Fidye ile fitreyi karıştırmamak gerekiyor.

Cuma günü oruç tutulur mu? Cuma günü oruç tutulur mu?

Fitre Ramazan ayına verilen özel sadakadır. Oruç tutan tutmayan her Müslüman bu sadakayı verebilir.

Fidye ise Ramazan ayında sürekli oruç tutamayanların verdiği sadakadır. Bu noktada şunu da vurgulamak gerekiyor. Oruç tutamayanlar derken, bunlar sürekli hastalık ve yaşlılık sebebiyle hiç oruç tutamayacak olanlardır. Bunlar fidye verirler.

Yoksa geçici olarak, mazeretsiz ya da mazereti sebebiyle oruç tutmayanlar, fidye vermezler. Bunlar tutamadıkları orucu müsait olunca tutup kaza ederler. Orucunu yarıda kırıp bozanlar da keffaret borcu olarak oruç tutarlar.

para 15

Fidye; İslam inancına göre, sağlık veya yaş gibi nedenlerle Ramazan ayında sürekli oruç tutamayan müminlerin üzerine düşen bir sorumluluk. 

Kur’ân-ı Kerîm’de fidye ile ilgili şöyle buyrulmaktadır; “Oruç tutmaya güç yetiremeyenler, bir yoksul doyumu fidye öder.” (el-Bakara,2/184)

Buna göre yaşlılık veiyileşme ümidi olmayan bir hastalık sebebiyle oruç tutamayan kimse, daha sonra bu oruçları kaza etme imkânı bulamazsa, her gününe karşılık bir fidye öder.

Şâfiîlere göre, Ramazan ayının kaza borcu herhangi bir mazeret olmaksızın yerine getirilmeden, öteki Ramazan gelecek olursa, kaza borcuna ilaveten bir de fidye ödeme yükümlülüğü ortaya çıkar.

Fidye miktarı, bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlendi.

2024 Yılı Fitre Bedeli Belli Oldu

2024 Ramazan ayı Fidye Miktarı ve Ödeme Şekilleri nedir?

Bir fidye, bir kişiyi bir gün doyuracak yiyecek miktarı veya bunun ücretidir. Fidye “sadaka-i fıtır” ile aynı miktarı ifade eder. Fitre miktarı, fidyenin asgari ölçüsüdür. İmkânı olanların daha fazla vermesi daha iyidir 

Ramazan ayında oruç tutamayacak olanların ödemeleri gereken fidye miktarı, Diyanet Vakfı tarafından belirlenen ve bir fakiri tam gün doyurma esasına dayanan sadaka-i fıtır miktarına eş değerdir.

2024 yılı Ramazan ayı için asgari fidye miktarı 130 TL olarak açıklandı.

Genç Gazete Akrabaya Fitre Verilir Mi Fıtır Sadakası Kimlere Verilir, Kimlere Verilemez (3)

Kimler Fidye Ödemeli?

Ramazan ayında sürekli  bir mazeretle oruç tutamayacak durumda olan her müslüman, fidye ödemekle yükümlüdür. Fidye, hem Ramazan içinde düzenli olarak hem de Ramazan sonrasında toptan şekilde ödenebilir.

Özellikle sağlık ve yaş gibi nedenlerle oruç tutamayanlar için fidye ile bu ibadeti yerine getirme imkânı sunulmuştur.

Genç Gazete Akrabaya Fitre Verilir Mi Fıtır Sadakası Kimlere Verilir, Kimlere Verilemez (2)

Fidye Kimlere Verilir?

Oruç fidyesi, müminin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilmelidir. Bu bağlamda, kişinin kendisine, eşine, üst ve alt soyuna fidye ve fitre vermesi uygun değildir.

Ancak akrabalık bağları içerisinde zengin olmayan kardeş, teyze, dayı gibi yakınlara bu fidye ve fitre verilebilir.

Genç Gazete Akrabaya Fitre Verilir Mi Fıtır Sadakası Kimlere Verilir, Kimlere Verilemez (1)

Ramazan ayında ödemesi gereken fidyeyi henüz ödeyememiş olanlar, ay sonrasında da bu borçlarını yerine getirebilirler.
Oruç tutamayacak durumda olanların merakla beklediği 2024 Ramazan fidyesi miktarı 130 TL olarak belirlendi. Bir günlük orucun bedeli bu.
Tüm Ramazan ayı için hesap yaparsak; 30 gün x 130 TL fitre:3900 TL eder.
3900 TL fidye ödeyen tutamadığı bir aylık Ramazan borcunu ödemiş olur.

Editör: AYHAN BAYRAKTAR