Gizli nikâhların geçerliliği ve nikâhta şahitliğin önemi üzerine Din İşleri Yüksek Kurulu'nun açıklamasını paylaşıyoruz.

Borçlanarak Hacca gitmek, banka parası ile Hacca gitmek doğru mu? Borçlanarak Hacca gitmek, banka parası ile Hacca gitmek doğru mu?

Genç Gazete Hangi Kadınlarla Evlenilmez Kişi Hangi Akrabaları Ile Evlenemez Nikah Evlilik Dügün Nisan (6)

Gizli Nikâh nedir?

Gizli nikâh, aile ve yakın çevreden saklanarak gerçekleştirilen bir evlilik akdi olarak tanımlanmaktadır.

Peki gizli nikah yapılabilir mi? Fıkhımıza göre böyle bir nikahın yapılması mümkün gözükmüyor. Dolayısı ile "Gizli nikah nasıl kıyılır? " sorusunun bir anlamı kalmıyor.

Din İşleri Yüksek Kurulu'na göre, bu tür bir evlilik, nikâhın genel geçer dini kurallarına ters düşmektedir.

Aleniyet, yani nikahın ilan edilmesi nikâhın temel unsurlarından biridir. Yalnızca iki şahidin haberdar olduğu; aile,akraba ve çevreden saklanan bir evlilik akdi, gerekli açıklık şartını sağlamamaktadır.

Genç Gazete Hangi Kadınlarla Evlenilmez Kişi Hangi Akrabaları Ile Evlenemez Nikah Evlilik Dügün Nisan (5)

Zina günahından kurtulma umudu ile özellikle tahsil çağındaki gençlerin veya ikinci evlilik yapanların bu tür gizli nikahlara baş vurduğu bilinmektedir. Umulur ki gizli de olsa şahitler huzurunda nikah kıyarak zina günahından kurtulmuş olsunlar.

Gizli nikah fıkhen sahih değildir. Gizli nikahtan hayır gelmez. Böyle bir evlilikte bereket olmaz. Bu tür evlilikler daha çok kadını mağdur eden, istismara açık evliliklerdir.

Genç Gazete Hangi Kadınlarla Evlenilmez Kişi Hangi Akrabaları Ile Evlenemez Nikah Evlilik Dügün Nisan (4)

Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Bu nikâhı ilan edip duyurun... Haram olan (ilişki) ile helal olanı (evlilik) ayıran şey, def çalmak ve duyurmaktır.”

Genç Gazete Hangi Kadınlarla Evlenilmez Kişi Hangi Akrabaları Ile Evlenemez Nikah Evlilik Dügün Nisan (3)

Gizli Nikâh Geçersiz midir?

Hz. Ebû Bekir döneminde gizli nikâhlar, şartların sağlanmaması nedeniyle geçersiz sayılmıştır. Açıklık şartını yerine getirmeyen nikâhlar, fıkhımız açıdan kabul görmez.

En az iki şahit bulunmadan kıyılan nikâh geçerli değildir. Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.); “ İki âdil şahit olmadıkça kıyılan nikâh geçerli olmaz.”  buyurmuştur.

Genç Gazete Hangi Kadınlarla Evlenilmez Kişi Hangi Akrabaları Ile Evlenemez Nikah Evlilik Dügün Nisan (2)

Nikâhta Şahitliğin önemi nedir?

Nikâh akdinin meşruiyeti için en az iki şahidin bulunması gerekmektedir. Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından ortaya konan bu şart, nikâhın geçerliliği için kritik bir öneme sahiptir.

Nikahta şahitlerin, evlilik akdinin aleniyetini sağlamak ve olası kuşkuları ortadan kaldırmak amacıyla bulunması gereklidir.

Genç Gazete Hangi Kadınlarla Evlenilmez Kişi Hangi Akrabaları Ile Evlenemez Nikah Evlilik Dügün Nisan (1)

Nikah şahitleri hangi özelliklere sahip olmalı?

Şahitlerin Müslüman, âkil ve baliğ olmaları zorunludur. Hanefî mezhebine göre bir erkek ve iki kadın, diğer müctehidler ise iki erkek şahit yeterlidir. Ayrıca, evlenilecek kişi Ehl-i kitaptan ise şahitlerin de Ehl-i kitaptan olabileceği belirtilmiştir.

Hazırlayan: Ayhan Talha Bayraktar

Kaynak: Din İşleri Yüksek Kurulu