Kiracının gayrimenkulü başkalarına kiraya vermesi, kira sözleşmesinde özel bir düzenleme olup olmadığına bağlı. Borçlar Kanunu, kiracının yazılı rıza olmadan kiralananı başkasına kiralayamayacağını belirtiyor.

Alt Kiralama İzni ve Sınırları

Eğer kira sözleşmesinde kiracının taşınmazı başkalarına kiraya vermesine izin veriliyorsa ve ev sahibi bu durumu onaylamışsa, alt kiralama yapılabilir. Ancak bu durumda bile belirli şartlara uyulması gerekiyor.

Fırsatları Kaçırmayın: Tarım Kredi Marketlerinde Büyük İndirim Başladı! Fırsatları Kaçırmayın: Tarım Kredi Marketlerinde Büyük İndirim Başladı!

Ev Sahibinin Hakları ve Tahliye Sebepleri

Alt kiralama, ev sahibinin açıkça izin vermediği veya yasakladığı hallerde, kiracının bu eylemi sözleşmeye ve hukuka aykırı olup, ev sahibine tahliye davası açma hakkı tanıyor.