Sınav Başarısı İçin Dualar ve Sureler

Sınavlar, adayların büyük emek ve uğraşlarının sonucunda hayallerini gerçekleştirmeleri için önemli adımlardır.

Yavrularınız çalıştılar, emek verdiler. Sınava hazırlandılar. Şimdi dua zamanı. Bu süreçte, dua etmek, yavrularınıza manevi bir destek sağlar.

Ebeveynler, sınav öncesinde ve sınav esnasında çocuklarına dua ederek zihin açıklığını artırmak isterler. Özellikle bazı ayetlerin okunmasının sınavlar için faydalı olduğu bilinmektedir. Bu konuda size bazı tavsiyelerimiz var.

Genc Gazete Tevafuk Tesaduf Inanc Islam Tasavvuf (16)

Sınav Öncesi ve Sınav Anında Okunacak Dualar

Sınavdan önce okunması önerilen dualar arasında Tefriciye, Fetih suresi, Yasin, Kalem suresi, Alak suresi, İnşirah ve Taha suresi yer alır.

Ayrıca: "Ya Hayyu Ya Kayyum, bi rahmetike esteğizu."
Anlamı: Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım. Senin rahmetine sığınıyorum." duaları da sınav anında okunabilir.

Genc Gazete Tevafuk Tesaduf Inanc Islam Tasavvuf (14)

Sınavda Başarı İçin Ayetler ve Zikirler

Sınavda başarı için önerilen ayetler arasında Taha Suresi 25-28. ayetler yer alır.

"Kale rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefkahu kavli."

Bu ayetin anlamı : "Ey Rabbim! Göğsümü aç, genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimde bulunan düğümü çöz de sözümü anlasınlar." 

Genc Gazete Tevafuk Tesaduf Inanc Islam Tasavvuf (10)

Diğer önemli ayetler ve dualar ise İsra 80. ayettir: Anlamı: "Rabbim! Girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla, bana tarafından yardımcı bir güç ver!"

Genc Gazete Tevafuk Tesaduf Inanc Islam Tasavvuf (5)Peygamber Efendimiz'in şu duası da tavsiye edilir: “Allah’ım! Bana öğrettiğin şeyleri hakkımda faydalı eyle, bana fayda verecek şeyleri öğret, beni, bana fayda verecek ilim ile nasiplendir.” (Hâkim, De’avât, No: 1879, I, 510)

Bu dualar, sınav öncesi zihin açıklığını ve başarıyı artırmak için okunabilir.

Zilhicce Ayının Faziletleri Nedir? Zilhicce Ayında Neler Yapabiliriz? Zilhicce Orucu Ne Zaman Tutulur? Zilhicce Ayının Faziletleri Nedir? Zilhicce Ayında Neler Yapabiliriz? Zilhicce Orucu Ne Zaman Tutulur?

Genc Gazete Tevafuk Tesaduf Inanc Islam Tasavvuf (1)

Kalem Suresi'nin Faziletleri ve Önemi

Sınav öncesi okunması tavsiye edilen dua ve surelerden biri de Kalem suresidir. Kalem suresi, 52 ayetten oluşan, Mekke'de nazil olmuş bir suredir. Peygamber Efendimiz (SAV) Kalem suresi hakkında şöyle buyurmuştur:

"Her kim Kalem Suresini okursa, Allah’u Teala, ahlaklarını güzel yaptığı kişilerin sevabını ona verir."

Kalem suresi, zihin açıklığı ve başarı için sınav öncesi okunabilecek en etkili dualardan ve surelerden biridir.

Anne ve babalar, sınav öncesi çocukları için Kalem suresini okuyarak destek olabilirler. 

Öğrenciler, sınav öncesinde bu duaları okuyarak manevi olarak güçlenebilirler. Anne babalar da sınav esnasında bu duaları okuyarak manevi destek olabilirler. Unutmayın bir insan hakkında yapılabilecek en makbul duayı anne babalar yaparlar.

Genc Gazete Tevafuk Tesaduf Inanc Islam Tasavvuf (2)

Sınava başlarken okunacak dualar

1-Sınav gecesi yatmadan önce abdest alıp 2 rekat namaz kılın ve sınavınızın iyi geçmesi için Allah'a dua edin.

2-Sınava giderken anne babanızın, büyüklerinizin ellerini öpün, sarılın ve dualarını alın.

3-Sınava abdestli gitmenizi mümkünse boy abdesti alıp, duş alıp gitmenizi tavsiye ederiz.

4-Sınava başlamadan önce Euzu Billahi mineş şeytanir racim, Bismillahir rahmanir rahim diyerek, Euzu Besmele çekin ve şu duayı okuyun:

Arapçası: Rabbi Yessir ve la tüasir, rabbi temmim bil hayr.

Türkçesi: Rabbim işimi kolaylaştır, güçleştirme. Rabbim bu işimi hayırla tamamla.

5- Yine sınava başlamadan önce Fatiha suresini okumanızı tavsiye ediyoruz.

Genc Gazete Tevafuk Tesaduf Inanc Islam Tasavvuf (9)

Anne babaların okuyacağı dua ve sureler

1-Sınavda olan çocuklarını bekleyen aileler o esnada Salaten Tüncina duası okuyabilirler:

Arapçası: "Allâhumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemî'il-ehvâli vel âfat. Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâcâti ve tutahhirunâ bihâ min-cemîi's-seyyiâti ve terfe'unâ bihâ ındeke a'lâ'd-deracât ve tubelliğunâ bihâ aksâ'l-ğayâti min cemiîl-hayrâti fî'l-hayâti ve ba'del-memât birahmetike inneke ala külli şey in kadir. Yâ erhame'r-rahimîn. Hasbunellahu ve ni'mel vekîl, ni'mel mevlâ ve ni'me'n-nasîr. Ğufraneke rabbenâ ve ileyke'l-masîr."

2- Sınavda başarı için okunması gereken bir diğer dua-sure:  Kalem suresidir.

3- Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ Hû, aleyhi tevekkeltu ve Huve rabbül arşıl azîm, ayeti sınavda başarı için 99 kez okunabilir.

4- Sınavda unutkanlık olmaması için 7 defa; Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Ya Hayyün, Ya Kayyûmun, Ya Hakemun, Ya  Adlün, Ya Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ.” okunabilir.

5-Anne babalar, aileler beklerken Fetih suresini de okuyabilirler.

6- Ailelerin Yasin, Tebareke ve Nebe surelerini okumaları da tavsiye edilir.

7- Özel bir dua ve sır daha paylaşalım: "Ya Rahman Ya Rahim, Ya malikel mülk, Ya Hay Ya Kayyum, Ya zel celali vel ikram, Ya Hannan Ya Mennan, Ya bedias semavati vel ard!" Bu duayı da 7 defa veya  okuyabilirseniz 99 defa okuyun.

8- Unutmayın en makbul ve kıymetli dualar ;Esmaül Hüsna, Allah'ın 99 güzel ismi okunduktan sonra yapılan dualardır.

Genc Gazete Tevafuk Tesaduf Inanc Islam Tasavvuf (11)Allah sınava giren yavrularımıza zihin açıklığı versin! Allah sınav sonunda ve sonuçları açıklandığında yüzünüzü güldürsün inşallah!

Kaynak: Haber Merkezi