ATV ekranlarına gelen ve sevilen dizilerinden biri olan Kuruluş Osman her çarşamba akşamları izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

İhtiyaç sahiplerine: Doğalgaz desteği artırıldı İhtiyaç sahiplerine: Doğalgaz desteği artırıldı

Kuruluş Osman Yakup Bey kimdir?

Kuruluş Osman Yakup Bey kimdir? yeni bölümde yaşanan olaylardan dolayı merak ediliyor. Yakup Bey, Germiyanoğlularının Bey'idir. Türk'ün ve İslam'ın birliğine hizmet veren siyasi bir dehadır. Gözü çok karadır, kılıcını ise cesurca kendinden kalabalık ordulara doğru doğrultur. 

Kuruluş Osman Yakup Bey kimdir?

Tarihte Germiyanoğulları kimdir? Kuruluş Osman Germiyanoğulları ve Yakup Bey ile alakalı detaylı bilgiler

Kuruluş Osman Yakup Bey kimdir?

KURULUŞ OSMAN YAKUP BEY KİMDİR?

Kuruluş Osman Yakup Bey kimdir?

Yakup Bey'in hayali devlet kurmak, sultan olmaktır. Bunun için sarayına alimleri doldurur. Ordusunu daha çok güçlendirir. Bir zaman sonra Anadolu'nun hakimi Selçuklu Devleti'yle aynı güce sahip olmaktır. 

Bu durum Yakup Bey'in kibrini besler. Kibri onun en büyük imtihanı olacaktır. Kendini her daim doğru, karşısında olanı yanlış görür. Karşısında duranlara acımadan her türlü hamleyi yapmış olur.

II. Yakub Bey 1387-1390, 1402-1411 ve 1413-1428 tarihleri arasında gerçekleşen üç defa Germiyanoğulları Beyi oldu. Dedesi de Çahşadan Mehmed bin Yakub, annesi ise Germiyan emirlerinden Mübarizüddin Umur bin Savcı'nın kızı da, babası Süleyman Şah, eniştesi I. Bayezid ve kardeşi de Devletşah Hatun'dur. Dayısı I. Yakub Beyin emirlerinde olan Yakub Bey bin Umur'dur.

Babası Süleyman Şah öldükten sonra 1387 yılında hükümdarlığa geçen II. Yakub Bey 1390 yılına kadar da ülkeyi hiçbir savaşa sokmayarak idare etti. 

Osmanlı Devleti 1389 yılında Haçlılarla yapmış olduğu I. Kosova Savaşı'na giden Osmanlı padişahı I. Murad ise Anadolu beyleri gibi yardımcı asker göndermekteydi.

Başta Karamanoğulları olmak üzere, I. Murad'ın bu savaşta ölmesinden yararlanmak isteyen diğer Anadolu beyleri gibi Yakub Bey de hemen harekete geçti ve ilk olarak kız kardeşinin çeyizi olarak Osmanlı topraklarına katılan yerleri istilaya başladı. Yıldırım Bayezid Rumeli işini yoluna koyduktan sonra hızla Anadolu'ya gitti. Saruhan, Aydın ve Menteşe taraflarındaki olayları yatıştırdıktan sonra Karamanoğulları'nın üzerine doğru yürüdü.

Eniştesinin de niyetle gelmediğini anlayınca Yakub Bey, Yıldırım Bayezid'i bir takım hediyelerle karşıladı. Yıldırım onun bu hareketini hiç bir zaman samimi olarak görmedi ve kumandanı Hisar Bey ile beraber tutuklatarak Rumeli'de İpsala Kalesi'ne hapsettiği gibi bütün Germiyan topraklarını da Osmanlı Devleti'ne kattı (1390).

TARİHTE GERMİYANOĞULLARI BEYLİĞİ KİMDİR?

Germiyanoğulları Beyliği, Anadolu Selçuklu Devleti’nin çökmesiyle ve dağılmasıyla birlikte başlar Anadolu Beylikleri döneminde Batı Anadolu’da Kütahya merkezli olarak kurulmuş bir beyliktir. Germiyan adının anlamı Farsçada "çok sıcak" anlamına gelen germâ sözcüğünden, yine Farsçada çoğul üretme takısı -yân ile türetilmiştir. "Ilıcalar" anlamına gelir. Germiyan aşiretlerinden menşei hakkında çeşitli görüşler yer almıştır.

I. Murat dönemine ait bazı topraklarda (Simav, Emet, Tavşanlı ve çevresi) çeyiz olarak Osmanlılara verildi. Ankara Savaşı’ndan sonra tekrardan kurulurken, 1428 yılında II. Yakub Bey memleketini kız kardeşinin torunu II. Murad'a vasiyet ederek vefatını müteakip Germiyanoğulları beyliği, Osmanlılara katılmış oldu.