NAMAZIN FARZLARINA UYGUN ÇOCUK YETİŞTİRMEK (2 DEVAM)

        Geçen haftaki yazımızda ki “Namazın Farzlarına Uygun Çocuk Yetiştirmek” konusunu kaldığımız yerden devam edelim inşallah.

 

4-SETRI AVRET:Namaz için setri avret demek namaz kılmak için örtünmemiz gereken yerlerimizi örtmek demektir.Bunun gibi çocuğumuzu yetiştirirken hayatın her alanında da tesettüre riayet etmesini sağlamaktır.İslam’a göre nasıl giyinmelerini kendilerine anlatmak gerekir.Tesettürün bir “TARZ” değil bir “FARZ” olduğunun bilincini vermektir.Tesettür ile ilgili Kur’an’da rabbimizin emirleri vardır

 “Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve mü’minlerin kadınlarına söyle, bedenlerini örtecek elbiselerini giysinler. Bu, onların tanınıp incitilmemelerine de daha uygundur. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. (Ahzap,59).

 

- “Mü’min kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. (Yüz ve el gibi) görünen kısımlar müstesna, zînet (yer)lerini göstermesinler. Başörtülerini ta yakalarının üzerine kadar salsınlar (Nur,31).

5-VAKİT:Namaz için vakit demek o namazın vaktinin girmesi demektir.Çünkü vakti gelmeden o namaz kılınmaz.Çocuğumuzu da zamanın olumlu şartlarına göre yetiştirmemiz gerekir.Yaşadığımız zaman bilim ve teknik çağı ise çocuklarımızı da ilim ve teknikten anlayacak şekilde eğitmemiz gerekir.Eğitim sistemimizi de bu esas üzere programlamamız gerekmektedir.Çünkü günümüz dünyasına göre kendini yetiştiremeyenler bu yarıştan geri kalacak ve dünyanın süper ülkelerinin sömürgesi olmak zorunda kalacaktır.

İslam hep ilmi teşvik etmiş ve insanı çalışmaya teşvik etmiştir.”İnsan için ancak  çalıştığının karşılığı vardır”(Necm,39) buyuran Kur’an’da Rabbimiz ilmimizin artması için dua etmememizi istemektedir:”…Rabbim ilmimi (bilgimi) artır,de”(Ta-Ha,114).

    Müslüman kişi hem kendisi vaktin kiymetini bilmeli hem de çocuklarına vaktin önemini anlatmalıdır. “Vakit nakittir” derler. Oysaki vakit nakitten daha fazla bir değere ve öneme sahiptir. Nakit denilen şey, elde tutulabilen, saklanabilen, depolanabilen ve elden ele dolaşabilen bir nesne. Oysaki vakit denilen anlık hazine hiçbir şekilde durağan değildir, akar gider. Vakit ne borç verilir, ne alınır ne de onu büyük çelik kasalarınızda saklayabilirsiniz. Ölüm döşeğindeki insana bir yıl daha borç verebilecek kimdir? Vakit en değerli nakittir. Hz Ömer demiştir ki; “Dört şey geri dönmez; atılan ok, harcanan para, ele geçen fırsat ve geçen vakit”. Vakit ile nakit arasındaki münasebet bize hayatın gerçeğini gösterir.

6-NİYET:Namazda “Niyet” demek namaza başlamadan önce o namaza niyet etmemiz demektir.İslamda niyet ibadetin temelidir.Niyet sadece namazda değil bütün ibadetlerde esastır.O nedenle Sevgili Peygamberimiz “Ameller niyetlere göredir” buyurarak niyetin önemini bize bildirmiştir.Allah rıza için yapılmayan başkası için,gösteriş ve riya için yapılan ibadetler makbul değildir.

 

      Çocuklarımızı yetiştirirken temiz ve ihlaslı bir niyete sahip olmasını sağlamalıyız.Kalbi bozuk ,niyeti kötü,iki yüzlü ve içi dışı farklı bir insan olmaması için elimizden geleni yapmamız gerekir.

      Temiz ve güzel niyet aynı zamanda  samimiyet derecesinin de ölçüsüdür.Kur’an Da Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor:” Kurbanların ne etleri, ne de kanları Allah’a ulaşır. Allah’a sadece sizin ihlâs ve samimiyetiniz ulaşır.”(Hac,37).

     

      Resûl-i Ekrem"in (sav), Birbirine kılıç çeken iki Müslüman"dan, öldüren de öldürülen de cehennemdedir. hadisi de aynı şekilde yorumlanmaktadır.

Hz. Peygamber"in(sav) bu sözünü duyan sahâbi O’na şöyle sormuştu: “Ey Allah"ın Elçisi! Öldüreni anladım, peki ölen neden cehenneme giriyor?” Bunun üzerine Hz. Peygamber (sav), Çünkü o da arkadaşın öldürmeye azmetmişti.(niyetindeydi)” şeklinde karşılık verdi. Burada ölen kişinin de azaba müstahak olmasının sebebi, onun da arkadaşını öldürme niyetini taşımasıydı.

 

 

                   (Haftaya Devam Edecek İnşallah)                    

                   Abdulvasih DURAN