke duası, Tahiyyat duası, Salli barik duası, Amentü duası gibi dualardan ezberimizde olanı ve kolayımıza geleni yatarken okuyabiliriz.

Genç Gazete Uyku Duası Var Mı, Uyumadan Önce Hangi Duayı Okuyabiliriz (3)

Peygamber Efendimizin (s.a.v) gece, uyku ve yatak duası

Allâhümme eslemtü nefsî ileyke ve veccehtü vechî ileyke ve fevvaztü emrî ileyke ve elce'tü zahrî ileyke, rağbeten ve rehbeten ileyke, lâ melcee velâ mencâ minke illâ ileyke. Âmentü bi-kitâbikellezî enzelte ve bi-nebiyyikellezî erselte.
Genç Gazete Uyku Duası Var Mı, Uyumadan Önce Hangi Duayı Okuyabiliriz (6)

Gece, uyku ve yatak Duasının Türkçe anlamı

Allah'ım! Kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım, işimde sana güvendim. (Rızânı) isteyerek, (azâbından) korkarak sırtımı sana dayadım, sana sığındım. Sana karşı yine senden başka sığınak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım.

Gece duası, günün sonunda Allah'a teslimiyetin ve O'na sığınmanın güçlü bir ifadesidir. Bu dua ile yatmanız, eğer o gece ölürseniz iman üzere ölmenize, hayatta kalırsanız hayırlı bir güne uyanmanıza vesile olur.

Genç Gazete Uyku Duası Var Mı, Uyumadan Önce Hangi Duayı Okuyabiliriz (4)

Peygamber Efendimizin (s.a.v) yatmadan önceki tavsiyesi

Hz. Muhammed (s.a.s), abdest alıp sağ tarafa yatarak yapılan duanın önemini vurgulamış ve bu duanın son sözümüz olmasını önermiştir. Ayrıca, "Bismike, Allâhümme ahya ve emutü" duasıyla yatağa giriş, Allah'a teslimiyetin ve O'nun korumasının altında uyumanın simgesidir.

'Bismike, Allâhümme ahya ve emutü duasının anlamı: 

"Allah'ım, senin ismini anarak ölür ve dirilirim"

Genç Gazete Uyku Duası Var Mı, Uyumadan Önce Hangi Duayı Okuyabiliriz (5)

Tesbih ederek uyumak ne güzel!

Peygamber Efendimiz (s.a.v) yatmadan önce

"La İlahe İllallah, Vahdehu La Şerike Leh, Lehü'l mülkü ve Lehü'l Hamdü ve hüve Âlâ Külli Şey'in Kadîr" ve "La havle velâ kuvvete illâ Billah" demeyi,

sonrasında ise 33 kere "SübhanAllah", 33 kere "Elhamdülillah" ve 34 kere ise "Allahu Ekber"demeyi ve böylece bu tesbihatı 100 e tamamlamayı Fatiha ve Kâfirûn sûresini okumayı tavsiye etmişlerdir.

Genç Gazete Uyku Duası Var Mı, Uyumadan Önce Hangi Duayı Okuyabiliriz (6)

Gece Duaları ve Sureleri nelerdir?

Gece duası dışında, Fatiha suresi, Ayetel Kürsi ve İhlas, Felak, Nas sureleri gibi zikirler ve dualar da geceleyin okunabilir.

Peygamberimiz, bu duaların ve surelerin kişiyi kötülüklerden koruyacağını, ruhen rahatlatıp, kalbi şirkten uzak tutacağını müjdelemiştir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v) yatmadan önce  İhlas, Felak, Nas ve Ayetel Kürsi ayetlerini okur avucuna üfler ve dualı elleri ile vücuduna mesh ederdi.

Hangi kadınlarla evlenilmez? Kişi hangi akrabaları ile evlenemez? Hangi kadınlarla evlenilmez? Kişi hangi akrabaları ile evlenemez?

Yatsı namazı sonrası Amenerrasulü ve Mülk suresini okurdu.

Genç Gazete Uyku Duası Var Mı, Uyumadan Önce Hangi Duayı Okuyabiliriz (7)

Dua ile gece ve uykumuzu aydınlatalım

Gece duası ve surelerin okunması, sadece manevi bir korunma sağlamakla kalmaz, aynı zamanda uykuyu da bir ibadete dönüştürür. Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) bu öğütleri, her Müslümanın gündelik yaşantısına kolaylıkla adapte edebileceği değerli birer manevi hazinedir.

Hazırlayan: Ayhan Talha Bayraktar

Kaynak: Diyanet