Kadınların âdet ve lohusalık dönemlerinde oruç tutup tutamayacakları, namaz kılma durumları ve bu süreçlerdeki ibadetlerin hükmüne dair önemli açıklamalar Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapıldı.

Genç Gazete Kadın Ve Çocuk Bebek Kadınlar Adet Ve Lohusalık Hallerinde Oruç Tutabilirler Mi (1)

Âdet ve Lohusalık Döneminde İbadet

Âdet ve lohusalık döneminde kadınların namaz kılmaları ve oruç tutmaları haram kılınmıştır.

Bu durumdaki bir kadın tarafından kılınan namazların ve tutulan oruçların geçerli sayılmayacağı konusunda fıkıh alimleri arasında görüş birliği vardır.

Âdet ve lohusalık hâllerinde oruç tutmanın ve namaz kılmanın haram olduğuna dair alimlerin görüş birliği vardır.

Genç Gazete Kadın Ve Çocuk Bebek Kadınlar Adet Ve Lohusalık Hallerinde Oruç Tutabilirler Mi (2)

Âdet Döneminde Oruç ve Namaz

Âdet döneminde kılınmayan namazlar, daha sonra kaza edilmez. Ancak oruçlar temizlendikten sonra kaza edilir. Bu konuda bütün fıkhi mezheplerin görüş birliği vardır.

Hz. Âişe (r.a) bu konuda kendisine sorulan bir soru üzerine; Resûlullah (s.a.v) döneminde âdet gördüklerinde tutmadıkları oruçları kaza etmekle emrolunduklarını, kılmadıkları namazları ise kaza etmekle yükümlü tutulmadıklarını söylemiştir (Buhârî, Hayız, 20)

Peygamber kayın babanın, peygamber damadı kimdir? Peygamber kayın babanın, peygamber damadı kimdir?

Genç Gazete Kadın Ve Çocuk Bebek Kadınlar Adet Ve Lohusalık Hallerinde Oruç Tutabilirler Mi (3)

Düzensiz Âdet Kanamasında oruç nasıl tutulur?

Her kadının âdet gördüğü gün sayısı eşit değildir. Bu süre Hanefîler'e göre en az üç, en çok on gün olabilir.

Düzensiz kanamalarda, üç ile on gün arasındaki kanama âdet sayılıp, o günlerde oruç tutulmaz. Oruç temizlendikten sonra kaza edilir.

On gün dolduktan sonra düzensiz adet sebebiyle kanama devam etse de gusledilip, namaz ve oruca başlanır.

Yine fıkhımıza göre; İki âdet arasındaki temizlik süresi de 15 günden az olmaz.

Genç Gazete Kadın Ve Çocuk Bebek Kadınlar Adet Ve Lohusalık Hallerinde Oruç Tutabilirler Mi (5)

Gün İçinde Âdet Görülmesi durumunda tutulan oruç ne yapılmalıdır?

Oruca niyetlenen bir kadın, gün içerisinde âdet görmeye başlarsa orucunu bozar ve temizlendikten sonra kaza eder.

Bu süreçte iftar vaktine kadar oruçlu gibi davranmak doğru değil. Ancak Ramazan’ın hassasiyetine uygun davranmalı, başkalarının yanında yiyip içilmemeli.

Genç Gazete Kadın Ve Çocuk Bebek Kadınlar Adet Ve Lohusalık Hallerinde Oruç Tutabilirler Mi (6)

Gebe ve Emzikli Kadınların Orucu olur mu?

Gebe ve emzikli kadınlar Ramazan orucunu tutmayabilir. Ramazan orucunu tutmamak için geçerli mazeretlerden biri de gebelik veya çocuk emzirmektir. Gebe veya emzikli olan kadınlar, kendilerine yahut çocuklarına bir zarar gelmesinden korkmaları hâlinde oruç tutmayabilirler. Bu durumdaki kadınlar hastalığı sebebiyle oruç tutamayanlar sınıfından sayılır.

 Ancak sağlık durumları elverişli ise isterlerse oruç tutabilirler. Kendisi dayanabilecek ve çocuk da etkilenmeyecek ise gebe ve çocuk emziren kadın oruç tutabilir. Bu konuda alanında uzman bir hekime danışılması uygun olur. 

Bu mazeretleri sebebiyle oruç tutamayan kadınlar daha sonra oruçlarını kaza ederler. Tutamadıkları kadar orucu daha sonra tutarlar.

Hazırlayan: Ayhan Talha Bayraktar

Kaynak: Din İşleri Yüksek Kurulu