Turhan Şahin'in 24 Şubat 2023 tarihinde Genç Gazete'de yayımlanan köşe yazısı.

İZ BIRAKAN İNEGÖLLÜLER

SÜLEYMAN ARABULAN: Din adamı, 1944 İnegöl-Yeniceköy doğumludur. İlkokulu Yeniceköy’de okudu. Bursa İsmail Hakkı Tekkesi’nde hafızlık eğitimini tamamladı. Askere gidene kadar fahri olarak din adamlığı hizmetinde bulunsa da resmi görev almadı. Ankara’da yaptığı askerlik sonrası meslek hayatındaki tek ve aynı görev yeri Kocatepe Camii Müezzinliği görevine 1966 yılında başladı. Emekli olduğu Ocak 2003 tarihine kadar aynı görevde bulundu. Kendini geliştirmeyi ilke edinen ve bunu gerçekten başardığı görülen Arabulan ülkenin en iyi Kuran’ı Kerim ve ilahi okuyanlarından ve en iyi mevlithanlarından biri olarak yıllarca görevini sürdürdü. 22 Ekim 2006 tarihinde Hürriyet Gazetesi’nde  “Mihrabın Yedi Duayeni” adlı bir makalede ülkenin en iyi yedi okuyucusu arasında gösterilmektedir.  Ülkemiz adına defalarca yurtdışı etkinliklerinde görevlendirildi. TRT Ankara Radyosundaki İnanç Dünyası programı altmışlı yıllarda onun tarafından başlatılmıştır. Tüm Ulus Yıllarca o’nun sesinden okunan dua ile TRT radyo ve televizyonlarında oruç  açtık. Radyo ve televizyonlarda okuyucu olarak yıllarca hizmet etmiştir. 1989 yılında Mesut Uçakan tarafından din eğitimi amaçlı TRT ye hazırlanan “İslamın Şartları” adlı dizi filmin müziklerini de hazırlamıştır. Türk Diyanet Vakfı yayınları arasında Taş Plağa okumak da dahil olmak üzere hatim, ilahi, mevlit, hacca gidenler için özel olarak hazırlanmış yayınlar gibi farklı amaçlarla otuza yakın okuması ile karşılaşılmaktadır. 03.Şubat 2003 tarihinde vefat etti.

 

ASIM ARAZ: İnegöl Verem Savaş Dispanseri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Kurucu Başkanı, tıp doktoru.  Aslen İznik’li olup babasının kadılık görevi nedeniyle bulunduğu  Antep’te 1311-1895 tarihinde doğdu. İlkokulu Antep,  ortaokulu Antalya, liseyi İzmir’de okumuştur. Askeri Tıbbiye mezunu olup tabip önyüzbaşı iken emekli olmuştur. Ülkenin muhtelif yerlerinde görev yaptı. 1950’li yılların sonundan itibaren eşi Mediha Araz’ın eczacı olarak görev yaptığı  İnegöl’de tıp doktoru olarak görev yaptı. Belediye Tabibi, Hükümet Tabibi, Ana Çocuk Sağlığı Kliniği ve Verem Savaş Dispanseri gibi ünitelerde başhekimlik yaptı.  13 Nisan 1966 tarihinde İnegöl Verem Savaş Dispanseri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Kurucu Başkanıdır. 09.06.1977 tarihinde Verem Savaş Dispanseri Baştabipliğinden de emekli oldu. Eşi Mediha Araz’ın eczacılık yapıyor olması da İnegöl ile kaynaşmasına olumlu etki yaptı. Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu, Verem Savaş Derneği, İnegöl Fakir Köy Çocuklarını Okutma ve Sınavlara Hazırlama Derneği gibi derneklerde başkanlık ve yöneticilikler yaptı. Aralık 1967 kongresinde Doğanspor Kulübü Başkanı oldu. 27 Mart 1978 tarihinde vefat etti. İnegöl Hastane Mezarlığına defnedildi.Kaynakça : 28.03.2017 tarihinde oğlu Ahmet Yavuz Araz ile görüşüldü.

İLHAMİ ARAS:1946 İnegöl Çayyaka Köyü doğumludur. İlk ve ortaokulu İnegöl’de liseyi Bursa Erkek Lisesi’nde okudu. Yüksek öğrenimini  Ankara Siyasal Bilgiler Okulu’nda yaptı. Kendi ifadesi ile devrimci hayata da orada intikal etti.  Türkiye İşçi Partisi, Fikir Kulüpleri Federasyonu ve Dev-Genç’in önemli isimlerindendir. THKP/C örgütü kurucuları arasındadır. 12 Mart Askeri Muhtırası’nda cezaevine girdi, 1974 affında çıktı. 12 Mart ve 12 Eylül dönemlerinde toplam 11 yıl cezaevinde yattı. Hapisten çıktığı dönemde Kurtuluş Dergi Yönetmenliğini yaptı. 1980 sonrası Birleşik Sosyalist Parti, Özgürlük ve Demokrasi Partisi, Sosyalist Demokrasi Partisi kurucuları arasında yer aldı. Yazıları Sosyalist Demokrasi Gazetesi ve Kurtuluş Dergisinde çıkmaktadır. Kitap : Kurtuluş Kendini Anlatıyor (2016-Ali Demir,Şaban İba ile)

 

KAYNAK:1299’DAN GÜNÜMÜZE 1299 İNEGÖLLÜ-TURHAN ŞAHİN