İtikâf kelimesi sözlükte, alıkoymak, hapsetmek, bir yerde kalmak anlamına gelir ve kişinin sıradan davranışlardan uzaklaşarak, ibadet amacıyla belli bir süre mescitte kalması demektir. İtikâf yapmak, kökleri İbrahim (a.s.) zamanına kadar giden bir ibadet çeşididir.

Genç Gazete Ruhun Huzuru Itikaf (1)

Yüce Rabbimiz, Hz. İbrahim ile oğlu Hz. İsmail’e tavaf edecekler, orada ibadete kapanacaklar (itikâfa girecekler), rüku ve secde edecekler için Beyt’i temizlemelerini emretmişti. (Bakara, 2/125) Ramazan ayı v e oruçtan söz eden ayette, itikâfa girildiği zaman eşlerle cinsel ilişki yasaklanmaktadır.

Genç Gazete Ruhun Huzuru Itikaf (2)

(Bakara,2/187) Bu ayet, Hz. Peygamberimizin hayatında mühim bir yer tutan itikâf uygulamasının vahiy tarafından onaylanması bakımından önem arz etmektedir. Zirâ Resûlullah (s.a.v.) vefat edinceye kadar Ramazan’ın son on gününü çoğunlukla itikâf ederek geçirmiştir. Vefat ettiği sene yirmi gün itikâfda kalmıştır.

Genç Gazete Ruhun Huzuru Itikaf (5)

        İtikâf ibadetine Hz Peygamberimiz gibi hanımları ve ashâbı da önem vermiştir. Hatta Resûlullah’ın vefatından sonra hanımları itikâf geleneğini sürdürmüştür. Allah Resûlü’nün itikâf için gösterdiği bu hassasiyetin ardında yatan sebep, bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir gecesini ihya etme düşüncesidir.

Hangi kadınlarla evlenilmez? Kişi hangi akrabaları ile evlenemez? Hangi kadınlarla evlenilmez? Kişi hangi akrabaları ile evlenemez?

Genç Gazete Ruhun Huzuru Itikaf (3)

Resûl-i Ekrem, son on günü itikâfla geçirmekle, adeta bu kadirli, geceyi, gece gündüz ibadetle, tefekkürle geçirmek istemekteydi. Cebrail (a.s.) tarafından kadir gecesinin Ramazan’ın son on gününde olduğu kendisine bildirilene kadar Hz. Peygamber (sav) önce Ramazan’ın ilk on gününde, sonra ortasındaki on günde itikâfa girmiştir.

Genç Gazete Ruhun Huzuru Itikaf (6)

Her defasında Cebrail (A.s)” Aradığın şey ileriki, günlerde” dir. Diye uyararak nihayetinde O’nu son on günde itikâfa girmeye sevk etmiştir. Ve ashabına da Kadir gecesini, Ramazan’ın son on gününde aramalarını söylemiştir.

Genç Gazete Ruhun Huzuru Itikaf (7)

         Peygamber Efendimiz girmiş olduğu itikâfların sekizini  Ramaza-ı Şerif  ayında ve çoğunu da Ramazan’ın son on gününde gerçekleştirmiştir. Ancak ilim adamları, itikâfın zamanı ve süresi konusunda farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Buna göre itikâf, Ramazanda ve Ramazan dışında olabileceği gibi belirli bir süreye de tabi değildir. İtikâf niyetiyle camide birkaç gün veya birkaç saat kalmak yeterlidir.

Genç Gazete Ruhun Huzuru Itikaf (8)

        Allah’a tam bir teslimiyet içerisinde ibadet ve taatte bulunmak amacıyla zamanının belirli bir kısmını ayırması ve bu esnada meşru bile olsa her türlü nefsanî ve şehevi arzulardan uzak durması, kişinin manen olgunlaşması için önemli vesilelerden birisidir.

Genç Gazete İtikaf Nedir, Ramazan Ayında Itikaf Nasıl Yapılır (8)

        İtikâf; Günümüzde modern hayatta gündüzleri çalışma hayatı, geceleri televizyon, internet gibi pek çok oyalayıcı işlerden dolayı tefekküre, daha doğrusu kendisine zaman ayıramayan Müslüman için bulunmaz bir fırsattır.

Genç Gazete İtikaf Nedir, Ramazan Ayında Itikaf Nasıl Yapılır (7)

Son yıllarda kimi çevreler, hayatın yoğun stresine ve sorunlarına karşı, reiki, meditasyon, yoğa gibi İslam’a göre yapılması caiz olmayan, batıl dinlerin bazı uygulamalarını çözüm gibi sunmaktadır. Oysa huşû içinde kılınan namaz ile itikâf içinde geçirilen vakitler, sadece bir zihin boşalması değil, aynı zamanda imanın kemâle erdirilmesi gayreti, nefis muhasebesi, nefis terbiyesidir.

Genç Gazete İtikaf Nedir, Ramazan Ayında Itikaf Nasıl Yapılır (6)

Kişinin nereden geldiğini nereye gittiğini derinlemesine tefekkür ederek hedeflerine daha emin adımlarla ilerlemesi için kendine ayırdığı vakitlerdir. Kulun kendini bilmesi, Rabbini bilmesine vesile olur.

Genç Gazete İtikaf Nedir, Ramazan Ayında Itikaf Nasıl Yapılır (5)

Ne yazık ki, bizi rahatlatacak, hayatımızı kolaylaştıracak, dünyamızı yaşanır kılacak huşû içinde kılınan namaz ile tefekkürle geçirilecek itikâf gibi iki önemli alternatif, toplumumuzda unutulmaya yüz tutmuş vaziyettedir. İşte itikâf bize bizi, bizi biz yapan değerlerimizi, kendimizi ve öz benliğimizi hatırlatacaktır.

Genç Gazete İtikaf Nedir, Ramazan Ayında Itikaf Nasıl Yapılır (2)

        Ramazan-ı Şerif ayının şu son günlerinde başarabilen ömründe hiç olmazsa bir kere İtikâfa girmelidir. Böylece ruhunu arındırmak, huzuru hissetmek ve hayatın anlamını kavramak daha kolay gerçekleşecektir.  

Genç Gazete İtikaf Nedir, Ramazan Ayında Itikaf Nasıl Yapılır (4)

  Muhammed Döner / Bursa İl Vaizi

Kaynak: Diyanet Bursa İl Müftülüğü