Ad Kavminin Helakı: 8 Gün Süren Azap

Ad kavmi, Hz. Nuh'tan sonra yaşamış ve Hz. Hûd'un peygamber olarak gönderildiği bir topluluktu. Kur'an-ı Kerim'de belirtilen bu kavim, gurur ve kibir içinde yaşarken, sapkınlıkları ve zulümleri nedeniyle ilahi bir cezaya uğradılar.

Genc Gazete Sayilarin Tefsiri 8 Gun Suren Azap (2)

İlahî Azap ve Fırtına

Kur'an-ı Kerim, Ad kavminin, 7 gece ve 8 gün boyunca kesintisiz devam eden bir fırtına ile helak edildiğini belirtir. Bu fırtına, aşırı derecede hızlı esen ve çok soğuk bir rüzgâr idi. Resulullah Efendimiz (s.a.v) bu fırtına hakkında şöyle buyurmuştur:

Genc Gazete Sayilarin Tefsiri 8 Gun Suren Azap (18)

“Bana Sabâ rüzgârı ile yardım edildi. Ad kavmi ise Debûr ile helâk edildi.”

Genc Gazete Sayilarin Tefsiri 8 Gun Suren Azap (4)

Rüzgârın Şiddeti

Allah Teâlâ, Ad kavminin helak edildiği rüzgâra, sadece bir yüzük deliği kadar kapı açmıştı. Rüzgâr, çöl halkının üzerine esmiş, onları, hayvanlarını ve mallarını alıp götürmüş, gökle yeryüzü arasına savurmuştu. Şehir halkı bu rüzgârı görünce şöyle dediler:

Genc Gazete Sayilarin Tefsiri 8 Gun Suren Azap (17)

“Bu, bize yağmur getiren bir buluttur.”

Aksine rüzgâr, çöl halkını ve hayvanlarını şehir halkının üzerine yağdırıverdi.

Genc Gazete Sayilarin Tefsiri 8 Gun Suren Azap (3)

İçleri Boş Hurma Kütükleri

Fırtına sona erdiğinde, Ad kavminin cesetleri, içi boş hurma kütükleri gibi sağa sola atılmış haldeydi. Sağlam yapıları ve muhteşem sarayları onları bu ilahi cezadan koruyamadı. Sahip oldukları imkânlara güvenen bu kavim, putlara tapmaya başlamış ve Hz. Hûd'un uyarılarını dikkate almamışlardı. O inkârcılardan tek bir kişi bile kurtulamadı.

Genc Gazete Sayilarin Tefsiri 8 Gun Suren Azap (5)

Kocakarı Soğukları

Türkçemiz'de kullanılan “Kocakarı soğukları” deyimi, Ad kavmini helak eden bu fırtınanın ismi ve etkisiyle günümüze kadar taşınmıştır. Bir rivayete göre, Âd kavminden bir kocakarı bir tünelde gizlenmiş de, rüzgâr onu da sekizinci gün oradan çıkarmış ve helak etmiştir.

Genc Gazete Sayilarin Tefsiri 8 Gun Suren Azap (7)

Ahkaf ve Fussilet Sureleri

Kur'an-ı Kerim'de Ad kavminin helakı çeşitli surelerde anlatılır. Ahkaf suresinde, Hz. Hûd'un mücadelesi ve kavminin azaba uğraması detaylandırılmıştır:

Genc Gazete Sayilarin Tefsiri 8 Gun Suren Azap (20)

“Nihayet onu, vâdilerine doğru yayılan bir bulut şeklinde görünce: Bu bize yağmur yağdıracak yaygın bir buluttur, dediler. Hayır! O, sizin acele gelmesini istediğiniz şeydir. İçinde acı azap bulunan bir rüzgârdır! O rüzgâr, Rabbinin emriyle her şeyi yıkar, mahveder.”

Genc Gazete Sayilarin Tefsiri 8 Gun Suren Azap (15)

Kamer Suresi

Kamer suresinde de Ad kavminin uğradığı azap şu şekilde tasvir edilir:

Genc Gazete Sayilarin Tefsiri 8 Gun Suren Azap (19)

“Âd kavmi Peygamberleri Hûd’u yalanladı da azabım ve tehdidim nasılmış gördüler. Biz onların üstüne, uğursuzluğu devamlı bir günde dondurucu bir rüzgâr gönderdik. O rüzgâr, insanları, sökülmüş hurma kütükleri gibi yere seriyordu.”

Genc Gazete Sayilarin Tefsiri 8 Gun Suren Azap (16)

Son Mesaj

Ad kavminin helakı, insanlık tarihine önemli bir uyarı olarak geçmiştir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle denir:

“Şimdi onlardan arda kalan bir şey görüyor musun?”

Genc Gazete Sayilarin Tefsiri 8 Gun Suren Azap (6)

Sayıların tefsiri

Bu yazımızı Ayhan Talha Bayraktar'ın Ravza Yayınları'ndan çıkan Sayıların Tefsiri isimli kitaptan faydalanarak hazırladık. İşte o yazının tamamı:

Genc Gazete Sayilarin Tefsiri 8 Gun Suren Azap (13)

8 GÜN SÜREN AZAP


8 gün süren azap Kuran-ı Kerim'de şu ayet-i kerimede yer almaktadır:  “Allah o fırtınayı, kesintisiz yedi gece, sekiz gün onların üzerine saldı. Sonunda, o kavmin, içi boş hurma kütükleri gibi orada yere serilmiş olduğunu görürdün.” (Hakka 7)

Genc Gazete Sayilarin Tefsiri 8 Gun Suren Azap (8)
 

8 GÜN AZABA UĞRAYAN KAVİM: AD KAVMİ

7 gece, 8 gün hiç kesilmeden devam eden bir fırtına… 7 gece, 8 gün devam eden bir azap… Ayet-i kerimede 7 gece, 8 gün azaba uğradığı belirilen kavim Hz. Nuh’tan sonra yaşayan Ad kavmidir.

“Ad kavmi gürültü koparan, yıkıp geçen bir fırtına ile yok edildi.” Hakka suresi 6

Hz.Hûd’un kavmi olan Âd, uğultulu korkunç bir fırtına ile helak edilmişlerdi. Bu fırtına, aşırı derecede hızlı esen ve çok soğuk bir rüzgâr idi.

Resulullah Efendimiz (s.a.v) bu fırtına hakkında şöyle buyurmuştur: “Bana Sabâ rüzgârı ile
yardım edildi. Ad kavmi ise Debûr ile helâk edildi.”


“Allah Teâlâ Ad kavminin helak edildiği rüzgâra, ancak bir yüzük deliği kadar kapı açmıştı. Rüzgâr çöl halkının üzerine esmiş, onları, hayvanlarını ve mallarını alıp götürmüş, gökle yeryüzü arasına savurmuştu.

Şehir halkı bu rüzgârı ve rüzgârın içindekilerini görünce demişlerdi ki: “Bu, bize yağmur getiren bir buluttur.” Aksine rüzgâr, çöl halkını ve hayvanlarını şehir halkının üzerine yağdırıverdi.”


Bu fırtına ile ilgili İbn Abbâs’tan gelen bilgi de şöyledir: “Allah, hangi rüzgârı gönderdiyse onu bir melek ve ölçüyle göndermiştir. Hangi yağmur tanesini indirdiyse, bir melek ve ölçüyle indirmiştir. Ancak Nûh (a.s.) kavmi ve Âd kavimleri bunun dışındadır.

Çünkü Nûh (a.s.) gününde su kabından taşmış ve fakat ona karşı bir şey yapamamışlardır. Âd gününde de rüzgâr kabına sığmamış, Âd kavmi de ona karşı bir şey yapamamışlardı.”

Sonra İbn Abbâs, «Uğultulu azgın bir fırtına ile helak oldular» mealindeki ayeti kerime’yi okudu. Hakka suresi 5-6

Genc Gazete Sayilarin Tefsiri 8 Gun Suren Azap (10)
SAĞLAM BİNALARI ONLARI KORUYAMADI

İçleri kurtlar tarafından yenmiş, çürümüş hurma kütüklerini düşünün, 7 gece, 8 gün süren fırtına sonunda, Ad kavminin cesetleri, içi boş hurma kütükleri gibi sağa sola atılmış halde idi. Rüzgâr onlardan birini kapar yere çarpardı. O, başı üstüne düşüp ölürdü. Başı parçalanır ve kopardı.

Hâlbuki onlar sağlam yapılarına, sahip oldukları imkânlara ne çok güvenmişlerdi. Muhteşem sarayları ve köşkleri vardı. Çok güzel bağ ve bahçelere sahiplerdi. Bu yüzden gurur ve kibre kapıldılar. Sapıtıp putlara tapmaya başladılar. İnsanlara zulmedip iyice azdılar. Hiç çekinmeden, Kıyamet ve Ahiret gününü inkâr etmişler, Allah’ın elçisi Hz. Hud’un uyarılarını dikkate almamışlardı. O inkârcılardan tek bir kişi bile kurtulamadı.

İbn Cüreyc’in bu konudaki yorumu şöyledir: “Onlar, yedi gece ve sekiz gündüz, Allah’ın bu rüzgâr cezası içinde canlı idiler. Sekizinci günün akşamı ölüverdiler ve rüzgâr onları taşıyıp denize fırlattı. İşte Hak Teâlâ’nın, “Şimdi onlardan hiçbir geriye kalan görüyor musun?” ayetinden ve
“Ancak evleri geride kaldı” ayetinden murad budur. Ahkaf suresi 25

Genc Gazete Sayilarin Tefsiri 8 Gun Suren Azap (9)
KOCAKARI SOĞUKLARI O GÜNDEN Mİ KALDI?

7 gece, 8 gün süren fırtına, onların şehirlerini harap etti. Türkçemiz’de de kullanılan “Kocakarı soğukları” diye bir deyim var. Ad kavmini helak eden fırtınanın ismi ve etkisi, günümüze bu tür deyimlerle taşınmıştır.

Bu konuda anlatılan hikâyeye göre; Âd kavminden bir kocakarı bir tünelde gizlenmiş de, rüzgar onu da sekizinci gün oradan çıkarmış ve helak etmiştir.

Âd kavminin yaşadığı yer, birçok tarihçi ve müfessire göre Yemen’dir. Bu kavim Yemen’de Uman ile Hadramut arasındaki bölgede yaşamıştır. Kur’an-ı Kerim ayetlerine göre; Ad kavmi, Nûh kavminden sonra onların yerine getirilen ve onlardan daha üstün kılınan bir kavimdir. A‘râf suresi 69

Yine Kuran-ı Kerim’den öğreniyoruz ki; Hz.Hûd’un peygamber olarak gönderildiği Ad kavmi, Ahkāf bölgesinde yaşamıştır. Ahkāf suresi 21

Hz. Hûd ve ona inanan Müminler, azap gelmeden önce bölgeyi terk etmişler ve Hicaz bölgesine gidip yerleşmişlerdir. “Emrimiz gelince, Hûd’u ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık, onları ağır bir azaptan kurtuluşa erdirdik.” Hud suresi 58

Genc Gazete Sayilarin Tefsiri 8 Gun Suren Azap (12)
AHKAF SURESİNDE AD KAVMİNİN SONU

Ahkaf suresi’nde Hz.Hud’un (as) mücadelesi mealen şöyle anlatılmaktadır:

“Âd kavminin kardeşini, Hûd’u an. Zira o, kendinden önce ve sonra uyarıcıların da gelip geçtiği
Ahkaf bölgesindeki kavmine: Allah’tan başkasına kulluk etmeyin. Ben sizin büyük bir günün azabına uğramanızdan korkuyorum, demişti.

«Sen bizi tanrılarımızdan çevirmek için mi bize geldin? Hadi, doğru söyleyenlerden isen, bizi tehdit ettiğin şeyi başımıza getir» dediler.

Hûd da; Bilgi ancak Allah’ın katındadır. Ben size, bana gönderilen şeyi duyuruyorum. Fakat sizin cahil bir kavim olduğunuzu görüyorum, dedi.”

“Nihayet onu, vâdilerine doğru yayılan bir bulut şeklinde görünce: Bu bize yağmur yağdıracak yaygın bir buluttur, dediler.

Hayır! O, sizin acele gelmesini istediğiniz şeydir. İçinde acı azap bulunan bir rüzgârdır! O rüzgâr, Rabbinin emriyle her şeyi yıkar, mahveder.

Nitekim (o kasırga gelince) onların evlerinden başka bir şey görülmez oldu. İşte biz suç işleyen toplumu böyle cezalandırırız.

Andolsun ki, onlara da size vermediğimiz kudret ve serveti vermiştik. Kendilerine kulaklar, gözler ve kalpler vermiştik. Fakat kulakları, gözleri ve kalpleri kendilerine bir fayda sağlamadı. Zira bile bile Allah’ın âyetlerini inkâr ediyorlardı. Alay edip durdukları şey, kendilerini kuşatıverdi.” Ahkaf suresi 21-26

Genc Gazete Sayilarin Tefsiri 8 Gun Suren Azap (12)

FUSSİLET SURESİ'NDE AD KAVMİ

“Âd kavmine gelince, yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve: Bizden daha kuvvetli
kim var? dediler. Onlar kendilerini yaratan Allah’ın, onlardan daha kuvvetli olduğunu görmediler mi?

Onlar bizim âyetlerimizi, mucizelerimizi inkâr ediyorlardı. Bundan dolayı biz de onlara dünya hayatında zillet azâbını tattırmak için o uğursuz günlerde soğuk bir rüzgâr gönderdik. Ahiret azabı elbette daha çok rüsvay edicidir. Onlara yardım da edilmez.” Fussilet suresi 15-16
 

Genc Gazete Sayilarin Tefsiri 8 Gun Suren Azap (11)

KAMER SURESİ'NDE AD KAVMİ

Âd kavmi Peygamberleri Hûd’u yalanladı da azabım ve tehdidim nasılmış gördüler. Biz onların üstüne, uğursuzluğu devamlı bir günde dondurucu bir rüzgâr gönderdik. O rüzgâr, insanları, sökülmüş hurma kütükleri gibi yere seriyordu. Nasılmış benim azabım ve uyarılarım!” Kamer suresi 18-21
Genc Gazete Sayilarin Tefsiri 8 Gun Suren Azap (14)
SON MESAJ:

“Şimdi onlardan arda kalan bir şey görüyor musun?”  Hakka suresi 8

SAYILARIN TEFSİRİ-A.TALHA BAYRAKTAR (2)

Kaynak: Haber Merkezi