Abdulvasih Duran yazdı

    Günlerdir bombalanan ve bombaların altında her gün onlarca/yüzlerce Filistinlilerin şehit olması yüreğimizi yakmaktan öte elimizden bir şey gelmemesi bizi kahrediyor.

      Yıllar önce bir kitapta şöyle bir hikaye okumuştum.”Sefere çıkan askerler karşıya geçecek ama önlerinde derin bir vadi var.O zamanın şartlarında karşıya geçmek çok zormuş.Komutan şöyle bir çözüm buluyor.Bir kaç askeri o zorlu şartlarda karşı tarafa geçirip vadinin iki yakası arasına ip gerdiriyor.Ancak askerler o ipin üzerinden geçemiyorlar.Komutan tekrar bir çözüm düşünüp ordusuna şöyle sesleniyor:

-’Bana karşı yakaya kadar ipin üzerinde uzanacak  gönüllü  askerler lazım.O askerler ipin üzerinde yanlamasına yatacaklar (demir yolu tahtaları gibi).Sonra ordu sizin üstünüze basa basa karşıya geçecek.

     Ordunun içinden istenilen sayı da  gönüllü asker çıkar .O askerler, ipin üzerinde  yatarak ordunun, onların üzerinden karşıya geçmesini sağlarlar.Ve böylece ordu hedefine ulaşıp zafer kazanıyor.

      Bu örneği  şu günlerde şehit olan Gazzeli Müslümanlara benzetiyorum.Gazze’de şehit olanlar bizlere adeta şu mesajı veriyorlar.”Biz kendimizi feda ettik ve şehit olduk. Ama sizlerden şu konularda artık kendinizi toparlamanızı istiyoruz”.

-MADDİ GÜÇ GEREKLİDİR:Kur’an bizlere 1400 yıl öncesinden maddi gücün ne kadar önemli olduğunu açıklamış ama daha sonra ki dönemler de bu emir unutulmuştur.Yüce Rabbimiz bize şöyle buyurmuştu:” Allah düşmanlarıyla size düşman olanları ve bunlardan başka sizin bilmediğiniz, fakat Allah'ın bildiği düşmanları korkutmak için onlara karşı kullanmak üzere gücünüz yettiği kadar kuvvet ve besili at hazırlayın, Allah yolunda ne harcarsanız size karşılığı tamamıyla ödenecektir ve asla zulme uğramayacaksınız.”(Enfal,60).

      Bugüne kadar Müslümanları yalan yanlış bilgilerle aldatıp, hurafeleri Din diye anlatan ve You Tube’ta insanları uyutan o uydurukçular Allah katında nasıl hesap verecekler.

-Bastonuyla uçak düşürüp,gemi batıran hikayeciler,

-Savaşlara katılıp düşmanı bozguna uğratanlar,

-Şunu şu kadar okursan görünmez  olursun diye insanları aldatmaya çalışanlar.Neredesiniz? Niye sesiniz sedanız çıkmıyor.

       Anlattığınız hikaye ve uydurmalara Kur’an onay vermiyor.Çünkü Kur’an “Sünnetüllah”tan bahsediyor.Yani Allah’ın tabiata koyduğu kanunlara göre hareket etmemizi istiyor.Bu kanunlara göre tedbirinizi almazsanız  ve okçular tepesini terk ederseniz içinde Peygamber (sav) olduğu halde Uhud gibi bir yenilgi alabilirsiniz.

-BİRLİK BERABERLİK:Yüce Rabbimiz zaferin ve başarının ancak birlik ve beraberlik ile mümkün olacağını haber veriyor.Ne yazık ki bugünkü Müslümanlar belki de hiç örneği görülmemiş kadar paramparça olmuşlardır.Oysa Kur’an şöyle buyuruyor:

-” Allah'a ve Peygamberine itaat edin, birbirinizle çekişmeyin, sonra zayıflarsınız ve kuvvetiniz kalmaz ve sabredin, şüphe yok ki Allah, sabredenlerle beraberdir”(Enfal 46).

-“Ey mü’minler! Hepiniz birlikte Allah’ın ipine sımsıkı sarılın ve ayrılığa düşmeyin...”(Ali İmran,103).

-“İşte bu, benim dosdoğru yolum. Artık ona uyun. Başka yollara uymayın. Yoksa o yollar, sizi parça parça edip, doğru yoldan ayırır. İşte bunları, sakınasınız diye Allah size emreder” (En’âm,153).

  

UNUTMAYIN: Sünnetüllah (Allah’ın kanunu) yardımın ancak birlik ve beraberlik içinde olunduğunda geleceğini vaad ediyor.Bizler Camide saflarımızı sıkı sıkıya sıklaştırırken cami

dışında gönül saflarımız darmadağınıktır.Ancak bu ayetlere uyduğumuz zaman Allah’tan zafer istemeye yüzümüz olacaktır.