Fıtır Sadakası Nedir ve Fitreden Kimler Yükümlüdür?

Fitre Ramazan ayına özel bir sadakadır.

Fitre, temel ihtiyaçlarının ve bir yıllık borçlarının dışında nisap miktarı mala sahip olan Müslümanlar tarafından verilmelidir. 

Genç Gazete Fitre Fidye Sadaka (4)

Nisap miktarı 80.1 gr altındır. Bu değerde bir para, altın vb mala sahip olan bir Müslüman, bu malın üzerinden 1 yıl geçince nisab miktarına ulaşmış sayılır.

Kişi, kendisinin ve ergenlik çağına ulaşmamış çocuklarının fitresini vermekle yükümlüdür.

Hoca Cuma hutbesinde hangi konudan bahsetti, kim söyleyebilir? Hoca Cuma hutbesinde hangi konudan bahsetti, kim söyleyebilir?

Fıtır sadakasının şartı sağ olmaktır.  Sağ olarak Ramazan bayramına kavuşmuş olan için fıtır sadakası verilir.  Buna göre Ramazan bayramından önce doğan bebekler için fitre vermek gerekir.

Genç Gazete Fitre Fidye Sadaka (5)

Fıtır Sadakası Kimlere Verilir?

Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara verilir. Aile üyeleri arasında ise bazı kısıtlamalar bulunmaktadır. Örneğin, ana, baba, eş ve zengin olan kişilere fitre verilmez.

Genç Gazete Fitre Fidye Sadaka (3)

Fitre Verme Zamanı ve Miktarı

Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan Bayramının birinci günüdür. Ancak bayramdan önce verilmesi daha faziletli kabul edilir. Fitrenin miktarı ise, bir fakirin bir günlük yiyeceğini karşılayacak miktarda olmalıdır.

Genç Gazete Fitre Fidye Sadaka (2)

"Fitre, Ramazan ayının sonuna ulaşmanın bir şükrü olarak, zengin Müslümanların belirli kimselere vermesi gereken dini bir yükümlülüktür." 
2024 yılı için belirlenen bir kişilik fitre miktarı 130 TL'dir.

Genç Gazete Davud Orucu Nedir Davut Orucu Ne Zaman Tutulur Iftar Sahur (1)

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu konudaki açıklaması şöyledir: "Hanefîler'e göre aşağıda sayılanlara fitre verilmez:

a) Ana, baba, büyük anne ve büyük babalara,

b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,

c) Eşine,

d) Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,

e) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa (Merğinânî, el-Hidâye, 2/223-228).

f) Şâfiîlere ve İmam Ebû Yûsuf’a göre fitre, Müslüman olmayana da verilemez (Mâverdî, el-Hâvî, 3/387; 10/519; Merğinânî, el-Hidâye, 2/223).

Zikredilenlerin dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir."

Kaynak: Din İşleri Yüksek Kurulu