İnsanı Dinden Çıkaran Sözler

İnsanı küfre düşüren sözler, dini değerler açısından büyük bir hassasiyet taşır. Bu tür ifadeler, genellikle kişinin imanını tehlikeye sokabilecek ve dini inançlara zarar verebilecek nitelikteki sözlerdir. Bu duruma küfre düşmek denir. Küfre düşen kişi imanını kaybeder ve dinden çıkar. Evli ise dini nikahı da düşer. İşte bu tür ifadelerden bazıları:

Genc Gazete Kufre Dusuren Sozler Cami Islam Din (4) 5 11Zon

  1. Allah'ı inkâr etmek: "Allah yoktur" " Allah'a inanmıyorum" gibi ifadeler kullanmak. Allah'a küfretmek, Allah ile alay etmek, Allah'tan çok başkasını sevmek, Allah'a tapar gibi başkasına tapmak, şirk koşmak, Allah'tan başkasına secde ve ibadet yapmak, ateistim, deistim, agnostizme inanıyorum vb sözler söylemek, tesadüfen yaratıldığımıza inanmak kişiyi küfre düşürür.
  2. Peygamberlere hakaret: Peygamberlere yönelik saygısızca ve aşağılayıcı sözler söylemek. Peygamberlere küfretmek, alay edip dalga geçmek, Peygamber olmayan kişiyi peygamber gibi görüp ona bağlanmak, Allah peygamber göndermemiştir vb sözler söylemek kişiyi küfre düşürür.
  3. Kutsal kitaplara saygısızlık: Kur'an-ı Kerim'e hakaret etmek veya Allah'tan gelmediğini iddia etmek, Kitaba ve Kur'an-ı Kerim'e küfretmek, alay edip dalga geçmek, Kuran'a inanmıyorum, Kuran'ın şu ayetlerine inanmıyorum vb sözler söylemek, insanlara ait eser ve kitapları Kuran'dan daha değerli görmek, kişiyi küfre düşürür.
  4. İslam'ın temel esaslarını inkâr etmek: Namaz, oruç gibi ibadetlerin gereksiz olduğunu iddia etmek. Kesin haram olan bir şeyi, ya da kesin farz olan bir şeyi inkar etmek kişiyi küfre düşürür.
  5. Dini kavramları alay konusu yapmak: Cennet, cehennem gibi dini kavramları küçümsemek veya alay etmek. İslam inancının dirilmek, ahiret, mahşer, hesap, cenent, cehennem gibi kavramlarından birini inkar etmek, alay etmek, küfretmek kişiyi küfre düşürür.
  6. Kutsal mekanlara saygısızlık: Kâbe, Mescid-i Nebevi, mescit gibi ibadet yerlerine hakaret etmek, Küfredip alay etmek kişiyi küfre düşürür.
  7.  Müslümana kafir demek: Müslüman olduğunu söyleyen, İslam üzere yaşayan, açıkca küfre dair bir beyanı ve davranışı olmayan iman sahiplerine kafir, münafık, dinsiz vb sözlerle hakaret etmek kişiyi küfre düşürür.

Genc Gazete Kufre Dusuren Sozler Cami Islam Din (7) 8 11Zon

Küfre düşen ne yapmalı?

1- Tevbe edip pişman olmalı

2-Kelime-i Şehadet getirip yeniden Müslüman olmalı

3- Boy abdesti- güsul abdesti almalı

4- Evli ise nikahını tazelemeli

5- Bol bol istiğfar etmeli. Estağfirullah demeli.

Genc Gazete Kufre Dusuren Sozler Cami Islam Din (6) 7 11Zon

Bu konunun devamı gelecek

Ana başlıklar olarak paylaştığımız bu konuya örnekler vererek, ayrıntılı örnek cümleler paylaşarak başka yazılarımızda seri halinde devam edeceğiz. 

Bu tür ifadeler, kişinin imanına ciddi zararlar verebilir ve toplum içinde büyük bir huzursuzluğa neden olabilir. Dolayısıyla, dini değerlere saygı göstermek ve bu tür hassas konularda dikkatli olmak büyük önem taşır.

Kaynak: Haber Merkezi